ELY-keskukset

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2022 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från NTM-centralen från och med den 18.10.2021

Dela

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2022 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 18.10. - 3.12.2021 klo 16:15.

Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.

Elektronisk kvotansökningsblankett skickas åt innehavarna av nyttjanderätter per e-post.

Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTM-centralen, skickas ansökningsblanketten per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2021 är erlagd inom utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2022 före årsskiftet och strömmingsryssje- och laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2022.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2022 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Mängderna som kan delas ut som icke-överlåtbara nyttjanderätter är följande:

-        Strömming / Bottenviken / 30/31: 10,000 ‰

-        Strömming / Östersjöns huvudbassäng samt Finska viken / 3D-R30: 8,000 ‰

-        Lax / Östersjöns huvudbassäng samt Bottenviken / 3BCD-F: 9,341 ‰

-        Lax / Finska viken / 3D32: 30,000 ‰

Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.

Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO, senast den 3.12.2021 före klockan 16:15.

Blanketter och tilläggsuppgifter:

Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen.fi

Fiskerimästare Niklas Ulenius, tel. 0295 023 070, e-post: niklas.ulenius@ntm-centralen.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens jord- och skogsbruksministeriet1.7.2022 14:14:42 EEST | Tiedote

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum