Aidosti leveämmät hartiat

Coronavaccinationer: Personer med intellektuell funktionsnedsättning bör likställas med äldre  

Dela

I fråga om coronavaccinationer är personer med intellektuell funktionsnedsättning och vårdpersonal i en ojämlik ställning i olika kommuner.

Yrkesutbildade inom serviceboende för och rehabilitering av personer med intellektuell funktionsnedsättning oroar sig för att inledandet av coronavaccinationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal som assisterar dem varierat mellan kommuner.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en klientgrupp för vilken tjänster inom social- och hälsovård är viktiga. Hur beaktas och identifieras dessa klienter och yrkesgrupper i vaccinationsprogrammet? frågar Jere Metsähonkala, vice VD för KVPS Tukena Oy.

Beredningen av vaccinationsprogrammet genomförs inte på riksomfattande nivå på samma sätt i alla kommuner.

– För många personer med intellektuell funktionsnedsättning är hjälp och stöd av andra människor nödvändiga, ofta dygnet runt. Därför bör denna personalgrupp identifieras bättre som en prioritet i kommunernas vaccinationsprogram.

 Metsähonkala önskar att vaccinationsprogram, utöver serviceboende med heldygnsomsorg, skulle beakta service inom korttidsvård och dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Det finns många som omfattas av denna typ av service och denna klientgrupp och deras anhöriga har mera sociala kontakter. Redan med tanke på att trygga pendlingen till arbetet för anhöriga är det nödvändigt att vaccinera personalen.

 Direktörerna för samkommunerna Eteva, Vaalijala och Kårkulla instämmer i KVPS Tukena Oy:s oro. De önskar att personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal och experter som arbetar med dem ska beaktas i vaccinationsprogrammet.

– Boendeenheter för klienter med behov av särskilt stöd har inte likställts med äldre i vaccinationsprogrammen. Meddelanden om att personer med intellektuell funktionsnedsättning och anställda är i olika ställning beroende på var de bor väcker också oro, säger Kirsi-Maria Keiholehti, arbetsmiljöchef för Eteva samkommun, Ilkka Jokinen, samkommunsdirektör för Vaalijala samkommun och Susanne Karlsson, chef för Expert- och utvecklingscentret vid Kårkulla samkommun.

Även andra serviceleverantörer inom omsorgsarbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning har uttryckt sin oro över detta.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Aidosti leveämmät hartiat
Aidosti leveämmät hartiatEteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Tuotamme erityispalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Etelä-Suomen alueella. Etevan omistaa 45 kuntaa. www.eteva.fi

Kårkulla samkommun on kuntayhtymä, joka tuottaa erilaisia palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. www.karkulla.fi

Vaalijalan kuntayhtymä on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaativimpia kuntoutuspalveluita tuotamme valtakunnallisesti. Vaalijalan omistaa 33 savolaista kuntaa. www.vaalijala.fi