Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Coronakrisen försvagar kommunekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021: Budgetförhandlingarna bör lösa kommunernas problematiska situation

Dela

Coronakrisen kommer att försämra den kommunala ekonomin nästa år med cirka 1,7 miljarder euro. Det här framgår av de uppgifter som Kommunförbundet fått in av de största städernas och kommunernas ekonomidirektörer. Utöver konsekvenserna av coronakrisen står kommunerna nästa år inför ökade kostnader, minskade statsandelar och långsamt ökande skatteutfall.

- Finansministeriets budgetförslag innehöll inte någon lättnad för kommunerna. Kommunförbundet kräver att det vid höstens budgetförhandlingar fattas beslut som stimulerar kommunernas ekonomi, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Stödpaketet för kommunerna år 2020 täckte bara en del av coronakrisens konsekvenser för kommunerna. Stöd behövs också nästa år.

- Höjningen av kommunernas samfundsskatteandelar bör kvarstå också år 2021. Också det kalkylerade avdraget som belastat statsandelarna i flera år till följd av konkurrenskraftavtalet bör slopas, kräver Reina.

- Det vore också skäligt att avstå från att återkräva de statsandelstillägg för innevarande år som hänför sig till företagens betalningslättnader, förutsatt att beloppen först justerats på basis av utfallet.

Kommunerna bär huvudansvaret för tryggandet av servicen under coronakrisen.

- Det här lyckas inte om staten försvårar kommunernas arbete, till exempel genom att öka kommunernas uppgifter och skyldigheter mitt under epidemin, säger chefsekonom Minna Punakallio.

Enligt Finansministeriets budgetförslag framskrider åtminstone beredningen av den förlängda läroplikten och dimensioneringen av vårdpersonalen.

- Om nya uppgifter införs trots coronakrisen, bör kostnaderna för uppgifterna kalkyleras noggrant och ersättas kommunerna fullt ut.

Kommunernas ekonomi exceptionellt kärv

Kommunförbundet har regelbundet sedan mars 2020 begärt uppskattningar av ekonomidirektörerna i de största städerna och kommunerna om coronakrisens konsekvenser. Enligt uppgifterna för augusti försvagas kommunernas ekonomi med sammanlagt 1,7 miljarder euro 2021 till följd av krisen. Uppskattningen har inte förändrats nämnvärt jämfört med situationen i juni.

Merparten, eller något under 1,4 miljarder euro, förklaras av minskade inkomster, såsom skatte-, avgifts- och försäljningsinkomster. Utgifterna uppskattas öka med 250 miljoner euro.

Kommunerna har inlett sin budgetberedning för år 2021. I många kommuner uppvisar bokslutsprognoserna stora underskott för år 2021. Också Finansministeriets ekonomiska prognos visade på ett exceptionellt stort underskott för kommunsektorn på fyra miljarder euro.

Närmare upplysningar:
Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 040 555 8458
Minna Punakallio, chefsekonom, tfn 040 751 5175
Mer information om kommunekonomienkäten ger Sanna Lehtonen, utvecklingschef, tfn 050 575 9090

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår16.9.2020 18:54:55 EESTTiedote

Kommunförbundet är i viss mån lättat över att regeringen Marin noterade kommunernas problem och förlängde coronastödet till kommunsektorn till år 2021. Även om stödet inte helt täcker de förluster som coronakrisen ger upphov till, underlättas beredningen av nästa års budget och balanseringen av ekonomin i kommunerna av beskedet om att stödet fortsätter. Det minskar även trycket på höjningar av kommunalskatten.

Riihipäätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita - kiky-leikkauksen säilyminen pettymys16.9.2020 17:41:05 EESTTiedote

Kuntaliitto on varovaisen helpottunut, että Sanna Marinin hallitus kuuli kuntien tuskan ja jatkoi kuntakentän koronatukea myös vuodelle 2021. Vaikka tuki ei kata koronan aiheuttamia menetyksiä täysimääräisesti, tieto tuen jatkumisesta helpottaa kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa ja talouden tasapainottamista sekä vähentää paineita kunnallisverojen korotuksiin.

Lappland tar hem finska mästerskapet i kommunal marknadsföring9.9.2020 15:06:03 EESTTiedote

Tystnaden vann i marknadsföringstävling Tack vare en originell och produktiv marknadsföring av naturliga styrkor gick årets mästerskap i kommunal marknadsföring till Lappland, för den internationella turistkampanjen ”Sound of Lapland”. Idensalmi stad fick silver för en mångsidig invånarmarknadsföring, och brons gick till samkommunen Kymsote för en service- och varumärkesreform som inkluderade invånarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum