Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Byggarbetena stänger Sandstrandsvägen för fordonstrafik

Dela
På Sandstrandsvägen i Sandudd i Främre Tölö byggs ny kommunalteknik och förnyas gatukonstruktioner. Arbetena stänger Sandstrandsvägen för fordonstrafik i avsnittet mellan Södra Hesperiagatan och Sanduddsgatan tills vidare, och bussarna började använda Sandnäsvägen från och med den 23 januari. Omvägarna för gångtrafiken skyltas på plats.
Byggarbetsplatsen för gatuentreprenaden på Sandstrandsvägen och omvägen för motorfordon. Bild: Helsingfors stad
Byggarbetsplatsen för gatuentreprenaden på Sandstrandsvägen och omvägen för motorfordon. Bild: Helsingfors stad

I byggentreprenaden möjliggörs vattenförsörjning för det kommande spahotellet, förnyas den underjordiska infrastrukturen och görs gångtrafiken i Edesviken tryggare. Rutterna förbättras för att ansluta Edesviken tydligare till strandrutterna vid Fölisöfjärden. Ändringarna gör också fordonstrafiken smidigare i området.

Vändplatsen i ändan av Sanduddsgatan tas ur bruk och för hela Sandstrandsvägen byggs en ny tillgänglig trottoar i enlighet med trafikplanen för att förbättra säkerhet. Till följd av byggandet av trottoaren breddas körbanan dels också till parkområdet i den gamla ryska begravningsplatsen och på vändplatsen som tas ur bruk görs landskapsarbeten för att ansluta den till parken.

Fordonstrafiken blir smidigare eftersom den förnyade gatan har mer utrymme för när fordon möts. Genom att vändplatsen i anslutningsområdet tas bort och omvandlas till park förbättras säkerheten för fotgängartrafiken och ändras platsen så att den motsvarar detaljplanen.

Byggandet möjliggör utveckling av Edesvikens strandområde i enlighet med detaljplanen. Entreprenaden är en del av en större utveckling av Edesviken. Vattenförsörjnings- och infrastrukturarbetena möjliggör också genomförandet av det privata spahotellet i Edesholmen.

I området byggs det gradvis också en mångsidig och grön Sigurd Frosterus parkhelhet under de närmaste åren. Helheten sträcker sig från Edesholmens strand mot Sandstrands badstrand. Parkområdet är öppet för alla och det kommer att kopplas till spahotellets gårdsområden.

Förorenad mark återställs efter tidigare användning

I Sandstrandsvägens entreprenadområde återställs också mark som förorenats på grund av tidigare användning. I byggavfallet som finns i marken har konstaterats asbest i två undersökningspunkter och den ska tas bort från området.

Asbesten tas bort med särskild noggrannhet i en inhägnad byggarbetsplats. Arbetarna tar bort asbest i skyddsoverall och med ansiktsskydd i området där den har konstaterats. Arbetet äventyrar inte förbipasserande. Återställningen av förorenad mark kommer att göras förutom Sandstrandsvägen i fortsättningen också i parkområdet i Edesholmen.

Träd bevaras och förnyas

På grund av gatuarbetet fälls några tallar och andra träd på randområdet, såsom sälgar. Under planeringen granskades olika alternativ för att de nuvarande träden i området skulle kunna bevaras så mycket som möjligt utmed Sanduddsgatan.

För att bevara träd som växer utmed gatan görs specialkonstruktioner. I området med tallrötter behöver man inte gräva och i närheten av träden byggs vägarnas konstruktionslager lite lättare och utan att störa träden. I ändan av Sanduddsgatan rivs vändplatsen och i området planteras buskar och träd. I hela entreprenadområdet planteras 17 nya tallar, vilket säkerställer det talldominerade trädbeståndet också i fortsättningen.

Gatuentreprenaden som siktar mot förbättring av vägarna och rutterna för gångtrafik på Sandstrandsvägen blir färdig i oktober 2023. Huvudentreprenören är affärsverket Helsingfors stads byggtjänst Stara. Arbetet grundar sig på gatuplanen som stadsmiljönämnden godkände den 13 april 2021.

Nyckelord

Kontakter

Mika Pakarinen, projektledare
Stadsmiljösektorn i Helsingfors
Tfn 09 310 36653
mika.pakarinen@hel.fi

Petra Rantalainen, projektledare
Stadsmiljösektorn i Helsingfors
Tfn 09 310 39795
petra.rantalainen@hel.fi

Bilder

Byggarbetsplatsen för gatuentreprenaden på Sandstrandsvägen och omvägen för motorfordon. Bild: Helsingfors stad
Byggarbetsplatsen för gatuentreprenaden på Sandstrandsvägen och omvägen för motorfordon. Bild: Helsingfors stad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 23.3.202323.3.2023 18:15:34 EET | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 23.3.2023. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 20.4.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum