Valtiokonttori

De första garantierna gällande evenemangsgarantin är beviljade

Dela

De första garantierna gällande evenemangsgarantin är beviljade. Ansökan av evenemangsgarantin började lugnt den 1.6. Den elektroniska ansökningen för evenemangsgarantin öppnas på Statskontorets webbsida den 15.6. kl 9.00.

Hittills har 9 evenemang fått ett positivt garantibeslut. Det har främst kommit garantiansökningar från musik- och konsertarrangörer. Det finns utförlig statistik över alla evenemangsgarantiansökningar och beslut på webbsidan statskontoret.fi/evenemangsgaranti. Från statistiken framgår antal ansökningar som lämnats in och de underleverantörer som huvudarrangörerna angett, som hör till garantin och är berättigade att ansöka om ersättning ifall evenemanget ställs in eller ordnas i mindre skala på grund av coronapademin orsakade myndighetsbegränsningar. På webbsidan finns även mera detaljerad information om dem som ansökt om garanti, hanteringsstatus samt information om hanterade beslut.

Uppgifterna från föregående dag uppdateras i rapporten varje vardag vid 12.00 tiden. Informationen om manuella pdf-ansökningar inkluderas i statistiken först i samband med att beslutet gjorts.

Evenemangsgarantin kan för närvarande ansökas manuellt med pappersformulär i pdf-format, som kan beställas per e-post. Den elektroniska ansökningstjänsten öppnas nästa veckas tisdag. På Statskontorets webbsida statskontoret.fi/evenemangsgaranti finns rikligt med information om evenemangsgarantin och ansökningen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Inställda evenemang kan ansöka om ersättning från evenemangsgarantin från och med den 15.9.11.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Ansökan om ersättning från evenemangsgarantin börjar 15.9.21 och pågår till 7.12.21. De evenemangsarrangörer vars evenemang har beviljats evenemangsgaranti kan ansöka om ersättning. Även de underleverantörer som huvudarrangören för evenemanget har angett omfattas av garantin i sin garantiansökan kan ansöka om ersättning. Ansökan om ersättning kan göras med den elektroniska ansökningsblanketten efter att huvudarrangören har anmält till Statskontoret att evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Den här informationen uppdateras även på evenemangsgarantins statistiksida. Evenemangsgarantin ersätter sådana i garantiansökan angivna uppstådda kostnader för planering och organisering av evenemanget som orsakats av att evenemanget ställts in enligt myndighetsrestriktion. Evenemangsgarantin kan även ersätta kostnader för ett evenemang som ordnats i mindre omfattning, förutsatt att evenemanget är förlustbringande och deltagarantalet har begränsats. Mest stöd till musikfestivaler Ev

Peruuntuneet tapahtumat voivat hakea korvauksia tapahtumatakuusta 15.9. alkaen11.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15.9.21 ja hakuaikaa on 7.12.21 asti. Korvausta voivat hakea tapahtumajärjestäjät, joiden tapahtumille on myönnetty tapahtumatakuu. Korvausta voivat hakea myös ne alihankkijat, jotka tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut takuuhakemuksellaan takuun piiriin kuuluviksi. Korvausta voi hakea sähköisellä hakulomakkeella sen jälkeen, kun pääjärjestäjä on ilmoittanut tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä Valtiokonttorille. Tämä tieto päivittyy myös tapahtumatakuun tilastosivuille. Tapahtumatakuu korvaa sellaisia takuuhakemuksessa ilmoitettuja toteutuneita kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet viranomaisrajoituksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman suunnittelusta ja järjestelystä. Tapahtumatakuu voi korvata myös pienempänä järjestetyn tapahtuman kuluja, mikäli tapahtuma on tappiollinen ja sen osallistujamäärää on rajoitettu. Eniten takuuta musiikkifestivaaleille Tapahtumatakuun hakuaika oli 1.6.-31.8.21. Valtiokonttori vastaanotti yhteensä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum