Aluehallintovirasto

Coronarestriktionerna förlängs och skärps i Egentliga Finland

Dela

Genom nya beslut av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland både förlängs redan gällande restriktioner och skärps begränsningarna av öppethållning. De beslut som träder i kraft den 1 april gäller kommunens skyldighet att ordna hälsokontroller vid gränsövergångar, aktörernas skyldighet att säkerställa att det inte uppstår nära kontakter i kundutrymmena samt stängning av också sådana utrymmen som för närvarande kan användas av högst tio personer samtidigt.

Hälsokontrollerna vid gränserna fortsätter i april

För att förhindra spridningen av coronaviruset förordnar Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar Åbo stad och Nådendals stad att vid gränsövergångarna i sina områden ordna hälsokontroller för alla personer som anländer från ett riskland till Finland. Gränsövergångarna är Åbo flygplats, Åbo hamn och hamnen i Nådendal. Beslutet är en fortsättning på beslutet i mars och gäller under tiden 1–30.4.2021.

Möjligheten att undvika närkontakter ska säkerställas i stor utsträckning

Beslutet om undvikande av närkontakt förpliktar aktörerna i området att säkerställa att de som vistas i de lokaler som aktörerna driver har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Beslutet baserar sig på den ändrade paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft i landskapen Egentliga Finland och Satakunta under tiden 1 - 30.4.

Beslutet gäller följande offentliga och privata aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller utrymmen som används av dessa aktörers kunder eller deltagare, såsom butiker, kundserviceutrymmen samt motions- och rekreationsutrymmen. Den 28 mars 2021 ändrades paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. För övriga utrymmen gäller beslutet fortfarande inomhusutrymmen för över 10 personer och utomhusutrymmen för över 50 personer, men i ovan nämnda utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsändamål måste skyldigheten fullgöras oberoende av antalet kunder. Beslutet gäller inte läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet.

Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas. Planen ska hållas framlagd i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser den.

Idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsutrymmen stängs oberoende av antal personer

Genom beslutet av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland måste utrymmen som används av allmänheten för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsändamål helt och hållet stängas under tiden 1–14.4.2021 inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaiduns kommun.

Beslutet har fattats med stöd av den ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar som riksdagen godkände 28.3.2021. I lagändringen ströks möjligheten att hålla utrymmen öppna för högst tio kunder, vilket i praktiken innebär att även utrymmen som används för motion och rekreation också av ett litet antal kunder (mindre än 10 personer) måste stängas.

Enligt beslutet måste offentliga och privata aktörers alla följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet stänga:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

De enda undantagen från stängningen av lokalerna är ledd hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare, tillhandahållande av lagstadgade tjänster, professionell idrott samt verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Också i dessa fall ska man vid användningen av lokalerna för att förhindra smitta beakta skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar att sörja för säkra avstånd, hygienarrangemang och anvisningar till kunderna.

Syftet med stängningsbeslutet är att få smittfallen att börja minska

Regionförvaltningsverket har till uppgift att säkerställa att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses i samhället, bland annat när det gäller välfärd och säkerhet. Stängning av lokaler är en sistahandsåtgärd som vidtas i en situation där detta krävs och spridningen av epidemin inte kan förhindras med lindrigare metoder och begränsningar.

Sjukvårdsdistriktets senaste bedömningar av epidemiläget stöder regionförvaltningsverkets beslut. Incidensen av covid-19 har förblivit hög inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, för närvarande uppgår den till 245,4/100 000 under två veckor (15–28.3.2021). Risken för att nya smittor sprids är fortfarande hög, och det finns risk att sjukvården i området överbelastas. Enligt lagen kan regionförvaltningsverket fatta beslut för högst två veckor åt gången. De nya besluten av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland som gäller paragraferna 58 d och 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar upphäver de tidigare besluten som gäller till och med den 5 april.

Mer information

För media

 • Överinspektör Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014
 • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverkets e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum