Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerade torsdagen den 10 juni att det bereder beslut för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område som lindrar och upphäver sammankomstbegränsningarna. Beslutet publicerades måndagen den 14 juni och träder i kraft tisdagen den 15 juni 2021.

I huvudstadsregionen, Kervo och Mellersta Nyland träder begränsningarna för accelerationsfasen i kraft. De förpliktar dem som ordnar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster att fortsättningsvis beakta deltagarnas hälsosäkerhet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om sammankomstbegränsningar för accelerationsfasen följer social- och hälsovårdsministeriets styrning. Begränsningarnas innehåll sammanfattas nedan:

 • Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan sammankomster ordnas utan personantalsbegränsning.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunder och deltagare ha möjlighet att hålla säkert avstånd, det vill säga undvika närkontakt med varandra. Med närkontakt avses i inomhus att kunder vistas på mindre högst två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • Vid tillställningar utomhus med över 50 (femtio) personer måste kunder och deltagare ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått.
 • Vid tillställningar som ordnas inomhus med över tio personer och i utomhusutrymmen med över 50 (femtio) personer ska vid organiseringen av tillställningen dessutom följas undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021.
 • Dessutom ska hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att tvätta händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

Beslutet är i kraft 15.6–14.7.2021 och gäller följande kommuner i Nyland: Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

I de övriga kommunerna i Nyland, alltså Askola, Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis upphävs sammankomstbegränsningarna helt tack vare det gynnsamma epidemiologiska läget. Vid organiseringen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, liksom på ett omfattande sätt vid användningen av också andra utrymmen för kunder och publik, ska fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen följas.

Föreläggandet om säkert avstånd upphävs - allmänna hygienkrav i lagen ska fortsättningsvis följas i olika utrymmen för kunder och publik i hela Finland

Dessutom upphäver Regionförvaltningsverket i Södra Finland från och med den 15 juni det så kallade beslutet om säkert avstånd som tillsvidare har varit i kraft i de kommuner i Nyland där det epidemiologiska läget har varit allvarligare - alltså samma kommuner som har haft de striktaste sammankomstbegränsningarna: Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Enligt regionförvaltningsverket och den regionala coronasamordningsgruppen uppfylls inte längre kraven i lagen för fortsatt föreläggande om säkert avstånd. Föreläggandet har ålagt aktörer inom den privata och offentliga sektorn att säkerställa att det de facto är möjligt att undvika närkontakt i utrymmen för kunder och publik.

I fortsättningen ska allmänna hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar på ett omfattande sätt följas i alla kommuner i Nyland, på samma sätt som i hela Finland:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Kraven ska följas direkt enligt den temporära paragrafen (58 c) i lagen om smittsamma sjukdomar. Paragrafen är för närvarande i kraft till slutet av 2021 i hela Finland.

Begränsningarna i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland avvägs som bäst

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bedömer tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna som bäst hur coronabegränsningarna ska fortgå i Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Också i de här områdena har epidemin lugnat sig och sannolikt återgått eller håller på att återgå till accelerationsfasen från samhällsspridningsfasen. De regionala coronasamordningsgrupperna håller sina möten måndagen den 14 juni och efter det fattar regionförvaltningsverket nödvändiga nya beslut enligt läget för områdena. Avsikten är att publicera de nya besluten den 15 juni 2021 och vi informerar om dem i samband med publiceringen.

Gällande Södra Karelens och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts områden finns för närvarande inga beslut om coronabegränsningar av Regionförvaltningsverket i Södra Finland i kraft.

Mer information:

För media:

 • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi
 • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Närkontakter begränsas i Egentliga Finland som har återgått till samhällsspridningsfasen3.8.2021 19:12:27 EEST | Tiedote

Covid-19-smittorna ökar åter kraftigt i Egentliga Finland och landskapet är tillbaka i epidemins samhällsspridningsfas. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har på basis av den regionala coronasamordningsgruppens bedömning fattat beslut om sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft i kommunernas områden i Egentliga Finland under perioden 4 - 31.8.2021.

Takaisin leviämisvaiheeseen siirtyneessä Varsinais-Suomessa rajoitetaan lähikontakteja3.8.2021 19:04:51 EEST | Tiedote

Koronavirustartunnat ovat uudelleen jyrkässä nousussa Varsinais-Suomessa ja maakunta on siirtynyt takaisin epidemian leviämisvaiheeseen. Alueen koronakoordinaatioryhmän arvioon perustuen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen tartuntatautilain (TTL) pykälien 58 § ja 58 d mukaisista kokoontumisrajoituksista yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille. Päätös on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella 4.-31.8.2021 välisenä aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum