Maahanmuuttovirasto

Britter som bor i Finland måste ansöka om uppehållsrätt senast 30.9 till följd av brexit

Dela

Senast i slutet av september måste brittiska medborgare i Finland ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

I slutet av augusti hade det lämnats in 3 923 ansökningar om så kallade brexittillstånd. Antalet brittiska medborgare i Finland är uppskattningsvis 5 000.

- Vi väntar på att få ett betydande antal ansökningar från britter ännu på slutrakan, säger överinspektör Mika Walldén.

Brittiska medborgare som bor i Finland måste ansöka om uppehållsrätt hos Migrationsverket, om de ska fortsätta vistas lagligen i Finland efter september. Ansökningsperioden för brexittillstånd började i början av oktober 2020 och löper ut den 30 september 2021.

På grund av Storbritanniens utträde ur EU blev britterna så kallade tredjelandsmedborgare. Medborgare i länder som inte hör till EU behöver ett uppehållstillstånd i Finland om vistelsen överstiger 90 dagar.

Britter som flyttar från utlandet ansöker redan nu om uppehållstillstånd

Endast de britter som redan bott i Finland före utgången av en så kallad övergångsperiod ansöker om brexittillstånd i Finland. Med övergångsperiod avses en period under vilken EU:s bestämmelser om fri rörlighet tillämpades på brittiska medborgare efter Storbritanniens utträde ur EU på samma sätt som före utträdet. Övergångsperioden gick ut i slutet av 2020.

Britterna ansöker antingen om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet eller om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet beroende på hur länge de tidigare bott i Finland. Även en del av familjemedlemmarna till brittiska medborgare måste ansöka om uppehållstillstånd till följd av brexit.

Hittills har Migrationsverket fattat 2 280 beslut om brexittillstånd. Största delen av besluten har varit positiva, det vill säga den sökande har beviljats uppehållsrätt.

Efter övergångsperioden, från och med början av 2021, har de britter som flyttar från utlandet ansökt om uppehållstillstånd till exempel på grund av arbete eller studier, på samma sätt som andra medborgare som flyttar till Finland från länder utanför EU-området. I januari–augusti 2021 ansökte 256 britter om uppehållstillstånd för att kunna flytta till Finland på grund av arbete, studier, familj eller någon annan orsak.

Viktigt att iaktta tidsfristen för att behålla uppehållsrätt

I regel är behandlingstiden för en ansökan om brexittillstånd sex månader. Behandlingstiden kan vara längre för en del av ansökningarna, eftersom handläggningen av ansökningar har hopat sig. Om behandlingen av en ansökan har tagit mer än sex månader, kan behandlingen högst ta 10–14 månader. Det viktigaste är att ansökan har lämnats in före tidsfristens utgång.

- Man kan vänta på beslut i lugn och ro. Medan ansökan är anhängig har man uppehållsrätt i Finland under behandlingen av ansökan. Man kan alltså fortsätta arbeta och studera som vanligt, säger Walldén.

Walldén vill tipsa britterna om att det lönar sig att lämna in en webbansökan i Enter Finland, eftersom det är det snabbaste sättet att ansöka. Ansökningsguiden på webbplatsen Migri.fi hjälper med att välja rätt ansökan och rätt typ av tillstånd. Med tanke på en smidig behandling av ansökan är det viktigt att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter och bilagor finns med i ansökan.

Fakta: Brexit

  • 1.2.2020: Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft. Då började en tidsbegränsad övergångsperiod, under vilken EU:s bestämmelser om fri rörlighet tillämpades på brittiska medborgare på samma sätt som före utträdet.
  • 1.10.2020: Britterna kunde börja ansöka om så kallade brexittillstånd i Finland, om de ska fortsätta sin vistelse i Finland efter övergångsperioden. Tidsfristen för ansökan om brexittillstånd går ut i slutet av september 2021.
  • 31.12.2020: Övergångsperioden löpte ut. Efter övergångsperioden måste de brittiska medborgare som flyttar till Finland från utlandet ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra tredjelandsmedborgare.
  • 30.9.2021: De brittiska medborgare som vistats i Finland före övergångsperiodens utgång måste ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet i Finland före slutet av september.

Nyckelord

Kontakter

Mika Walldén, överinspektör, tfn 0295 419 429, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Länkar

Om

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto
PL 10
00086 Maahanmuuttovirasto

Puh. 0295 430 431 (vaihde/switchboard))http://www.migri.fi

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

Utredning: Ett människohandelsoffers väg från utnyttjande till ett hederligt arbetsliv är lång18.10.2021 15:57:36 EEST | Tiedote

Det finländska systemet för sysselsättningstjänster kan inte tillräckligt flexibelt svara på de olika behov som finns hos offer för människohandel och utnyttjande. Detta framgår i en utredning som gjorts av Hjälpsystemet för offer för människohandel och Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) om ordnandet av sysselsättningstjänster i Finland för offer för människohandel och utnyttjande som har utländsk bakgrund.

Report: Human trafficking victims have a long road from exploitation to a fair working life18.10.2021 15:56:43 EEST | Press release

The Finnish employment service system is not flexible enough to meet the different needs of victims of human trafficking and exploitation. This is revealed in a report by the National Assistance System for Victims of Human Trafficking and the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI). The report looks at Finnish employment services for victims of human trafficking and exploitation with a foreign background.

Selvitys: Ihmiskaupan uhrien tie hyväksikäytöstä reiluun työelämään on pitkä12.10.2021 11:01:09 EEST | Tiedote

Suomalainen työllisyyspalvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan riittävän joustavasti ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien erilaisiin tarpeisiin. Tämä selviää Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tekemästä selvityksestä, joka koskee ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien työllisyyspalvelujen järjestämistä Suomessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum