Finnvera Oyj

CORRECTION: Addition in the composition of the Supervisory Board - Finnvera’s Annual General Meeting: Petri Ekman appointed to Chairman of Finnvera’s Board of Directors – New members to the Board of Directors and the Supervisory Board

Share

Finnvera plc, Stock Exchange Release 12 March 2021

On 12 March 2021, Finnvera's Annual General Meeting appointed Petri Ekman, M. Sc. (Eng.), to a new Chairman of Finnvera’s Board of Directors. Hannu Jaatinen, M. Sc. (Econ.), was appointed as a new member to the Board of Directors.

Antti Neimala, Director General, will continue as First Vice Chairman of the Board of Directors and Terhi Järvikare, Director General, as Second Vice Chairman. Ritva Laukkanen, MBA; Pirkko Rantanen-Kervinen, B.Sc (Econ.); and Antti Zitting, Enterprise Councellor, Chairman of the Board will continue as members of the Board of Directors.

Anni Marttinen, Economist in The Central Organisation of Finnish Trade Unions SAK; Martin Paasi, Chairman in The Finnish Business School Graduates and Arja Parkkinen, development manager in Finnvera, were appointed as new members to the Supervisory Board.

Sofia Vikman, Member of Parliament, continues as Chairman of the Supervisory Board and Johannes Koskinen, Member of Parliament, as Vice Chairman. As members of the Supervisory Board will continue Members of Parliament Eeva-Johanna Eloranta, Mari Holopainen, Anne Kalmari, Juho Kautto, Juha Pylväs, Lulu Ranne, Wille Rydman and Joakim Strand as well as Leila Kurki, Senior Adviser (Finnish Confederation of Professionals STTK); Kari Luoto, Managing Director (Finnish Grocery Trade Association); Veli-Matti Mattila, Director, Chief Economist (Finance Finland FFI); Anne Niemi, Vice President in The Federation of Finnish Entrepreneurs, and Tommi Toivola, Director (Confederation of Finnish Industries).

The Annual General Meeting adopted the Consolidated Financial Statements and the Parent Company’s Financial Statements for the period 1 January–31 December 2020, discharged the Supervisory Board, the Board of Directors and the Chief Executive Officer from liability, and approved the proposal made by the Board of Directors for the use of the parent company’s result.

KPMG Oy Ab was appointed as the regular auditor with Marcus Tötterman, Authorised Public Accountant, as the principal auditor.

Further information:

Risto Huopaniemi, Senior Vice President, Administration, Legal Affairs and Administration tel. +358 29 460 2520

Contacts

Risto Huopaniemi, Senior Vice President, Administration, Legal Affairs and Administration tel. +358 29 460 2520

Images

Links

About Finnvera Oyj

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera provides financing for the start, growth and internationalisation of enterprises and guarantees against risks arising from exports. Finnvera strengthens the operating potential and competitiveness of Finnish enterprises by offering loans, guarantees and other services associated with the financing of exports. The risks included in financing are shared between Finnvera and other providers of financing. Finnvera is a specialised financing company owned by the State of Finland and it is the official Export Credit Agency (ECA) of Finland. https://www.finnvera.fi/eng

Subscribe to releases from Finnvera Oyj

Subscribe to all the latest releases from Finnvera Oyj by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finnvera Oyj

Finnveran Rahoitus & kasvu -katsaus: Korona jakoi toimialat voittajiin ja häviäjiin – Konkurssien määrä kasvaa mutta ei yksin koronan takia14.4.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Koronakriisi on jakanut toimialat ja jopa yritykset alojen sisällä menestyviin ja kärsiviin. Teollisuudessa tilanne on selvästi parempi kuin muilla toimialoilla. Ravintola- ja matkailualan yrityksissä puolestaan kamppaillaan aikaa vastaan, ja rahoittajien joustavuutta tarvitaan. Julkinen yritysrahoitus on koronakriisin aikana kasvanut merkittävästi, ja riskejä on jaettu uudelleen yksityisten ja julkisten rahoittajien kesken. Konkurssien määrä kasvaa, mutta monessa tapauksessa syyt ovat koronaa syvemmällä. Tämä käy ilmi Finnveran Rahoitus & kasvu -katsauksesta ja rahoitusammattilaisille tehdystä kyselystä.

European guarantee will enable Finnvera to grant EUR 650 million of loans to Finnish companies6.4.2021 17:14:16 EEST | Press release

Finnvera is joining the Pan-European Guarantee Fund (EGF) programme of the European Investment Bank (EIB) Group. On 1 April 2021, Finnvera and the EIB signed an agreement on a guarantee programme which will enable Finnvera to grant a total of EUR 650 million of working capital and investment loans, mainly for the financing needs of large enterprises. This funding will have a 75% EIB guarantee. The guarantee programme will be in force until the end of 2021.

Finnveralle mahdollisuus myöntää 650 miljoonaa euroa Euroopan investointipankin takaamia lainoja suurille yrityksille6.4.2021 17:14:00 EEST | Tiedote

Finnvera liittyy Euroopan investointipankki -ryhmän (EIP) Pan-European Guarantee Fund (EGF) -takausohjelmaan. Finnvera ja EIP allekirjoittivat 1.4.2021 sopimuksen takausohjelmasta, jonka puitteissa Finnvera voi myöntää kaikkiaan 650 miljoonaa euroa käyttöpääoma- ja investointilainoja pääasiassa suurten yritysten rahoitustarpeisiin. Rahoituksella on EIP:n 75 prosentin takaus. Takausohjelma on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Lyhennysvapaiden kysyntä kääntyi kasvuun – näissä tilanteissa rahoituksen hinta voi nousta29.3.2021 12:32:27 EEST | Tiedote

Yritysten tarve lyhennysvapaille kääntyi kasvuun helmi‒maaliskuun vaihteessa, kun koronatilanne paheni ja rajoituksia lisättiin. Päivittäinen lyhennysvapaahakemusten määrä kasvoi noin 50 kappaleeseen Finnverassa. Pääosa kasvusta tulee matkailu- ja ravintola-alalta, jossa hakemusmäärä kaksinkertaistui. Lyhennysvapaiden käsittely on nyt viime vuotta mutkikkaampaa muun muassa valtiontukisääntelyn vuoksi. Finnvera myöntää lyhennysvapaan nostamatta marginaalia ja laina-aikaa jatkaen, mutta voi joutua korottamaan takauksensa tai lainansa marginaalia, jottei yritykselle kerry liikaa valtiontukea. Pahimmillaan valtiontuen enimmäismäärän ylitys johtaa siihen, että yritys joutuu palauttamaan tukia tai uusi tuki jää saamatta.

Omistajanvaihdosten suma purkautumassa – Alkuvuoden rahoitus ennätystasolla17.3.2021 11:00:03 EET | Tiedote

Koronapandemia aiheutti kuopan omistajanvaihdosmarkkinaan vuonna 2020. Ostajat olivat poikkeusvuonnakin aktiivisia, mutta myyjät epäröivät. Nyt suma näyttää purkautuvan, ja Finnveran omistajanvaihdoksiin myöntämä rahoitus on noussut tammi‒helmikuussa korkeimmalle tasolleen viiteen vuoteen. Koronan vaikutukset ovat suurimmat matkailu- ja ravintola-alan yrityskaupoissa, jotka käytännössä pysähtyivät Lapissa ja Kainuussa vuonna 2020.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom