Varsinais-Suomen ELY-keskus

Coronarekommendationerna som gäller för kollektivtrafiken är även i kraft på skärgårdens förbindelsefartyg

Dela

Användningen av ansiktsmasker på skärgårdens förbindelsefartyg har väckt diskussion och oro bland passagerarna. Restiderna inom förbindelsefartygstrafiken är ofta långa och passagerarna delar på en gemensam kabin. Användningen av ansiktsmasker har dock inte varit särskilt allmän på förbindelsefartygen. NTM-centralen i Egentliga Finland påminner att de anvisningar och rekommendationer som hälsomyndigheterna gett för kollektivtrafiken gäller även förbindelsefartygen. För stunden gäller till exempel i Egentliga Finland en rekommendation att använda ansiktsmask bland annat i kollektivtrafiken och i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd till andra. Även informationen på fartygen kommer att förbättras.

Skärgårdens fast bosatta invånare och förbindelsefartygens övriga användare har aktivt kontaktat NTM-centralen och frågat efter möjligheten att tillämpa strängare begränsningar. NTM-centralerna har dock ingen befogenhet att införa begränsningar, såsom masktvång, eller ställa användning av mask som villkor för tillträde till fartyget. Användningen av förbindelsefartygen kan inte heller begränsas endast till fast bosatta invånare. I denna situation följer NTM-centralen och förbindelsefartygstrafikens serviceproducenter gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar från hälsomyndigheterna och ändrar sina tillvägagångssätt vid behov. Även passagerarna ska kontrollera vilka rekommendationer som gäller i området innan resan.

I enlighet med THL:s anvisningar rekommenderas användning av ansiktsmask i kollektivtrafik där man inte alltid kan undvika närkontakter. Passagerarna ansvarar själv för köp av masker både för resor med förbindelsefartyg och för resor med alla andra kollektivtrafikmedel.

NTM-centralen har kompletterat anvisningarna till förbindelsefartygstrafikens serviceproducenter och bett att passagerarinformationen förbättras så att alla passagerare är medvetna om den gällande maskrekommendationen innan och under sin resa. Vi uppmuntrar även alla passagerare att agera ansvarsfullt som individer under den pågående coronasituationen.

Tills vidare har inga smittor eller ingen exponering för corona rapporterats på förbindelsefartygen.

Rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd för medborgare om att använda ansiktsmasker (thl.fi/sv/)

Mer information: Trafikens kundservice tfn 0295 020 601

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Antalet arbetslösa och permitterade fortsatte att minska i oktober24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 25 300 arbetslösa arbetssökande. I oktober brukar arbetslösheten vanligen minska och denna gång minskade antalet arbetslösa med 700 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 7 500 personer (43 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan i ungefär samma takt, dvs. med 39 procent. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av oktober var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,0 %, vilket är 3,2 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (11,9 %). I oktober ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i Egentliga Finlands ekonomiska regioner. På grund av permitteringar ökade arbetslösheten mest i Nystadsregionen (64%), medan den ökade långsammast i Salor

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät yhä lokakuun aikana24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 25 300 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 700 henkilöllä. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 7 500 henkilöä enemmän (43%). Koko maassa työttömien määrä kasvoi koko lailla samaa tahtia (39 %). Lomautettujen määrä oli lokakuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se väheni viikko viikolta lokakuun ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,0 % eli 3,2 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (11,9 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Hitaimmin työttömien määrä kasvoi Salon seuduilla (24 %) – voimakkainta kasvu oli Vakka-Suomessa (64 %). Turunmaa ja Vakka-Suomi kuuluvat koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaik

Kyrön uuden rautatien alikulun heikot näkemät edellyttävät autoilijoilta tarkkaavaisuutta23.11.2020 11:53:54 EETTiedote

Kyrön uuden rautatien alikulun aiheuttamat näkemäpuutteet läheisissä liittymissä puhuttavat edelleen kuntalaisia. Ongelmaksi koetaan erityisesti alikulkukäytävän kaiteiden aiheuttama näkemäpuute. ELY-keskus sai keväällä kunnanvaltuuston tekemän ehdotuksen liikennepeilien asettamisesta liittymiin näkemien parantamiseksi. ELY-keskus totesi tuolloin vastauksessaan, että liikennepeilit eivät sovi liittymiin liikenneturvallisuussyistä. Näkemät ovat huonot, mutta tilannetta on hankala parantaa tienpidon toimin. Kyröntielle kääntyminen edellyttää autoilijoilta malttia ja tarkkaavaisuutta. Puutteelliset näkemät liittymissä eivät ole mitenkään poikkeuksellisia vaan varsin yleisiä etenkin kaupunkiympäristöissä. Kokonaisuutena Kyrön alikulun rakentaminen on parantanut merkittävästi taajaman liikenneturvallisuutta.

Ysitien uudesta tievalaistuksesta kolmannes odottaa sähköliittymän kytkentää20.11.2020 15:30:19 EETTiedote

Perusväylänpidon tasokorotuksesta osa rahoituksesta suunnattiin investointeihin ja tällä rahoituksella on täydennetty tievalaistusta Turun sisääntuloväylillä. Uutta valaistusta on rakennettu valtatielle 9 välille Moisio – maantie 204 ja Kustavintielle (mt 192) välille Somersoja – Mietoinen. Valaistusten rakentamistyöt käynnistyivät toukokuussa ja työt ovat saatu lähes valmiiksi. Kustavintien valaistus on jo toiminnassa, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä marraskuun loppuun. Ysitien valaistuksesta Turku Energian verkossa olevat uudet tievalaistuskeskukset Moisiossa ja Jäkärlässä ovat jo toiminnassa. Sen sijaan Rauhankylän eritasoliittymässä oleva tievalaistuskeskus odottaa sähkön kytkemistä. ELY-keskus ja hankkeen urakoitsija eivät ole saaneet jakeluverkonhaltijalta Carunalta vahvistusta, milloin sähköliittymä kytketään.

Joukkoliikennettä koskevat koronasuositukset ovat voimassa myös saariston yhteysaluksilla20.11.2020 12:41:51 EETTiedote

Maskien käyttö saariston yhteysaluksilla on herättänyt keskustelua ja huolta matkustajien keskuudessa. Yhteysalusliikenteessä matka-ajat ovat usein pitkiä ja matkustajat jakavat yhteisen matkustamon. Kasvomaskien käyttö ei ole kuitenkaan ollut yhteysaluksilla kovin yleistä. Varsinais-Suomen ELY-keskus muistuttaa, että terveysviranomaisten joukkoliikenteeseen antamat ohjeet ja suositukset koskevat myös yhteysaluksia. Tällä hetkellä esimerkiksi Varsinais-Suomessa on voimassa suositus käyttää kasvomaskia mm. joukkoliikenteessä ja tilanteissa, joissa ei ole mahdollista pitää riittävää turvaväliä muihin. Myös aluksilla olevaa informaatiota tullaan parantamaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum