Finnboat

Den finländska båtbranschens aktörer inleder sommarsäsongen med ett stort provkörningstillfälle i Helsingfors

Dela
Den finländska båtbranschens aktörer inleder sommarsäsongen på fredagen på Drumsö i Helsingfors med ett storskaligt provkörningstillfälle. Publiken kan testköra drygt 40 olika motorbåtar och vattenjetar, representerande totalt 25 olika båtmärken från såväl hemlandet som utlandet.

”Evenemanget är unikt såtillvida, att på Drumsö koncentrera vi oss enbart på provkörning av båtar. Materialmässigt finns nästan alla båtbyggnadsmaterial representerade i testbåtarnas urval, från trä till glasfiber och aluminium samt motoralternativen från bensin och diesel till el”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Provkörningarna pågår enligt non-stop principen klockan 12–20 på fredagen och klockan 10–18 på lördagen. Provkörningarna startar med en halv timmes intervaller, sista start är på fredagen kl. 19.30 och på lördagen kl. 17.30.

Provkörningsevenemanget är avgiftsfritt för publiken och i varje båt finns en professionell skeppare.

Utöver branschorganisationerna Finnboat och Helsingfors Båtmässa deltar i arrangemangen ett stort antal finländska båttillverkare och importörer. I sommarsäsongens öppning deltar även Båtbyggarvägens affärer som betjänar båtfolket samt båtbranschens företag som presenterar sig på evenemangsområdet. Drumsö Båtbyggarväg är Finlands största koncentration av båtbranschföretag, där man finner ett brett utbud av branschens tjänster, från reparationsvarv till båttillbehörsbutiker.

Den sena våren och osäkerheten bromsar båthandeln

Enligt prognoserna kommer vädret att gynna provkörningstillfället, men på båtbranschen har den sena våren inverkat speciellt på handeln med små utombordsmotorbåtar.

Handeln har också bromsats av den svala våren. ”Till exempel Kallavesi har först under denna vecka börjat bli isfritt och i inlandet har man varit tvungen att annullera planerade provkörningstillfällen”, säger Pajusalo.

Av de företag som svarade på båtbranschens konjunkturbarometer berättar 29 % att kundernas antal minskat under inledningen av året, då antalet senaste år var 20 %. Beställningar har dock återtagits i mindre antal än våren 2022. Av de företag i båtbranschen som svarade på barometern meddelar 40 % att omsättningen under årets 2023 första kvartal har varit lägre än under motsvarande tid förra året, men 29 % av företagen att den varit högre är året innan.

”En betydande del av den finländska båthandeln ansluter sig till sommarstugorna och relativt små utombordsmotorbåtar i stugbruk. Den ekonomiska osäkerheten som inverkat på stughandeln har via detta även inverkat på handeln av stugbåtar, bedömer Pajusalo.
Inom efterfrågan på större båtar har förändringarna varit marginella och deras leveranstider uppgår fortfarande till år.

En fjärdedel av båtbranschens företag rapporterar om växande personalbehov – hos mikro- och sm-företag utgörs behoven av från enstaka personer till några, men midcap-företagen har behov av t.o.m. tiotals personer.

Störningarna i de internationella anskaffningskedjorna, som under de föregående åren stört produktionen och handeln i båtbranschen har ännu inte helt försvunnit, dock minskat. Av de företag som svarat på barometern berättade 28 % om störningar i anskaffningskedjan, ett år tidigare var siffran 34.

Båtsommaren kulminerar på Drumsö i augusti, då Helsingfors flytande båtutställning UIVA FLYTANDE erbjuder säsongens bästa produkt erbjudanden och på en presentation av säsongs båtnyheter från torsdag till söndag 17–20 augusti 2023.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Finnboat
Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki

http://www.finnboat.fi/

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschförbundet för landets båtindustri och -handel. Finnboats medlemskår står nästan till hundra procent för branschens inhemska omsättning och Finlands båtexport.

Följ Finnboat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finnboat

Finlands båtbransch tillbaka på tillväxtkurvan som föregick pandemin10.2.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I båtbranschen återgick man från pandemiårens högkonjunktur till den normala nivån. De sålda båtarnas antal minskade enligt registrerings- och partileverandsstatistikerna med cirka tio procent från toppåret 2021, men försäljningen av utrustning och motorer blev livligare. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning översteg 800 miljoner euro.

The Finnish boating industry returned to the pre-pandemic growth curve10.2.2023 10:00:00 EET | Press release

The boating industry returned to a normal level from the boom of the pandemic years. According to boat registration and wholesale delivery statistics, the number of new boats sold decreased by ten percent from the peak year of 2021, but sales of equipment and engines picked up. The boating industry employs around 3,500 people in Finland, and the turnover of Finnboat's member companies exceeded 800 million euros.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum