Varsinais-Suomen ELY-keskus

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2021 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas

Dela

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2021 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från NTM-centralen från och med den 16.10.2020

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2021 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 16.10. - 30.11.2020 klo 16:15.

Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.

Elektronisk kvotansökningsblankett finns på adressen: https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20113                     

Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTM-centralen, skickas ansökningsblanketten per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2020 är erlagd inom utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2021 före årsskiftet och strömmingsryssje- och laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2021.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser Finskavikens laxfisket och gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2021 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.

Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO, senast den 30.11.2020 före klockan 16:15.

Blanketter och tilläggsuppgifter:

Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen.fi

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Beredningen av konkurrensutsättningen av Houtskär-Iniös och Nagus södra förbindelsefartygsrutter framskrider enligt servicenivåprinciperna21.10.2020 09:10:32 EESTTiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland kartlade trafikbehoven hos dem som använder Houtskär-Iniös samt Nagus södra och tvärgående förbindelsefartygsrutter med en elektronisk enkät i juli-augusti. Tanken med att engagera serviceanvändarna i planeringen av trafikservicen är att säkerställa att trafikservicen är ändamålsenlig och svarar mot dagens behov. NTM-centralen fortsätter beredningen av konkurrensutsättningen utifrån servicenivåprinciperna och kommer att offentliggöra servicenivåutkast för kommentarer under hösten. Enligt servicenivåprinciperna ordnas trafikförbindelser enligt behoven hos fast bosatta invånare och målet är bl.a. att förbättra invånarnas möjligheter att sköta ärenden i servicecentrum. De nya avtalsperioderna börjar 1.5.2022.

Houtskari-Iniön ja Nauvon eteläisen yhteysalusreittien kilpailutuksen valmistelu etenee palvelutasoperiaatteiden pohjalta21.10.2020 09:00:06 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoitti Houtskari-Iniön sekä Nauvon eteläisen ja poikittaisen yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä heinä-elokuussa. Palvelun käyttäjien osallistamisella liikennepalvelun suunnitteluun pyritään varmistamaan, että hankittava liikennepalvelu on tarkoituksenmukainen ja vastaa tämän päivän tarpeisiin. ELY-keskus jatkaa kilpailutusten valmistelua palvelutasoperiaatteiden pohjalta ja julkaisee palvelutasoluonnokset kommentoitavaksi syksyn aikana. Palvelutasoperiaatteiden mukaan liikenneyhteyksiä järjestetään kirjoilla olevien vakituisten asukkaiden tarpeiden mukaan ja tavoitteena on mm. parantaa asukkaiden asiointimahdollisuuksia palvelukeskuksiin. Uudet sopimuskaudet alkavat 1.5.2022.

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät syyskuun aikana20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 1 600 henkilöllä.Viime vuoden syyskuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 7 900 henkilöä enemmän (44%). Koko maassa työttömien määrä kasvoi koko lailla samaa tahtia (40 %). Lomautettujen määrä oli syyskuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se oli alentunut viikko viikolta syyskuun ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 % eli 3,4 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,0 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Hitaimmin työttömien määrä kasvoi Salon seuduilla (26 %) – voimakkainta kasvu oli Vakka-Suomessa (81 %). Turunmaa kuuluu koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaikaistyöttö

I september minskade antalet arbetslösa och permitterade20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av september 25 900 arbetslösa arbetssökande. I september brukar arbetslösheten vanligen minska och nu minskade antalet arbetslösa med 1 600 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 7 900 personer (44 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan i ungefär samma takt, dvs. med 40 procent. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av september var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 3,4 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,0 %). Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. I Egentliga Finland ökade arbetslösheten i alla ekonomiska regioner. På grund av permitteringar ökade arbetslösheten mest i Nystadsregionen (81

E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen korjaustöissä alkaa viimeinen rutistus ja työt valmistuvat parin viikon päästä19.10.2020 12:30:19 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on uusinut kesän ajan E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen liikuntasaumalaitteita. Nyt korjaustöissä on alkamassa kolmannen ja viimeisen rikkoutuneen laitteen uusiminen. Liikenne tullaan siirtämään keskiviikon 21.10. ja torstain 22.10. välisenä yönä kokonaan pohjoiselle sillalle ja liikenteen käytössä on kahden viikon ajan yksi ajokaista molempiin suuntiin. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan merkittäviä ruuhkia työmatkaliikenteen ruuhkatunteina. Työt saadaan kuitenkin valmiiksi nopeammalla aikataululla kuin kahden aiemman laitteen uusimisen osalta. Siltapaikan voi myös kiertää mt 110 kautta.

Understöd för miljöbranschen kan sökas hos NTM-centralen i Egentliga Finland (Egentliga Finland, Satakunta)16.10.2020 12:05:49 EESTTiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar understöd, som är beroende av prövning, för ändamål som anges nedan. Ansökningstiden börjar den 15 oktober 2020. Ansökan ska lämnas in senast den 30 november 2020, i första hand elektroniskt: sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut för vård av byggnadsarvet mer information: Mia Puotunen, 0295 022 912 för miljövård i skärgården mer information: Nina Myllykoski, 0295 022 768 mer information, byggnadsarvet i skärgården: Mia Puotunen, 0295 022 912 för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden mer information: Sanna-Liisa Suojasto, 0295 022 946 för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder mer information: Ari Sallmén, 0295 022 937, Pekka Paavilainen, 0295 022 921, Sanna Kipinä-Salokannel, 0295 022 879 vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser mer information: Juha-Pekka Triipponen, 0295 022 953 fiskeriekonomiska åtgärder mer information (Egentliga Finland): Leena Rannikko, 0295 022 6

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum