Valtiokonttori

De första garantierna gällande evenemangsgarantin är beviljade

Dela

De första garantierna gällande evenemangsgarantin är beviljade. Ansökan av evenemangsgarantin började lugnt den 1.6. Den elektroniska ansökningen för evenemangsgarantin öppnas på Statskontorets webbsida den 15.6. kl 9.00.

Hittills har 9 evenemang fått ett positivt garantibeslut. Det har främst kommit garantiansökningar från musik- och konsertarrangörer. Det finns utförlig statistik över alla evenemangsgarantiansökningar och beslut på webbsidan statskontoret.fi/evenemangsgaranti. Från statistiken framgår antal ansökningar som lämnats in och de underleverantörer som huvudarrangörerna angett, som hör till garantin och är berättigade att ansöka om ersättning ifall evenemanget ställs in eller ordnas i mindre skala på grund av coronapademin orsakade myndighetsbegränsningar. På webbsidan finns även mera detaljerad information om dem som ansökt om garanti, hanteringsstatus samt information om hanterade beslut.

Uppgifterna från föregående dag uppdateras i rapporten varje vardag vid 12.00 tiden. Informationen om manuella pdf-ansökningar inkluderas i statistiken först i samband med att beslutet gjorts.

Evenemangsgarantin kan för närvarande ansökas manuellt med pappersformulär i pdf-format, som kan beställas per e-post. Den elektroniska ansökningstjänsten öppnas nästa veckas tisdag. På Statskontorets webbsida statskontoret.fi/evenemangsgaranti finns rikligt med information om evenemangsgarantin och ansökningen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Ansökan om evenemangsgaranti pågår 19.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Intresset för evenemangsgarantin hos evenemangsarrangörerna syns i ökat antal ansökningar när ansökan via e-tjänsten öppnades. Hittills har garanti beviljats för sammanlagt cirka 13 miljoner euro. Flest garantiansökningar har lämnats in för musikfestivaler, konserter och utställningar. ”Vi vill uppmuntra evenemangsarrangörerna att lämna in sina garantiansökningar nu i god tid. Det är inte kö i kundtjänsten och för närvarande får företagen snabbt sina garantibeslut”, konstaterar Statskontorets servicechef Mari Selviranta. Evenemangsgarantins elektroniska ansökan öppnades den 15.6. Lagen gällande evenemangsgarantin trädde i kraft samtidigt som ansökan öppnades den 1.6. De två första veckorna togs ansökningar emot med pdf-blanketter. Evenemangsgaranti kan sökas av professionell evenemangsarrangör Evenemangsgarantin är avsedd för evenemang med minst 200 deltagare öppna för allmän publik och som ordnas 1.6.-7.12.2021. Evenemangsgaranti kan sökas av etablerad och professionell evenemangsarra

Tapahtumatakuun haku käynnissä 19.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Tapahtumajärjestäjien kiinnostus tapahtumatakuuta kohtaan on näkynyt hakemusmäärän kasvussa sähköisen haun avautumisen jälkeen. Takuuta on tähän mennessä myönnetty yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Eniten takuuhakemuksia on haettu musiikkifestivaaleille, konserteille ja näyttelyille. ”Haluamme kannustaa tapahtumajärjestäjiä laittamaan takuuhakemuksensa nyt hyvissä ajoin. Asiakaspalvelussamme ei ole ruuhkaa, ja takuupäätöksen saa tällä hetkellä nopeasti”, toteaa Valtiokonttorin palvelujohtaja Mari Selviranta. Tapahtumatakuun sähköinen haku avautui 15.6. Tapahtumatakuuta koskeva laki tuli voimaan ja haku avautui 1.6. Ensimmäisen kahden viikon aikana hakemuksia otettiin vastaan pdf-lomakkeella. Tapahtumatakuuta voi hakea ammattimainen tapahtumajärjestäjä Tapahtumatakuu on tarkoitettu vähintään 200 hengen tapahtumille, jotka ovat avoimia yleisölle ja järjestetään 1.6.-7.12.2021. Tapahtumatakuuta voi hakea vakiintunut ja ammattimainen tapahtumajärjestäjä, jolla on suomalainen y-tunnus. Tapa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum