Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Coronaepidemin har försämrat spädbarnsfamiljernas ork enligt en enkät från THL – tillfredsställelsen med familjelivet är ändå stor

Dela

Den påfrestning coronaepidemin orsakar har försämrat spädbarnsfamiljernas ork, enligt en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort. En fjärdedel av mödrarna och nästan en femtedel av de andra föräldrarna uppgav att epidemin minskat deras ork. En tredjedel av föräldrarna uppgav att de var utmattade.

Den påfrestning coronaepidemin orsakar har försämrat spädbarnsfamiljernas ork, enligt en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort. En fjärdedel av mödrarna och nästan en femtedel av de andra föräldrarna uppgav att epidemin minskat deras ork. En tredjedel av föräldrarna uppgav att de var utmattade. Enkäten genomfördes bland föräldrar till barn i åldern 3–6 månader i mars–december 2020.

Trots det var största delen, över 90 procent av föräldrarna i spädbarnsfamiljerna, år 2020 nöjda med sitt liv, med sitt föräldraskap och upplevde att familjens vardag fungerade bra efter barnets födelse.

"Resultatet som verkar motstridigt visar att samtidigt som babyn har gett nytt innehåll i familjens liv har epidemins inverkan på orken varit tung för många", bedömer forskningschef Reija Klemetti.

"Det är möjligt att utmaningarna med att orka i verkligheten har varit större än de som nu har observerats, eftersom de mest utmattade sannolikt inte svarade på enkäten. Å andra sidan har epidemin inte förändrat alla spädbarnsfamiljers vardag som också i övrigt är centrerad kring hemmet.”

Epidemin ökade ensamheten, å andra sidan också familjens gemensamma tid

De vanligaste bekymren för spädbarnsfamiljer som nämndes i enkäten gällde förlossningen och vistelsen på förlossningssjukhuset under epidemin. Två av tre mammor och en tredjedel av de andra föräldrarna oroade sig för detta.

Coronaepidemin har ökat ensamheten: hälften av mammorna och var femte av de andra föräldrarna uppgav att känslan av ensamhet ökat under epidemin. Kontakten med mor- och farföräldrarna hade minskat bland knappt hälften av föräldrarna och kontakten med vänner bland cirka två av tre föräldrar.

Å andra sidan hade familjens gemensamma tid ökat i många familjer under epidemin. Största delen av föräldrarna upplevde att coronaepidemin inte hade påverkat närheten eller meningsskiljaktigheterna mellan makarna.

Enligt föräldrarna fanns det brister i tillgången till stöd under coronaepidemin. Var femte mamma fick inte tillräckligt med stöd för att förbereda sig inför förlossningen. Det stöd som tjänsterna gav hade också varit otillräckligt för förälderns sinnesstämning, ork och parförhållande samt för babyns sömn och gråt.

Bristerna i tjänsterna för barnfamiljer kan delvis förklaras av att det har dragits ner på tjänsterna under coronatiden och delvis av att föräldrarna själva har avbokat mottagningstider.

Enkäten FinLapset genomfördes för båda föräldrarna till barn i åldern 3–6 månader i mars–december 2020. Över 34 000 föräldrar bjöds in till undersökningen; 50 procent av mammorna och 36 procent av de andra föräldrarna svarade på enkäten. Frågor om coronaepidemin lades till i undersökningen i augusti 2020. Enkäten besvarades oftare än andra av välutbildade föräldrar och föräldrar över 30 år.

THL har gjort två undersökningar om småbarnsfamiljernas välbefinnande före coronaepidemin – en pilotundersökning för spädbarnsfamiljer 2017 och en undersökning för familjer med 4-åriga barn 2018. Resultaten från dem går i samma riktning som resultaten man fått nu, bland annat när det gäller föräldrarnas tillfredsställelse med sitt liv och sitt föräldraskap, upplevelser av sin egen hälsa, hur väl graviditeten löpt samt föräldrarnas sömn. Upplevelsen av ensamhet och depressionssymtom var något vanligare nu än i tidigare undersökningar.

Källa: Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020. (Spädbarnsfamiljernas välbefinnande – enkätundersökningen FinLapset 2020.) Tilastoraportti 6/2021, THL.

FinLapset – Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi på thl.fi (FinLapset – Hälsa och välfärd för barn, unga och familjer)

Mer information:

Reija Klemetti
forskningschef
tfn 029 524 7265

Maaret Vuorenmaa
specialforskare
tfn 029 524 7008

Satu Helakorpi
specialforskare
tfn 029 524 8616 

Tidigare om ämnet:

Reija Klemetti m.fl., Mitä vauvaperheille kuuluu? LTH-tutkimuksen 3-4-kuukautisten vauvojen ja heidän perheidensä pilottitutkimuksen perusraportti (Hur mår barnfamiljerna? Basrapport från LTH-undersökningens pilotstudie om spädbarn i åldern 3–4 månader och deras familjer). Työpaperi 18/2018, THL.

Maaret Vuorenmaa, Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018 (Välbefinnandet bland små barn och deras familjer 2018). Tilastoraportti10/2019, THL.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Biontech-Pfizerin koronarokotetoimitusten aikaistuminen tuo Suomeen viikoittain 50 000–80 000 rokoteannosta lisää16.4.2021 15:57:44 EEST | Tiedote

Biontech-Pfizerin mRNA-koronarokotetta saadaan tulevina viikkoina Suomeen odotettua enemmän lääkeyhtiön aikaistaessa rokotetoimituksiaan EU-maihin. Viikosta 17 lähtien rokotetta tuodaan maahan viikoittain noin 50 000 annosta enemmän kuin aiemmin on ennakoitu. Viikoilla 22–26 annosmäärään saatava lisäys kasvaa noin 80 000 annokseen. ”Uutinen on rohkaiseva, sillä se tuo koronarokotuksen nopeammin yhä useamman ihmisen saataville”, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio. Kaikkiaan eri koronarokotteita saadaan maahan kesäkuun loppuun mennessä vielä 3–4 miljoonaa annosta. Valtaosa Suomessa käytettävistä koronarokotteista on mRNA-rokotteita, joihin myös Biontech-Pfizerin rokote kuuluu. Tällä hetkellä Suomessa annetaan noin 160 000 koronarokotusta viikossa. Koko väestöstä reilu viidennes eli noin 22 prosenttia on saanut ainakin yhden koronarokoteannoksen. Valtaosa ikääntyneistä saanut koronarokotuksen Monissa kunnissa suurin osa ikääntyneistä eli 70 vu

THL:n koronakartta ja koronakartan avoimen datan rajapinta eivät päivity lauantaina 17.4. huoltotöistä johtuvan käyttökatkon takia15.4.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

THL:n tietoliikenneympäristöön tehdään välttämättömiä huoltotöitä viikonloppuna 17.– 18.4.2021. Huollon takia seuraavat verkkopalvelumme eivät päivity lauantaina 17.4.: Koronakartta Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) Verkkosivulla kuvattu avoimen datan rajapinta Koronarokotusten edistyminen -verkkosivu https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data/koronarokotusten-edistymisen-kuutio Koronarokotusten edistymisen tilastokuutio Verkkosivulla kuvattu avoimen datan rajapinta Tiedot päivittyvät normaalisti taas sunnuntaina 18.4. Käyttökatko ei vaikuta THL:n muiden verkkosivujen toimintaan. Lisätietoja: THL:n viestinnän mediapalvelu (arkisin klo 9-16) p. 029 524 6161 info(at)thl.fi

Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä14.4.2021 11:58:58 EEST | Tiedote

Myös Suomessa on tällä hetkellä myytävänä koronaviruksen kotitestejä. Saatavilla olevat kotitestit ovat vasta-ainetestejä, joiden avulla voi alustavasti arvioida, onko aiemmin sairastanut koronavirustaudin. Vasta-ainetesti ei kuitenkaan kerro luotettavasti, onko henkilöllä koronatartunta. Jos huomaa koronatartuntaan sopivia oireita, tulee edelleen aina hakeutua ammattilaisten tekemään maksuttomaan koronatestiin.

THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin koronarokotuksista avoimessa verkkotilaisuudessa13.4.2021 06:50:00 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL järjestää kansalaisille avoimen yleisötilaisuuden koronarokotuksista torstaina 15.4. kello 17.30–18.30. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille koronarokotuksista kiinnostuneille. Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön ennakkoon lähettämin kysymyksiin. Paikalla tilaisuudessa ovat ylilääkäri Hanna Nohynek ja johtava asiantuntija Mia Kontio. Asiantuntijat kertovat tilaisuuden alussa koronarokotusten edistymisestä sekä rokotteiden turvallisuudesta. Itse tilaisuuden aikana ei voi esittää kysymyksiä, joten kysymykset voi lähettää ennakkoon oheisen linkin kautta: Kysy koronarokotuksista Kysymyslomake sulkeutuu tuntia ennen tilaisuuden alkua. Lisätietoja tapahtumasta ja linkki yleisötilaisuuteen löytyy THL:n tapahtumakalenterista: Kysy koronarokotuksista! THL:n asiantuntijat vastaavat avoimessa verkkotilaisuudessa Lisätietoja Riikka Rossi kehittämispäällikkö, tapahtumat THL p. 029 524 7436 etunimi.sukunimi@thl.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum