Uudenmaan ELY-keskus

Bottenfaunan berättar om vattendragets tillstånd, två nya rapporter om ämnet har publicerats

Dela

Nattsländor, sötvattensmärlor, dagsländor och knottlarver. I vattendragen i Nyland lever många olika bottendjur, vars livskraft beskriver vattnens status och belastning. Två nya rapporter om bottendjuren i åar, älvar och sjöar har färdigställts.

Bild: NTM-centralen i Nyland
Bild: NTM-centralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland undersökte bottenfaunan i tio forsar och 20 sjöar åren 2019–2021. Undersökningen omfattade bl.a. Lehmijärvi i Lojo, Bruksträsket i Raseborg, Kytäjärvi i Hyvinge, Kauhalanjoki i Kyrkslätt samt Fiskarsån i Raseborg. Proverna togs på djupa ställen i sjöar och i strömmande vatten i forsar. Artbestämningen och tolkningen av resultaten genomfördes av Kymijoen vesi ja ympäristö ry och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Åarnas och älvarnas bottenfauna i många forsar tyder på ett gott eller utmärkt tillstånd i vattendraget. Ställvis var artbeståndet krävande, det vill säga den kräver karga, obelastade förhållanden. De ovanligaste artobservationerna var vattenfis (Aphelocheirus aestivalis) i Svartån samt forsdagsländans larv (Heptagenia flava) i Gumböleån.

I sjöarna var faunan mer ensidig och tyder på ett huvudsakligen måttligt eller rentav otillfredsställande tillstånd. Proverna togs från sjöarnas djupa partier, där syresituationen har en betydande inverkan på hur bottendjuren frodas. De vanligaste arterna var tofsmygglarv (Chaoborus flavicans) och fåborstmask (Potamothrix/Tubifex) som tål en lägre syrehalt. Ärtmusslor (Pisidium) som tyder på ett gott tillstånd observerades bl.a. i Seljänalanen i Raseborg.

Vissa av de undersökta vattendragen är kraftigt belastade, andra är i nästan naturligt tillstånd. Med hjälp av bottendjuren kunde uppgifterna om vattendragens tillstånd kompletteras. Sett till bottendjuren var Somerojoki, Svartån och Mankån samt bland sjöarna bland annat Seljänalanen, Degersjön, Tusby träsk och Suolijärvi i bäst tillstånd.

Uppföljningen av bottendjuren är en del av en större helhet, där man även följer vattendragens tillstånd med hjälp av vattenprover samt fiskar, alger och vattenfloran. Provtagningen av bottendjur fortsätter i de nyländska vattendragen årligen september–oktober.

Rapporter:

Kontakter

Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen i Nyland, 0295 021 431

Bilder

Bild: NTM-centralen i Nyland
Bild: NTM-centralen i Nyland
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

En oavbruten köldperiod önskas för vinterunderhållet av vägarna31.10.2022 11:00:08 EET | Tiedote

Vinterunderhållet av vägarna inleddes redan i början av oktober i underhållsentreprenaderna för landsvägar vid NTM-centralen i Nyland. Vinterunderhållet fortsätter på vägnätet fram till 31.4.2022. Halkan på vägarna bekämpas redan nu om morgnarna med saltning. Till vinterunderhållet av vägarna hör dessutom bland annat utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av vägmärken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum