Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten tar upp Jarmo Salminens fall till tjänstemannarättslig granskning

Dela

Riksåklagarämbetet har fattat beslut om åtalseftergift i ärendet som föranlett att biträdande direktören för Jokela fängelse Jarmo Salminen har varit avstängd från tjänsteutövning.

Brottspåföljdsmyndigheten har idag beslutat att ta upp Salminen-fallet till tjänstemannarättslig granskning. I sedvanlig ordning bereds han tillfälle att yttra sin åsikt i ärendet innan beslut fattas. Ärendet avgörs av regiondirektören för Södra Finlands brottspåföljdsregion Katri Järvinen före utgången av juli månad. Till tjänstemannarättsliga åtgärder vid en tjänstemans åsidosättande av sin tjänsteplikt hör anmärkning, som nämns i förarbetena till lagen, samt skriftlig varning och uppsägning samt avstängning från tjänsteutövning, vilka nämns i lagen.

Jarmo Salminen misstänktes för brott mot tjänstehemlighet och tjänsteplikt. Enligt beslutet om åtalseftergift har Salminen misstänkts för att ha lämnat ut uppgifter om en dömd fånge från Brottspåföljdsmyndighetens register till före detta chef för Helsingforspolisens narkotikaavdelning Jari Aarnio utan en sådan grundad anledning som avses i lagen. Salminen misstänktes för att även i övrigt ha handlat i strid med sina tjänsteåligganden vid skötandet av ifrågavarande fånges angelägenheter.

För mer information kontakta
direktör Heli Herna, tfn 050 5220150, heli.herna@om.fi,
regiondirektör Katri Järvinen, tfn 050 3826678, katri.jarvinen@om.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Bakom ändringarna i arbetstider för anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten ligger ändringarna i arbetstidslagen, diskussionen med förbunden fortsätter28.11.2019 17:03:12 EETTiedote

Fängelsepersonalens fackförbund Vankilavirkailijain liitto (VVL) meddelade i dag att facket är missnöjt med de beslut som Brottspåföljdsmyndighetens ledning fattat bl.a. i fråga om fängelsepersonalens arbetstider. Det har beslutats att arbetstiderna och beredskapen i fängelserna ska ändras i enlighet med ändringarna i den reviderade arbetstidslagen, som träder i kraft vid ingången av 2020.

Grundstenen för Brottspåföljdsmyndighetens campus i Jyväskylä lades vid högtidlig ceremoni1.8.2019 14:58:56 EESTTiedote

Grundstenen för Brottspåföljdsmyndighetens campus i stadsdelen Tourula lades idag. Campuset ska stå klar sommaren 2020 och inrymma en öppen anstalt och en byrå för samhällspåföljder. Dessa enheter är sedan tidigare verksamma på två olika orter, i Laukas och i centrala Jyväskylä. Genom sammanslagningen vill man både effektivisera och rationalisera verksamheterna. På campuset ska uppföras tre fristående byggnader: en boendeenhet, en fönsterverkstad och en servicebyggnad.

Peruskivi muurattiin juhlallisesti Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampuksella1.8.2019 14:58:35 EESTTiedote

Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampuksen peruskivi muurattiin tänään Jyväskylän Tourulassa. Kampuksella tulee kesällä 2020 toimimaan avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto. Aiemmin yksiköt toimivat kahdessa eri paikassa Laukaassa ja Jyväskylän keskustassa. Toimintojen yhdistämisellä samoihin tiloihin halutaan tehostaa ja järkevöittää toimintoja. Kampus koostuu kolmesta rakennuksesta: asumisyksiköstä, ikkunapajasta ja palvelurakennuksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum