Espoon kaupunki - Esbo stad

Budgetförslaget 2020: Esbo tryggar basservicen för en ökande befolkning

Jaa

Esbo stads budgetförslag för 2020 tryggar basservicen för en ökande befolkning. Ett omfattande investeringsprogram stärker den hållbara utvecklingen i staden med nätverksstruktur.

Befolkningen i Esbo fortsätter att växa med 4 600–4 800 invånare per år. Under de kommande tio åren förändras befolkningsstrukturen i Esbo och försörjningskvoten försämras.

”Redan nu kan vi se att befolkningsökningen inte stöder en ökning av skatteinkomsterna på samma sätt som förr, och det är en oro som gäller samtliga tillväxtstäder”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

I Esbo är alla tecken på tillväxt positiva: det byggs ett rekordantal bostäder och både företagens omsättning och personalantal fortsätter att växa. Omsättningen inom alla sektorer ökade med 5,2 procent i snitt och i utvecklingskorridoren längs Västmetron upp till 5,5 procent i fjol. Arbetslösheten fortsätter att minska, också då det gäller ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet. I slutet av juni 2019 var arbetslöshetsgraden i Esbo 8,4 procent, det vill säga 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare. Antalet arbetstillfällen ökar stadigt med omkring 1 100 stycken per år.

Trots den positiva utvecklingen ökar stadens skatteinkomster långsammare än i fjol. En delorsak till detta är ändringar i Skatteförvaltningens system, som gör det svårare att uppskatta skatteinkomsterna också för följande år. ”Det är oskäligt att kommunerna inte kan veta i förväg hur skatteinkomsterna kommer att utvecklas. I år minskar ändringarna på Esbo stads skatteinkomster med upp till 70 miljoner euro”, säger Mäkelä.

I budgetförslaget uppskattas att Esbo stads skattefinansiering ökar med sammanlagt 6,5 procent år 2020.  Stadens nettoutgifter ökar med 4,5 procent. Årsbidraget uppgår till 177 miljoner euro.

Stadens lånestock ökar med 210 miljoner euro till 1,1 miljard euro och lånestocken för hela Esbokoncernen med 480 miljoner euro till 4,3 miljarder euro före slutet av år 2020. Stadens skuldsättning upphör inte till utgången av fullmäktigeperioden.

”Det krävs stora investeringar för att svara på befolkningsökningen och nya servicebehov. Det nuvarande statsandelssystemet har kommit till vägs ände, eftersom det inte tar hänsyn till de behov växande städer har. Åren 2013–2020 har Esbo förlorat sammanlagt 1,4 miljarder euro till andra kommuner i form av utjämningar av statsandelarna. Samtidigt har vi skuldsatt oss”, säger Mäkelä.

Stora satsningar på programmet Fixa skolorna

Staden investerar år 2020 sammanlagt 335 miljoner och fram till år 2030 sammanlagt 3,1 miljarder euro. Förutom programmet Fixa skolorna omfattar investeringarna Spårjokern, utvecklingskorridoren längs metron, utveckling av områdescentrumen inklusive service- och verksamhetslokaler samt projekt för trafikleder och kollektivtrafik som behövs för en utveckling av stadsstrukturen.

Inom programmet Fixa skolorna bygger och ombygger staden och de fastighetsbolag den äger hälsosamma och fungerande lokaler för skolor och daghem. Projekten genomförs som stadens egna investeringar samt med olika hyres-, leasing- och projektbolagskoncept under de följande 11 åren till en summa på över 940 miljoner euro. I lokalprojekten införs nya sätt för planering och byggande och dessutom utnyttjas konceptet Skolan som tjänst för att sänka projektens helhetskostnader.

Esbokoncernens investeringar ökar år 2020, speciellt eftersom stadens investeringar samt investeringarna i Västmetrons andra skede ökar och eftersom Esbo bostäder producerar allt fler bostäder. Hela Esbokoncernen investerar år 2020 över 860 miljoner euro och under åren 2020–2030 sammanlagt cirka 4,9 miljarder euro.

En förbättring av produktiviteten i fokus

”I Berättelsen om Esbo ställde vi som mål att staden ska växa ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbart. Att bygga en hållbar ekonomi förutsätter en kontinuerlig förbättring av produktiviteten och en, för en tillväxtstad som Esbo, mer rättvis utjämning av skatteinkomsterna. I fortsättningen måste en förbättring av produktiviteten synas i allt staden gör”, säger Mäkelä.

Staden bereder en målbild för tjänsteförsörjningen och servicenätet 2030 som beaktar invånarnas och kundernas föränderliga behov samt de möjligheter tekniken för med sig inom utvecklingen av tjänster. Målet är att ordna tjänsterna med invånare och kunder i fokus, tillsammans med partner och att utnyttja de möjligheter digitalisering och robotisering för med sig.

Kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks i och med kommunernas sysselsättningsprojekt som kör igång 2020. Esbo ägnar speciell uppmärksamhet åt att höja sysselsättningsgraden bland unga och invandrare och samarbetar med invandrarsamfund och föreningar. Ett kompetenscentrum för invandrare (Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille) inledde sin verksamhet 2019. Det erbjuder arbetslösa invandrare stöd med arbetssökning och med att förbättra yrkeskompetensen och språkkunskaperna.

Social- och hälsovårdssektorn

Budgeten 2020 tryggar den befintliga social- och hälsovården och ger möjlighet att utveckla verksamheten. Klientupplevelsen förbättras genom att skapa smidiga och enhetliga servicekedjor: fokus ligger speciellt på klienter som använder många olika tjänster, klienter med utländska modersmål och mentalvårdstjänster för unga.

I Esbo centrum öppnas ett familjecentrum hösten 2020, där alla tjänster för barnfamiljer finns nära varandra. Utbudet av e-tjänster utvidgas i och med att distansmottagning och chattjänster etableras och när hemvård på distans, som prövats i vissa områden, nu utvidgas till att omfatta hela Esbo. Det går också att få fler tjänster än förr i det egna hemmet då rehabilitering i hemmet och det mobila sjukhuset LiiSa når ut till allt fler hemvårdsklienter.

Esboborna kommer att få allt mer frihet att välja bland annat då det gäller vårdboende för äldre, hemvård och lediga dagar för närståendevårdare. Mer valfrihet planeras också inom munhälsovården i Mattby och hälsostationstjänsterna i Esbo centrum. Inom hemvården upphandlar staden tjänsterna i ett område. Tillsynen av tjänster utvecklas för att kvaliteten ska tryggas.

Samarbetet mellan kommunerna i västra Nyland utvidgas: Social- och krisjouren i västra Nyland har fungerat sedan början av 2019. Färdcentralen Västra Nyland, som har ansvar för färdtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättning, inleder nu sin verksamhet. Kommunernas gemensamma upphandling av vårdboende för äldre är slutförd och arbetet med upphandlingen av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning är under arbete. En utredning över möjligheterna att utvidga samarbetet till familjerättsliga tjänster och vård av barn utom hemmet är under arbete.

Beredningen av social- och vårdreformen samt landskapsreformen fortsätter. De nyländska kommunerna har i enlighet med Rinnes regeringsprogram inlett beredningen av en särlösning för Nyland, om vilken beslut fattas före utgången av år 2019. Eftersom beredningen inte är slutförd har man i budgeten inte tagit hänsyn till den.

Bildningssektorn

Bildningssektorns budget 2020 tryggar utbudet av högklassiga bildningstjänster för en växande och allt mer mångkulturell befolkning. Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken ökar och försöket med 20 avgiftsfria timmar per vecka för femåringar, som inleddes 2019, fortsätter. Barnen inleder sin skolgång i en närskola och vid behov erbjuds också särskilt stöd i denna skola. Målet är att inlärningsresultaten ska ligga på nationell toppnivå.

Mångsidiga och nåbara kultur- och idrottstjänster och möjligheter att lära sig och utveckla sig ökar invånarnas välbefinnande och förebygger utslagning. Till exempel ger konceptet Kulturspaning alla barn inom småbarnspedagogik jämlika möjligheter att lära känna konst. Den billiga eller avgiftsfria hobbyklubbsverksamheten för barn och unga utvidgas. Invånarna tas ännu bättre än förr med i planeringen av tjänster. Bland annat konceptet KulturHagalund och bibliotekens tjänster planeras tillsammans med invånarna. Stadens samarbete med olika språk- och kulturgrupper förbättras.

Teknik- och miljösektorn

Esbo fortsätter arbetet med programmet Fixa skolorna. År 2020 planeras eller byggs sammanlagt 18 skolor och daghem i Esbo. Dessutom pågår sex övriga projekt. Kostnadseffektivitet och en effektivare lokalanvändning eftersträvas genom ett nytt avtal om offentlig-privat samverkan, där en privat tjänsteproducent ansvarar för finansiering, planering, byggande och underhåll av flera skol- och daghemsprojekt i 20 år. Avtalet med tjänsteproducenten ska undertecknas i början av juni 2020.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme