Varsinais-Suomen ELY-keskus

De solexponerade torrängarna invid Hitis kyrka iståndsätts

Dela

Under januari och februari 2022 iståndsätter NTM-centralen i Egentliga Finland de nationellt värdefulla solexponerade torrängarna kring Hitis kyrka. I samband med skötseln avlägsnas sly och vissa unga tallar från ett cirka 1 hektar stort område. Alla gamla tallar, enar och de för byborna viktiga träden i området sparas.

Thymus serpyllum ja Maniola jurtina ©Charlotta Berlin
Thymus serpyllum ja Maniola jurtina ©Charlotta Berlin

Till följd av igenväxning har områdets tillstånd alltjämt försämrats och det återstående torrängsområdet håller på att splittras. Igenväxningen har även lätt till att kärlväxten backtimjan, som fungerar som värdväxt för flera av de hotade arterna, minskat. Flera inventeringar har utförts på området och en skötselplan för området utarbetades 2015. Inför den planerade skötseln har skötselplanen uppdaterats och diskuterats med markägarna. Röjningen utförs av Nordell’s Forest Ab.

På områdets sandiga torrängar förekommer åtskilliga hotade, och till sin livsmiljö, krävande arter som endast förekommer på ett fåtal platser i Finland. De solexponerade torrängarna är livsmiljöer bland annat för de starkt hotade fjärilsarterna tidig gråvecklare (Cnephasia communana, EN), sikelspetsad timjesäckmal (Coleophora lixella, EN), dubbelbandat ljusmott (Pyrausta ostrinalis, EN) samt rakbandat timjansmott (Pempeliella ornatella, EN). Alla dessa arter är även klassade som särskilt skyddade arter och akut skyddade arter. Området är även ett av de två kända förekomstplatserna för den akut hotade fröskinnsbaggen Geocoris grylloides, (CN) (saknar svenskt namn). Genom skötseln av området vill NTM-centralen i Egentliga Finland säkerställa habitaten för områdets hotade arter. Skötseln gagnar även övriga anmärkningsvärda arter som förekommer på området.

Målsättningen med skötseln är

  • öka ytan på det solexponerade området
  • bevara tillräckligt mycket öppen markyta
  • minska på uppkomsten av små trädplantor
  • förebygga och förhindra skuggning

För mer information

Iiro Ikonen, överinspektör, NTM-centralen i Egentliga Finland, tel. 0295 022 869
Charlotta Berlin, planerare, NTM-centralen i Egentliga Finland, tel. 0295 022 029

Nyckelord

Bilder

Thymus serpyllum ja Maniola jurtina ©Charlotta Berlin
Thymus serpyllum ja Maniola jurtina ©Charlotta Berlin
Ladda ned bild
Hitis midsommarstång ©Charlotta Berlin
Hitis midsommarstång ©Charlotta Berlin
Ladda ned bild
©Olli Pihlajamaa (laji.fi)
©Olli Pihlajamaa (laji.fi)
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. Trafik- och miljöärenden sköter vi förutom i Egentliga Finland också i Satakunta.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rajaojan silta puretaan ja korvataan rummulla Salossa Särkisalontiellä17.5.2022 09:43:34 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Salossa Särkisalontiellä (mt 1823) sijaitsevan Rajaojan sillan muutostyöt tällä viikolla. Muutostöiden on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Ennen vanhan sillan purkutyötä siltapaikalle rakennetaan kiertotie. Kiertotiejärjestelyn ajan liikenne kavennetaan yhdelle kaistalle (kaistan leveys 4 metriä) ja käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Lohvon ja Piiliojan siltoja korjataan Perniössä seututiellä 183 (Kemiöntie)13.5.2022 10:07:16 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloitti Perniössä seututiellä 183 (Kemiöntie) sijaitsevien Lohvon ja Piiliojan siltojen korjaustyöt toukokuun alussa. Korjaustöiden on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Korjaustyöt toteutetaan siten, että molemmilla siltapaikoilla on käytössä vähintään yksi ajokaista ajoneuvoliikenteelle. Kaistan ollessa suljettuna käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Päällystystyöt jatkuvat Lounais-Suomessa ensi viikolla (vko 20)13.5.2022 09:45:34 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat maanteillä 192 Mietoisissa välillä Pyhe-Y-tien liittymä ja 204 Pöytyällä välillä Rannanmäki-Uusikartano. Valtatien 1 ja Turun kehätien eli kantatien 40 liittymässä Kaarinan Kirismäessä päällystetään vielä joitain erkanemiskaistoja. Uusia kohteita ovat kantatie 44 Kankaanpään keskustan kohdalla, maantie 204 Turun Tortinmäen ympäristössä ja maantie 1890 Naantalin Rymättylässä välillä Röölä-Hanka.

Restaureringsplaneringen av Saarenjärvi inleddes som en del av livsmiljöprogrammet Helmi12.5.2022 16:24:29 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har beställt en restaureringsplan för Saarenjärvi på gränsen mellan Salo och Raseborg. Saarenjärvi hör till Natura 2000-området i Kisko ås vattendrag och Saarenjärvi, som inrättats som ett särskilt skyddsområde för fåglar, dvs. SPA-område, har fredats som privat skyddsområde. Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy ansvarar för det praktiska genomförandet av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum