Varsinais-Suomen ELY-keskus

Coronarekommendationerna som gäller för kollektivtrafiken är även i kraft på skärgårdens förbindelsefartyg

Dela

Användningen av ansiktsmasker på skärgårdens förbindelsefartyg har väckt diskussion och oro bland passagerarna. Restiderna inom förbindelsefartygstrafiken är ofta långa och passagerarna delar på en gemensam kabin. Användningen av ansiktsmasker har dock inte varit särskilt allmän på förbindelsefartygen. NTM-centralen i Egentliga Finland påminner att de anvisningar och rekommendationer som hälsomyndigheterna gett för kollektivtrafiken gäller även förbindelsefartygen. För stunden gäller till exempel i Egentliga Finland en rekommendation att använda ansiktsmask bland annat i kollektivtrafiken och i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd till andra. Även informationen på fartygen kommer att förbättras.

Skärgårdens fast bosatta invånare och förbindelsefartygens övriga användare har aktivt kontaktat NTM-centralen och frågat efter möjligheten att tillämpa strängare begränsningar. NTM-centralerna har dock ingen befogenhet att införa begränsningar, såsom masktvång, eller ställa användning av mask som villkor för tillträde till fartyget. Användningen av förbindelsefartygen kan inte heller begränsas endast till fast bosatta invånare. I denna situation följer NTM-centralen och förbindelsefartygstrafikens serviceproducenter gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar från hälsomyndigheterna och ändrar sina tillvägagångssätt vid behov. Även passagerarna ska kontrollera vilka rekommendationer som gäller i området innan resan.

I enlighet med THL:s anvisningar rekommenderas användning av ansiktsmask i kollektivtrafik där man inte alltid kan undvika närkontakter. Passagerarna ansvarar själv för köp av masker både för resor med förbindelsefartyg och för resor med alla andra kollektivtrafikmedel.

NTM-centralen har kompletterat anvisningarna till förbindelsefartygstrafikens serviceproducenter och bett att passagerarinformationen förbättras så att alla passagerare är medvetna om den gällande maskrekommendationen innan och under sin resa. Vi uppmuntrar även alla passagerare att agera ansvarsfullt som individer under den pågående coronasituationen.

Tills vidare har inga smittor eller ingen exponering för corona rapporterats på förbindelsefartygen.

Rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd för medborgare om att använda ansiktsmasker (thl.fi/sv/)

Mer information: Trafikens kundservice tfn 0295 020 601

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vägplaneringen på Kustö sund bro påskyndas på Skärgårdsvägen i S:t Karins15.9.2021 08:49:17 EEST | Tiedote

NTM-centralen har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 (Skärgårdsvägen) mellan Kurkela och Kustö. Projektets utredningsplan har utarbetats under namnet S:t Karins västra omfartsväg. Projektet omfattar också förnyandet av Kustö sund bro. Vägplaneringen på Kustö sund bro kommer att påskyndas på grund av resultaten från de särskilda inspektionerna av bron. Nu ansöker man om snabbare genomförandeberedskap för Kustö sund bro. Vägplanen för projektet lv 180 Kurkela-Kustö blir klar uppskattningsvis 2023 och tidtabellen för genomförandet är okänd.

Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua nopeutetaan Saaristotiellä Kaarinassa15.9.2021 08:48:35 EEST | Tiedote

ELY-keskus on käynnistänyt 2021 vuoden alusta tiesuunnitelman laatimisen mt 180 (Saaristotie) parantamisesta välillä Kurkela-Kuusisto. Hankkeen yleissuunnitelma on laadittu nimellä Kaarinan läntinen ohikulkutie. Hankkeessa on mukana Kuusistonsalmen sillan uusiminen. Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua aiotaan nopeuttaa sillan erikoistarkastusten tulosten vuoksi. Kuusistonsalmen sillalle haetaan nyt nopeampaa toteutusvalmiutta. Mt 180 Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelma valmistuu arviolta 2023, eikä toteutusaikataulusta ei ole tietoa.

Elo-syyskuun vaihteen päällystystöitä Lounais-Suomessa30.8.2021 14:03:54 EEST | Tiedote

Tienpäällystystöitä jatketaan elo-syyskuun vaihteessa valtatiellä 8 väleillä Lemmi-Katinhäntä, Laitila-Varhokylä ja Unaja-Kortela. Laitilassa päällystetään myös maantien 12489 eli Salontien itäpäätä ja kantatien 43 varrelta jalankulku- ja pyöräilytietä välillä Ilomäentie-Matikankuja. Somerolla päällystetään maantietä 2810 välillä Helsingintie-Joensuuntie. Satakunnassa päällystetään myös maantietä 2453 välillä Arantila-Harjavalta sekä Otsolan maantietä 12542 ja 12544 Honkilahti.

Cykelförhållandena förbättras på Skärgårdens lilla ringväg30.8.2021 13:10:00 EEST | Tiedote

På Skärgårdens lilla ringväg utvecklas cykelförhållandena. Under sommaren 2021 fick den lilla ringvägen skyltar för cykling i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Befintliga gång- och cykelleder förbättrades genom att förnya beläggningen i Pargas samt genom att bredda och belägga ledavsnittet före Nagu färjfäste med stenaska. Längs den lilla ringvägen installeras snabbservicepunkter för cyklar, av vilka en del redan har kommit på plats. Också andra förbättringar är på kommande. Förbättringarna genomförs med samfinansiering från NTM-centralen i Egentliga Finland samt Nådendal och Pargas och de är en del av avtalet mellan staten och kommunerna i Åbo stadsregion om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum