Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronabetingade säråtgärder i Tavastehus fängelse veckor 20 och 21

Dela

På Tavastehus fängelse har förekommit exponeringssituationer mellan intagna och personal. Exponeringen har föranlett behövliga karantänåtgärder, och eventuell vidaresmittning från dem som exponerats utreds med PCR-test. Alla intagna och all personal i fängelset ska testas. Testen har påbörjats under fredagen den 21 maj.

De intagna har möjlighet att stå i kontakt med sina anhöriga och närstående.

Personalen på fängelset har meddelats anvisningar om adekvata skyddsåtgärder. Isoleringsåtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna, och verksamhetsmodellerna har bestämts i samråd med läkaren på Enheten för hälso- och sjukvård för fångar med ansvar för smittsamma sjukdomar. Intagna i Tavastehus fängelse som hör till riskgrupper är redan vaccinerade och vaccinering av andra intagna har inletts.

På samtliga fängelser har man tagit fram beredskapsplaner för händelse av coronavirusepidemi.

Brottspåföljdsmyndighetens beredskapsgrupp följer med läget med coronavirusets spridning i samhället och på fängelserna och byråerna för samhällspåföljder på sina veckovisa sammanträden. Man tar höjd för nya åtgärder i regionerna och enheterna med iakttagande av myndighetsanvisningarna, om det skulle visa sig nödvändigt. Inom regionerna fungerar dessutom lokala beredskapsgrupper.

För mer information kontakta

Pauli Nieminen, direktör för Västra Finlands brottspåföljdsregion, tel. +358 50 3441216

Vivian Reinhold, överläkare för Västra Finlands brottspåföljdsregion, tel. +358 50 3453948

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar30.8.2021 10:03:51 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget. Minderåriga och unga intagna är en synnerligen utsatt grupp, och i straffverkställighet ska de behov som följer av den häktades respektive fångens ålder och utvecklingsnivå särskilt beaktas enligt såväl häktningslagen som fängelselagen.

Alaikäisistä ja nuorista vangeista tehty selvitys valmistunut30.8.2021 10:03:27 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamisesta vankiloihin ja vankilaosastolle. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin henkilöstön mitoitusta ja osaamista, osastojen toimintaa sekä turvallisuustilannetta. Alaikäiset ja nuoret vangit on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joiden tuomiota täytäntöön pantaessa tulee vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan kiinnittää erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum