Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

De alternativa planerna för Savolaxgatans omgivning är nu öppna för kommentarer

Dela

På båda sidorna av Savolaxgatan i Alphyddan eftersträvas innerstadsliknande områden som domineras av lokaler. Till det nuvarande bostadsområdet i Alphyddan planeras fler bostäder. För Savolaxgatan har det utarbetats tre preliminära referensplaner, och invånarna ombeds att lämna sina åsikter om dessa i tjänsten Säg din åsikt senast den 21 juni. Planerna diskuteras under en terrängpromenad på Savolaxgatan den 13 juni 2022.

Illustrationsbild av Savolaxgatan. Bild: JKMM Arkkitehdit
Illustrationsbild av Savolaxgatan. Bild: JKMM Arkkitehdit

Savolaxgatan utvecklas till ett trivsamt gatuutrymme genom att göra den nuvarande fyrfiliga leden för genomfartstrafiken smalare och anlägga fler gång- och cykelförbindelser. Den viktiga grönförbindelsen mitt i området bevaras och parkområdena förbättras för vistelse och trevnad. Berghällarna och de kala topparna som är viktiga för landskapet och stadsbilden bevaras.

Staden har beviljat NCC Property Development Oy en utvecklingsreservering för Savolaxgatans område som gäller fram till slutet av 2022. Preliminärt planeras till området cirka 160 000 kvadratmeter våningsyta kontors-, hotell-, affärs-, hybrid-, utbildnings- och bostadsbyggnader, varav man preliminärt avser avsätta cirka 45 000 kvadratmeter våningsyta för kontorsbyggande till reserveringstagaren.

"Ytan som avses byggas är lika stor i alla alternativen som presenterats, det vill säga totalt cirka 140 000 kvadratmeter våningsyta, varav cirka 120 000 kvadratmeter våningsyta kontorslokaler och resten bostäder. Också förläggning av en underjordisk allmän parkeringsanläggning i området planeras", säger Heikki Alén från NCC Property Development Oy.

I planeringsområdet finns för närvarande två läroanstaltsbyggnader och den privatägda kontorsbyggnaden Helsingin Alppitalo Oy. Fastighetsaktiebolaget som äger Alppitalo har ansökt om en planändring för sin tomt, med målet att riva den befintliga kontorsbyggnaden och ersätta den med ett nytt bostadskvarter.

Stadens mål är att planera området som en helhet, vilket är anledningen till att det område som ingår i utvecklingsreserveringen och Alppitalos tomt inkluderas i samma detaljplaneändring. Savolaxgatans referensplaner har utarbetats av JKMM Arkkitehdit Oy tillsammans med staden och NCC. Newil & Bau utvecklar bostadshusen i Alppitalo och ritningarna för dessa har utarbetats av Arkkitehtitoimisto ALA Oy.

Du kan delta i planeringen av Savolaxgatan genom att svara på enkäten och delta på terrängpromenaden

Savolaxgatans plan för deltagande och bedömning är för närvarande tillgänglig till och med den 21 juni 2022 på hel.fi/planer. De preliminära referensplanerna kan ses på tjänsten Säg din åsikt.

Stadens invånare ombeds att lämna sina synpunkter på tre referensplaner – vad som är bra med alternativet och vad som fortfarande behöver förbättras. Vi vill också ha synpunkter på vad som bör beaktas i den fortsatta planeringen.

"Stadsborna har aktivt deltagit i planeringen av Savolaxgatan redan från början. De här referensplanerna består av utgångsdata och feedback från tidigare interaktioner. Det är värdefullt för oss att få lokal, erfarenhetsbaserad information från invånarna och aktörerna i området som stöd för planeringsarbetet", säger arkitekt Paula Leiwo från Helsingfors stad.

"Planeringsalternativen skiljer sig åt när det gäller lösningar och prioriteringar, särskilt beträffande bergs- och grönområdena. Inget av alternativen kommer dock att ligga till grund för den fortsatta planeringen som sådant. Genom att jämföra alternativen kan vi hitta den bästa lösningen för området som kombinerar olika delar av förslagen”, tillägger Leiwo.

Målen för planeringen presenteras under promenaden på Savolaxgatan den 13 juni kl. 17–18.30. Rundvandringen startar på av grundskolan Pasilan peruskoulus gårdsområde på Savolaxgatan 2.

Synpunkterna från webbenkäten och promenaden sammanfattas och används som hjälp i bedömningen av planalternativen och vidareutvecklingen av planen. Planförslaget presenteras för stadsmiljönämnden uppskattningsvis vårvintern 2023.

Nyckelord

Kontakter

Paula Leiwo
Arkitekt
Helsingfors stad, detaljplanering, innerstaden
Tfn 09 310 23637
paula.leiwo@hel.fi

Heikki Alén
Senior Developer
NCC Property Development
Tfn 040 567 6619
heikki.alen@ncc.fi

Bilder

Illustrationsbild av Savolaxgatan. Bild: JKMM Arkkitehdit
Illustrationsbild av Savolaxgatan. Bild: JKMM Arkkitehdit
Ladda ned bild
Illustrationsbild av berghällarna på Savolaxgatan. Bild: JKMM Arkkitehdit
Illustrationsbild av berghällarna på Savolaxgatan. Bild: JKMM Arkkitehdit
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaisantunneli tuo reittimuutoksia asema-alueelle kesällä – hankkeen valmistuminen päivitetty alkuvuoteen 20244.7.2022 08:51:49 EEST | Tiedote

Kaisantunnelin rakentaminen etenee elokuussa uuteen työvaiheeseen, joka vaikuttaa etenkin raiteiden 10, 11, 12 ja 13 kohdalla. Matkustajien kävelymatka näille raiteille pitenee. Samassa yhteydessä raiteiden 14–17 työt valmistuvat ja matkustajat pääsevät juniin tavanomaisia, lyhyitä reittejä pitkin. Hankkeen kokonaisaikataulua on myös päivitetty, ja uusi valmistumisaika on helmikuussa 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum