Uudenmaan ELY-keskus

Broreparationer medför ändringar i trafiken på Rv 7 vid Harabacka viadukt och Sauli viadukt i Borgå

Dela

Den grundliga renoveringen av viadukterna Harabacka och Sauli som inleds i juni medför ändringar i trafikarrangemangen vid Rv 7 i Borgå. Broreparationerna slutförs i sin helhet fram till slutet av oktober.

Bild: Harabacka viadukt.
Bild: Harabacka viadukt.

Renoveringen av broarna Harabacka och Sauli i Borgå inleds i juni 2022. Broarnas vattenisoleringar och beläggningar förnyas. Räcken, stödmurar och kantbalkar renoveras. Arbetet på körbanorna slutförs i oktober 2022.

Under tiden broarna repareras flyttas trafiken till förbifartsvägen till de intilliggande broarna, i bruk 3,1 m och 2,8 m körfält och hastighetsbegränsning 50 km/h.

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Entreprenör för objektet är Destia Oy och Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ansvarar för övervakningen av entreprenaden.

Kartlänk till broplatsen: https://goo.gl/maps/ZRQxAZAU5vjhjMkJA

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021338

Arbetsplatschef Olli-Pekka Angeria, Destia Oy, tfn 040540 5899

Tillsynskonsult Timo Kanto, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, tfn 050512 5950

Bilder

Bild: Harabacka viadukt.
Bild: Harabacka viadukt.
Ladda ned bild
Bild: Sauli viadukt.
Bild: Sauli viadukt.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.