Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Brandskyddsfondens beviljade drygt 340 000 euro i understöd för materialinköp till avtalsbrandkårerna och räddningsverken

Dela

Brandskyddsfondens specialunderstöd för materielanskaffningar har beviljats alla fem projekt som räddningsverken i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde hade ansökt om.

Räddningsverken som sökte om och beviljades understöd är Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Jakobstadsområdet, Mellersta Finland och Österbotten.

Även tre avtalsbrandkårer fick understöd: Koura VPK ry, Teisko VPK ry och SääksjärviVPK ry. En fjärde bidragsansökan från en avtalsbrandkår bordlades tills vidare.

Aktörerna i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde fick totalt 341 720 euro för materialinköp.

Med de beviljade understöden stöds åtta olika materielanskaffningar. Totalt fyra ansökningar lämnades in av avtalsbrandkårerna och fem av räddningsverken. Brandskyddsfonden kan bevilja understöd till räddningsverk och avtalsbrandkårer.

Materialinköp som beviljades understöd

Räddningsverken

  • Södra Österbottens räddningsverk: släckningsbil och tankbil
  • Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk: larmanordning för varning av befolkningen
  • Mellersta Finlands räddningsverk: släckningsbil
  • Österbottens räddningsverk: släckningsbil 

Avtalsbrandkårerna

  • Koura VPK ry: manskapsbil 
  • Sääksjärvi VPK ry: krockskydd med tillbehör
  • Teisko VPK ry: manskapsbil

Regionförvaltningsverket koordinerar och ger råd om ansökningsförfarandet

Regionförvaltningsverket skickar Brandksyddsfondens ansökningsanvisningar till räddningsverken i sitt verksamhetsområde. Räddningsverket skickar ansökningshandlingarna inklusive bifallsordning till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket sätter ansökningarna i prioritetsordning utgående från motiveringar och egen utvärdering och skickar dem vidare till Brandskyddsfonden. Avtalsbrandkårernas ansökningar samt räddningsverkens ansökningar behandlas som två skilda grupper. 

Understöd kan vanligen sökas en gång per år vid den tidpunkt som bestäms av Brandskyddsfonden.

Information om Brandskyddsfonden finns på adressen https://www.palosuojelurahasto.fi/understod

Mer information:
räddningsinspektör Arto Laine, tfn 0295 018 516
räddningsöverinspektör Jussi Herranen, tfn 0295 018 505
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum