Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

De splittrade social- och hälsovårdstjänsterna på västkusten fungerar osmidigt när det gäller att möta klienternas behov av service – THL utvärderar social- och hälsovårdstjänsterna inom Åbo universitetssjukhus sjukvårdsdistrikt

Dela

Social- och hälsovårdsservicen inom områdena Egentliga Finland, Satakunta och Vasa är splittrad. Det splittrade servicesystemet försämrar klienternas möjligheter att få den service de behöver i rätt tid och i tillräckligt god tid. Det här framgår av de utvärderingar av Institutet för hälsa och välfärd (THL) som publiceras idag.

Social- och hälsovårdsservicen inom områdena Egentliga Finland, Satakunta och Vasa är splittrad. Splittringen försvårar koordineringen av servicehelheter och -kedjor samt samordningen av service på bas- och specialistnivå. Det splittrade servicesystemet försämrar klienternas möjligheter att få den service de behöver i rätt tid och i tillräckligt god tid.

Det här framgår av de utvärderingar av Institutet för hälsa och välfärd (THL) som publiceras idag, vilka gäller tillhandahållande av social- och hälsovårdsservice år 2019 inom tre av Åbo universitetssjukhus sjukvårdsdistrikt.

Inom västkustdistrikten finns det dock en stark vilja att förstärka social- och hälsovårdsservicen och dess verksamhet som en helhet, vilket minskar kostnadsökningen med tiden. De konkreta åtgärderna har kommit längst inom Vasa distrikt, där Österbottens välfärdssamkommun håller på att bildas.

Av de 58 kommunerna inom Åbo universitetssjukhus sjukvårdsdistrikt uppvisade 46 kommuners resultat ett underskott under redovisningsperioden 2019. De största bygginvesteringarna i västkustdistrikten sker inom den specialiserade sjukvården.

På västkusten har tillgången till basservice huvudsakligen förstärkts på initiativ av de kommuner och samkommuner som tillhandahåller basservice och inte i samarbete med den specialiserade sjukvården. Basservicen har kompletterats med elektroniska tjänster för uträttande av ärenden och olika multiprofessionella team.

Skiljemurarna mellan de olika serviceproducenterna verkar försvåra basservicens funktion som helhet. Styrningen av serviceproduktionen som helhet är också svår, eftersom distriktens informationssystemsmiljöer är oenhetliga och kommunikationen haltar när klienten förflyttar sig från en tjänst till en annan.

”Samordningen av bas- och specialsjukvårdstjänster är en avgörande fråga för en klient som är i behov av flera olika slags tjänster", betonar THL:s utvärderingschef Hannele Ridanpää. ”Om man lyckas i samordningen kan klienten snabbt få den hjälp som hen behöver inom basservicen, och därmed eventuellt undvika remisser och köande till specialsjukvården.”

Om de förebyggande tjänsterna eller tjänsterna i ett tidigt skede inte kan möta det ökade behovet kommer det enligt Ridanpää att öka behovet av korrigerande, ofta dyrare specialiserade tjänster. ”När den specialiserade sjukvården är överbelastad blir den ibland tvungen att ganska snabbt skicka tillbaka klienterna till basservicen som ofta saknar specialistkompetens. Då finns det en risk att klienten antingen faller utanför servicen helt och hållet, eller bollas fram och tillbaka mellan olika tjänster.”

Bristfällig bashälsovårdsservice för äldre ser ut att leda till förlängda vårdperioder inom den specialiserade sjukvården, vilket delvis är oändamålsenligt.

Likväl kan den stora sjukfrånvaron på grund av mentala problem bland personer i arbetsför ålder eller den ökade psykiatriska institutionsvården bland unga vuxna avslöja bristfälliga tjänster inom mentalvården på basnivå inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Tillgången till psykosocialt stöd för barn, unga och familjer varierade bland olika serviceproducenter.

I Egentliga Finland och Satakunta var 2/3 av klienterna tvungna att vänta i medeltal drygt en vecka på att få tid till en hälsocentralsläkares icke brådskande mottagning.

Coronaepidemin har ökat dialogen mellan bashälsovården och den specialiserade hälsovården.

THL utvärderar på uppdrag av social och hälsovårdsministeriet årligen tillhandahållande av social- och hälsovårdsservicen. På hösten utvärderas föregående års service inom distrikten. Den här hösten fokuserar bedömningen på utvecklingsobjekt som observerats i tidigare års utvärderingar, som t.ex. mentalvårdsservice och service för äldre personer.

Källa: Social- och hälsovårdsservicen inom ÅUCS upptagningsområde för högspecialiserad vård. Egentliga Finland, Satakunta, Vasa sjukvårdsdistrikt. Stöd för beslut /2020, THL (på finska) 

Mer information:

Utvärderingen 2019

Hannele Ridanpää
utvärderingschef, THL
Tfn 029 524 7136

Nina Knape
enhetschef, THL
Tfn 029 524 7683

Pekka Rissanen
överdirektör för informationstjänsten, THL
Tfn 029 524 6068

fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kommunernas ekonomi och tillgången till yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården har försämrats även i Södra Finland – THL utvärderar social- och hälsovårdstjänsterna inom HUCS specialupptagningsområde20.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Kommunernas ekonomiska situation har länge varit svår i de områden i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland där invånarantalet minskar. Nu har också ekonomin i kommunerna i det folkrika Nyland försämrats. Detta minskar finansieringsmöjligheterna för social- och hälsovårdstjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Kuntien talous ja sote-ammattihenkilöstön saatavuus ovat heikentyneet myös Etelä-Suomessa – THL arvioi HYKS erityisvastuualueen sote-palvelut20.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Kuntien taloudellinen tilanne on ollut pitkään vaikea väestön vähenemisestä kärsivillä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Nyt myös väkirikkaan Uudenmaan kuntien talous on heikentynyt. Tämä kaventaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmahdollisuuksia. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään julkaisemista HYKS erityisvastuualueen sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinneista. Katso perjantai-aamun tiedotustilaisuus verkossa.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä arvioi koronarokotusten järjestämistä ja kohderyhmiä – arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä18.11.2020 14:11:40 EETTiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontui 17.11. arvioimaan tulevien koronarokotusten kohderyhmiä ja aikataulua. KRAR suosittelee, että koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä. Suosituksen mukaan rokotusten kohderyhmät tulee määrittää lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Rokotteita aluksi kolmelle kohderyhmälle Hallitus on linjannut, että rokotteita hankitaan riittävästi koko väestön tarpeisiin. KRAR suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille: koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö ikääntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Koska rokotteet toimitetaan Suomeen useassa erässä, vastedes on arvioitava myös näiden ryhmien sisäinen rokotusj

Suomalaiset nuoret käyttävät eurooppalaisnuoria harvemmin päihteitä, kertoo laaja eurooppalainen tutkimus – humalajuominen huolettaa12.11.2020 12:30:00 EETTiedote

Raittiiden, alkoholia juomattomien 15–16-vuotiaiden nuorten osuus on kasvanut Suomessa ja lähes koko Euroopassa vuodesta 1995 vuoteen 2019, kertoo eurooppalainen ESPAD-tutkimus. Suomalaisnuoret ovat useammin raittiita kuin nuoret Euroopassa keskimäärin. Raittiiden nuorten osuus on kuitenkin Suomeakin suurempi muissa Pohjoismaissa, Tanskaa lukuun ottamatta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum