Espoon kaupunki - Esbo stad

De bostadslösas natt 17.10 ställer frågan om den bostadslösa blivit utslagen eller själv ställt sig utanför

Dela

Temat för De bostadslösas natt i år är Utanför – utslagen vs. exkluderad. Temat Utanför lyfter fram de orsaker till bostadslöshet som beror på samhällets strukturer. Medborgarrörelsen för De bostadslösas natt kräver åtgärder för att bekämpa utslagning och bostadslöshet på bostadsmarknaden. Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s statistik fanns det i Esbo i fjol sammanlagt 523 bostadslösa personer.

Ofta är utslagning ur samhället en orsak till bostadslöshet. När det inte finns tillräckligt med bostäder till rimligt pris och boendet i samhället inte i praktiken förverkligas som en mänsklig rättighet, hamnar låginkomsttagarna utanför. Ju längre en person är bostadslös, desto svårare blir det att hitta en bostad.

– Våren 2020 var man rädd för att coronatiden skulle medföra stora problem, men tills vidare har man klarat sig överraskande bra. För närvarande finns det stor oro för bostadslösa unga och bostadslösa med invandrarbakgrund, eftersom deras andel av antalet bostadslösa har ökat under de senaste åren, berättar Tapio Nieminen, Esbo stads chef för socialtjänster för vuxna.

I Esbo bedrivs sektorsövergripande samarbete för att minska och förebygga bostadslöshet.

Statistik över bostadslösheten i Esbo

Enligt ARA:s statistik fanns det i november 2020 sammanlagt 523 bostadslösa personer i Esbo, av vilka 429 var ensamstående. Av dem var 145 långtidsbostadslösa.Av de bostadslösa var 98 kvinnor och 93 unga personer, medan 158 hade invandrarbakgrund. Antalet bostadslösa par eller familjer i Esbo uppgick till 27 hushåll.

Regeringen har som mål att halvera bostadslösheten före 2023. Miljöministeriet har inlett ett treårigt bostadslöshetsprogram med de största stadsregionerna, tjänsteproducenterna och organisationerna. Esbo stad har utarbetat en plan för att halvera bostadslösheten för åren 2020–2022.

De bostadslösas natt i Esbo

I Esbo firas De bostadslösas natt både genom stadsevenemang och på webben på espoonasunnottomienyö.fi, som öppnas på måndag 11.10.

Chattjänsten stöder i bekymmer kring boende och pengar

På webbplatsen espoonasunnottomienyö.fi kan du 11–15.10 chatta med Esbo stads experter kl. 13–15. På måndag, torsdag och fredag kan du diskutera frågor som gäller boende, och på tisdag och onsdag i synnerhet frågor om ekonomi. På webbplatsen finns också bland annat bloggar och en fotoutställning samt information om tjänster med låg tröskel. Webbplatsen är öppen fram till 22.10. 

I år ordnas exceptionellt många evenemang i Esbo, både söndagen den 17 oktober och veckan innan. 

Kontakter

Esbo stad, chef för socialtjänster för vuxna Tapio Nieminen, tfn 050328 6764, tapio.e.nieminen@esbo.fi

Utvecklingschef Jyrki Myllärniemi, Edistia, tfn 044727 3423, jyrki.myllarniemi@edistia.fi

Bilder

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla järjestetään jälleen videotervehdyksenä – juhlan teemana kouluyhteisön vahvistaminen18.10.2021 12:32:27 EEST | Tiedote

Kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään viime vuoden tapaan virtuaalisesti. 104-vuotiasta Suomea juhlistetaan kaupungin yhteisellä videotervehdyksellä, jonka kuudesluokkalaiset katsovat omissa kouluissaan. Juhlassa nähdään myös oppilaiden tuotoksia sekä kuullaan heidän ajatuksiaan kouluyhteisöstä ja ryhmään kuulumisen tunteesta.

Sjätteklassisternas självständighetsfest ordnas virtuellt även i år, med temana gemenskap och samhörighet18.10.2021 12:32:26 EEST | Tiedote

I likhet med förra året firar sjätteklassisterna i Esbo Finlands självständighet virtuellt även i år. Det 104-åriga Finland firas med stadens gemensamma videohälsning, som sjätteklassisterna tar del av i sina egna skolor. Under festen får vi också ta del av elevarbeten och höra elevernas tankar om skolgemenskapens betydelse och vikten av samhörighet.

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 13.10.202113.10.2021 21:23:24 EEST | Tiedote

Lautakunta palautti valmisteluun perusopetuksen iltapäivätoiminnan uudet järjestämisperiaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet valmisteluun. Lautakunta esitti, että iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden valmistelussa huomioidaan se, että myös yritykset voivat osallistua avustettuun toimintaan, kuten Vantaalla ja Helsingissä. Iltapäivätoiminnan välipalat esitettiin hankittavan Espoon ruokapalvelujen kautta. Lautakunta katsoi, että palveluntuottajan tulisi voida valita palveluntuottajaksi myös muun kuin Espoo Catering, mikäli välipala pystytään muulla tavoin järjestämään laadukkaasti. Ostopalveluiden osuutta oli esityksen mukaan tarkoitus lisätä. Lautakunta haluaa varmistaa, etteivät ostopalvelun korit muodostu liian suuriksi, vaan mahdollisimman monella palveluntuottajalla on mahdollisuus tuottaa palvelua. Palveluntuottajilla tulisi myös olla mahdollisuus laskuttaa niin sanottu vanhempien osuu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum