Skangas Oy

Den första lasten med flytande naturgas till norra Finland levererats till Manga LNG-terminalen – Fler alternativ tillgängliga på energimarknaden

Dela

Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017. Manga LNG-naturgasimportterminalen i Röyttä, Torneå, är ett samarbete mellan industriföretagen Outokumpu och SSAB Europe, energiföretaget EPV Energy och LNG-företaget Skangas. LNG fraktades till terminalen av Coral Energy, ett tidsinbefraktat LNG-fartyg som ingår i Skangas flotta. När den är färdig under sommaren 2018, kommer importterminalen att vara den största LNG-terminalen i Norden och den andra LNG-terminalen i Finland. Norra Finlands gas- och bränslemarknad kommer att utvidgas när ett nytt bränsle – LNG – blir tillgängligt på marknaden för industrin, den marina transportsektorn och sektorn för tunga vägtransporter, även utanför gasledningsnätverket.

Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017.Copyrights: Wärtsilä.
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017.Copyrights: Wärtsilä.

Så snart som den är färdig, kommer Torneås LNG-terminal att serva hela Bottenviksregionen såväl som industri- och gruvdriftsaktörer, sjötransportbranschen och sektorn för tunga vägtransporter i norra Finland, Sverige och Norge. Wäersilä, företaget som ansvarar för byggnadsarbetet, förbereder nu terminalen för driftsättning. Kommersiella leveranser till kunder som exempelvis Outokumpus stålverk i Torneå, EPV Energy och SSAB Raahe kommer att påbörjas under sommaren 2018.

”Vi ökar konkurrenskraften vår vårt stålverk och skär ner våra koldioxidutsläpp ytterligare genom att övergå från propan till LNG. Samtidigt minskar vi våra produktionskostnader tack vare stabilare energipriser. Vår målsättning är att uppnå en nedskärning på 20 % av direkta koldioxidutsläpp innan 2020 och att övergå till LNG stödjer denna målsättning på ett mycket bra sätt”, säger chefen för Outokumpus stålverk i Torneå Martti Sassi.

Tillgång på LNG är en viktig konkurrensmässig faktor för dagens industriaktörer i området såväl som för Torneås hamn. Terminalen har som målsättning att uppfylla behoven för industrisektorn, såväl som sjö- och vägtransportsektorn och en LNG-logistikkedja kommer även att finnas på plats.  Bland kunderna inom sjötransportbranschen ingår LNG-drivna fraktfartyg och den nya isbrytaren Polaris.

Byggnadsarbetet för Torneås importterminal har gått framåt i enlighet med det planerade schemat utan några olyckor som leder till sjukfrånvaro. Projektets totala investeringskostnader ligger på runt 110 miljoner euro. Så snart som den är operativ, kommer terminalen att sysselsätta omkring 7 personer direkt och runt 30 personer indirekt.

”Terminalbyggnadsprojektet har varit en stor framgång. Nästan 1 400 personer har deltagit i byggnadsarbetet på plats. Sysselsättningseffekten för byggnadsprojektet uppskattas till 320 heltidsekvivalenta anställningsår. Nu håller man på att avsluta arbetet och förbereda för driftsättning för kundanvändning på terminalen,” säger Wärtsiläs Business Development Manager Timo Mahlanen.

”Det är ett historiskt ögonblick att ta emot den första LNG-lasten i norra Finland. Vi stärker Finlands energisjälvständighet och vår position som en ledande LNG-aktör i Norden. LNG hjälper till att uppnå betydliga nedskärningar av utsläppen och säkerställer samtidigt den fortsatta konkurrenskraften för den finska exportindustrin, säger Skangas VD Kimmo Rahkamo.

LNG uppfyller kraven för svaveldirektivet, som regler fartygsutsläpp, såväl som de striktare utsläppsgränserna som kommer att tillämpas i framtiden. LNG kan även användas för att ersätta användningen av oljebaserade bränslen inom industrin, energiproduktion och tunga vägtransporter. Att använda LNG istället för olja hjälper till att skära ner utsläpp av partiklar betydligt, såväl som svaveldioxid, koldioxid och kväveoxid. Användning av LNG möjliggör även övergång till flytande biogas (LBG) utan behov av ytterligare investeringar.


För ytterligare information, var god kontakta:
Mika Kolehmainen, VD, Manga LNG
Telefon: +358 40 830 9509, firstname.surname@manga-lng.com


Manga LNG i korthet
Manga LNG naturgasimportterminal i Röyttä, Torneå, är ett samarbete mellan industriföretagen Outukumpu och SSAB Europe, energiföretaget EPV Energy och LNG-företaget Skangas. Syftet med terminalen är att diversifiera gas- och bränslemarknaden i den norra regionen genom att förse den norra industrin, energiproduktionen och sjötransportbranschen med ett mera miljövänligt och billigare alternativ.

Nyckelord

Bilder

Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017.Copyrights: Wärtsilä.
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017.Copyrights: Wärtsilä.
Ladda ned bild
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017. Copy rights: Wärtsilä.
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017. Copy rights: Wärtsilä.
Ladda ned bild
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017.Copy Rights: Outokumpu.
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017.Copy Rights: Outokumpu.
Ladda ned bild
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017. Copy Rights: Outokumpu.
Den första fartygslasten med flytande naturgas (LNG) levererats till LNG-importterminalen i Torneå, Finland, söndagen den 19 november 2017. Copy Rights: Outokumpu.
Ladda ned bild

Om

Skangas Oy
Skangas Oy
Miestentie 1, PO Box 21
FI-02151 ESPOO

http://www.skangas.com

Följ Skangas Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skangas Oy

First shipload of liquefied natural gas arrival to Northern Finland to Manga LNG terminal – Making more alternatives available in the energy market19.11.2017 17:14:47 EETPress release

The first shipload of liquefied natural gas (LNG) arrival to the LNG import terminal in Tornio, Finland, on Sunday November 19, 2017. The Manga LNG natural gas import terminal in Röyttä Harbor, Tornio, is a joint venture of the industrial companies Outokumpu and SSAB Europe, the energy company EPV Energy and the LNG company Skangas. LNG was shipped to the terminal by Coral Energy, a time-chartered LNG carrier operated by Skangas. Once completed in summer 2018, the import terminal will be the largest LNG terminal in the Nordic countries and the second LNG terminal in Finland. Northern Finland’s gas and fuel market will be diversified as a new fuel – LNG – enabling deliveries to industry, marine transport and heavy-duty road transport outside the gas pipeline network will become available in the market.

Nesteytettyä maakaasua ensimmäistä kertaa laivalla Pohjois-Suomeen Manga LNG-terminaaliin – Energiamarkkinoille lisää vaihtoehtoja19.11.2017 16:39:57 EETTiedote

Nesteytettyä maakaasua (LNG) toimitettiin ensimmäistä kertaa 19.11.2017 sunnuntaina laivalla LNG-tuontiterminaaliin Tornioon. Manga LNG Oy:n maakaasun tuontiterminaali Tornion satamassa Röyttässä on Outokumpu Oyj:n, SSAB Europe Oy:n, EPV Energia Oy:n ja Skangasin yhteishanke. LNG tuotiin terminaalille Skangasin aikarahdatulla LNG-laivalla Coral Energyllä. Tuontiterminaali on kesällä 2018 valmistuessaan Pohjoismaiden suurin ja Suomen toinen LNG-terminaali. Pohjois-Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinat monipuolistuvat, kun markkinoille tulee tarjolle uusi polttoaine LNG, joka mahdollistaa toimitukset kaasuverkoston ulkopuolella teollisuudelle, meriliikenteelle ja raskaalle liikenteelle.

Skangas toimittaa LNG:tä maailman ensimmäisille LNG-käyttöisille kuivarahtialuksille24.8.2017 13:45:00 EESTTiedote

Skangas ja ESL Shipping ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun eli LNG:n toimittamisesta ESL:n kahdelle uudelle LNG-käyttöiselle handysize-kokoluokan kuivarahtialukselle, jotka aloittavat liikennöinnin vuoden 2018 alkupuoliskolla. Aluksista ensimmäinen sai kesäkuussa 2017 nimekseen ”Viikki”, mikä noudattaa varustamon perinnettä nimetä aluksensa helsinkiläisten paikannimien mukaan.