Suomen Punainen Risti SPR

Corona orsakade rusch av nya frivilliga till Röda Korset – datamodell utarbetad med Digia hjälper att utnyttja den erbjudna hjälpen

Dela

Genom att utnyttja data kan de frivilliga erbjudas intressanta uppgifter snabbare och allt flera får den hjälp de behöver.

Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp i Tammerfors. Foto: Marjaana Malkamäki
Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp i Tammerfors. Foto: Marjaana Malkamäki

Coronakrisen har väckt finländarnas vilja att hjälpa. Hos Finlands Röda Kors syns detta i antalet nya frivilliga: i mars var antalet nya anmälningar 1070, då det i medeltal är cirka 600 nya frivilliga per månad som anmäler sig. Tydligast syns tillväxten i huvudstadsregionen och Nyland. De frivilligas hjälp är guld värd: uppdragen är många till exempel inom butikshjälpen och väntjänsten på distans, då personer som hör till riskgrupperna och är satta i karantän i praktiken inte kan avlägsna sig från sina hem.

Röda Korset utnyttjar nu dataanalys, så att nya frivilliga snabbare fås med i verksamheten och meningsfulla uppdrag.

”Redan under tidigare år har vi märkt att antalet frivilliga varierar kraftigt, då plötsliga kriser väcker människornas hjälpvilja och antalet frivilliga ökar snabbt. Det har varit ett problem att den erbjudna hjälpen mitt i en akut kris inte nödvändigtvis kan utnyttjas fullt ut”, berättar Röda Korsets koordinator för beredskapsarbete Marko Korhonen.

De nya frivilliga som har anmält sig i mars-april har utbildats speciellt på webben för det som komma skall.

”Hjälpbehovet fortsätter ännu under lång tid. Vi har fått en stor mängd nya, utbildade frivilliga, vilket stärker Röda Korsets beredskap att hjälpa då coronasituationen utvecklas och också i alla kommande situationer i samhället”, konstaterar Korhonen.

Coronakrisen mobiliserade ansvarsbärare

Datamodellen som byggts upp i samarbete med Digia togs i bruk strax före coronakrisen. Med hjälp av datamodellen, som grundar sig på intresseområden och kunskaper hos en ny frivillig som registrerar sig, indelas användarna i fyra grupper med olika förväntningar gällande de kommande frivilliguppdragen. 

När coronakrisen tillspetsades, ökade andelen människor med intresse för ansvarsuppgifter och ordnande av verksamhet bland de anmälda kraftigt. I mars och april var det jämfört med tidigare över dubbelt flera frivilliga av den här typen som anmälde sig till verksamheten.

”Dessa ansvarsbärare är speciellt viktiga just i kriser, eftersom de är som bäst på att organisera frivilligverksamhet, till exempel på att utbilda”, säger projektchef Tapani Tulkki från Röda Korset.

”Det är en intressant och helt ny upptäckt att olika tider får olika människor att aktivera sig. På basis av dessa data verkar det som om olika intresseområden och förväntningar framhävs under olika tider längs året också i normala förhållanden. Den här informationen hjälper oss att utveckla frivilligverksamheten.”

Frivilligpersonligheterna har skapats genom att intervjua Röda Korsets sakkunniga, varefter de har verifierats genom att analysera Röda Korsets data. Modelleringen grundar sig på 45 olika variabler.

Digivärde i coronakrisen – och i Röda Korsets verksamhet efter krisen

Röda Korsets och Digias samarbete för uppbyggande av datamodellen startade förra hösten, när Röda Korset deltog i Digias tävling Digiarvoa, och vann den. Tävlingspriset utgjordes av Digias yrkeskunskap till ett värde av 100 000 euro för förverkligande av vinstprojektet.

”I tävlingen sökte vi idéer eller projekt, med vilka vi främjar välfärden och den digitala framtiden i det finländska samhället. Tävlingen var en del av Digias verksamhet för ansvarsfullhet. Vi ville på så sätt bidra med vårt kunnande till nytta för samhället. Nu konkretiseras insatserna och arbetet för 100 000 euro inriktas på kampen mot corona”, säger Digias President och CEO Timo Levoranta.

”Tack vare digitaliseringen kan vi erbjuda allt flera människor allt snabbare meningsfulla frivilliguppdrag, där människan upplever glädje av att hjälpa. Det är en mänsklig berättelse, men samtidigt en hård databerättelse”, konstaterar Tapani Tulkki från Röda Korset.

Bilaga: Frivilliga som kommit med sedan början av år 2020. Grafen beskriver hur antalet olika frivilliga har utvecklats under coronakrisen. Ansvarsbärare-gruppen benämns Kati Ikihongatar. Du kan bekanta dig med frivilligpersonligheterna i Digias blogg (på finska)

Ytterligare upplysningar:

  • Koordinator för beredskapsarbete Marko Korhonen, Finlands Röda Kors, tfn 040 120 9728
  • Projektchef Tapani Tulkki, Finlands Röda Kors, tfn 0400 933 966
  • Kommunikationssakkunnig Sari Häkkinen, Finlands Röda Kors, tfn 040 581 0346
  • Director Päivi Karesjoki, Digia Oyj, tfn 040 902 2212, paivi.karesjoki@digia.com
  • Communications manager Katri Nokkonen, Digia Oyj, tfn 040 573 1300, katri.nokkonen@digia.com

Digia är ett programvaru- och tjänsteföretag, som hjälper sina kunder att förnya sig i den nätverkande världen. Vi är över 1200 som jobbar på Digia. Våra rötter finns i Finland och vi samarbetar med våra kunder i Finland och internationellt. Vi bygger tillsammans upp en värld där digitaliseringen gör skillnad. Digias omsättning år 2019 var 131,8 miljoner euro. Bolaget är listat på Nasdaq Helsingfors (DIGIA). Digia.com

Bilder

Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp i Tammerfors. Foto: Marjaana Malkamäki
Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp i Tammerfors. Foto: Marjaana Malkamäki
Ladda ned bild
Grafen beskriver hur antalet olika frivilliga har utvecklats under coronakrisen.  Ansvarsbärare-gruppen benämns Kati Ikihongatar.  Du kan bekanta dig med frivilligpersonligheterna i Digias blogg.
Grafen beskriver hur antalet olika frivilliga har utvecklats under coronakrisen. Ansvarsbärare-gruppen benämns Kati Ikihongatar. Du kan bekanta dig med frivilligpersonligheterna i Digias blogg.
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning tilldelas grundskolelärarna i Finland8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Lärarna har utvecklat nya sätt att möta sina elever för att trygga deras rättigheter till inlärning även i undantagsförhållanden. Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välmående.

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus suomalaisen peruskoulun opettajille8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Suomen Punainen Risti myöntää vuosittain jaettavan Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Suomen peruskoulujen opettajille. Opettajat ovat kehittäneet uusia tapoja kohdata oppilaansa kyetäkseen turvaamaan heidän oikeutensa oppia myös poikkeusoloissa. Tunnustuksella Punainen Risti myös rohkaisee opettajia tuomaan esiin epidemian pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum