Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Den gemensamma ansökan inleds den 23 februari – utbudet i Helsingfors ger alla en väg till drömkarriären

Dela

Den nationella gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasier pågår 23.2–23.3.2021. Läroplikten utvidgas från och med år 2021 så att den omfattar de nuvarande niondeklassarna i grundskolan. Niondeklassarna har skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet.

I år är niondeklassarna för första gången skydliga att ansöka om en utbildning på andra stadiet.
I år är niondeklassarna för första gången skydliga att ansöka om en utbildning på andra stadiet.

Av de Helsingforsbor som går ut grundskolan år 2021 garanteras minst 60 procent en studieplats inom gymnasieutbildningen och 40 procent en studieplats inom yrkesutbildningen. Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto och stadens gymnasier har nybörjarplatser för sammanlagt cirka 6 000 studerande.

Unga har skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet 

I praktiken innebär den utvidgade läroplikten som har trätt i kraft att läropliktsåldern höjs till 18 år. Ändringen sker i etapper så att de nuvarande niondeklassarna i år omfattas av utvidgningen.

I och med utvidgandet har de unga en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Denna skyldighet fortsätter om den unga blir utan studieplats eller avbryter en påbörjad utbildning.

Om den unga blir utan studieplats vid den gemensamma ansökan, får hen handledning hos den egna skolan till slutet av augusti för att ansöka om en studieplats genom den kontinuerliga ansökan efter den gemensamma ansökan.

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Rätten till avgiftsfria studier gäller unga som går i årskurs nio våren 2021.

Mer information om utvidgandet av läroplikten finns på fostrans- och utbildningssektorns webbplats.

Ansökan via Studieinfo-tjänsten

Den gemensamma ansökan 23.2–23.3.2021 omfattar yrkesinriktade grundexamina och gymnasieutbildning. Den gemensamma ansökan är avsedd för dem som avslutar den grundläggande utbildning samt sökande utan examen.

Ansökan till utbildningarna sker elektroniskt på adressen studieinfo.fi. Studieinfo har även information om de utbildningar och läroanstalter till vilka man kan söka, samt länkar till läroanstalternas webbplatser.

Grundskolornas studiehandledare och lärare stöttar niondeklassarna i valet av utbildning.

Gymnasiestudier och yrkesinriktade grundexamina

Helsingfors erbjuder många alternativ för utbildning på andra stadiet. 

Helsingfors stad har 3 stycken svenskspråkiga gymnasier. Staden driver även 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Alla Helsingfors stads gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik betoning.

Utöver dessa driver staden även finskspråkiga Stadin AO, Finlands största yrkesläroanstalt.

I staden finns också flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor. Svenskspråkig yrkesinriktad utbildning i Helsingfors anordnas av Yrkesinstitutet Prakticum.

Gymnasier i Helsingfors
Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto 

Tidpunkter för gemensam ansökan år 2021

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning: 23.2–23.3
Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd: 23.2–23.3
Ansökan till förberedande utbildning efter grundläggande utbildningen: 23.2–23.3

Mer information:

Moa Thors, chef för den svenskspråkiga fria bildningen och gymnasieutbildningen, tfn 09 310 70077

Harri Korhonen, chef för gymnasieutbildningen  (finskspråkiga gymnasier), tfn 09 310 86432

Sari Slöör, biträdande rektor, yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tfn 09 310 64093

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi.

Nyckelord

Bilder

I år är niondeklassarna för första gången skydliga att ansöka om en utbildning på andra stadiet.
I år är niondeklassarna för första gången skydliga att ansöka om en utbildning på andra stadiet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Årskurs 7–9 vid Suutarinkylän peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang26.2.2021 15:16:40 EETTiedote

Vikarierande sektordirektör för fostran och utbildning Satu Järvenkallas fattade ett beslut med stöd av lagen om grundläggande utbildning om att årskurs 7–9 vid Suutarinkylän peruskoulu ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang efter att ha diskuterat saken med skolans rektor och utifrån utlåtandet av social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet.

Suutarinkylän peruskoulussa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin luokilla 7-926.2.2021 15:08:22 EETTiedote

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijainen Satu Järvenkallas teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Suutarinkylän peruskoulussa luokkien 7-9 osalta keskusteltuaan koulun rehtorin kanssa ja sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan lausunnon perusteella. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat voimassa 1.-5.3.2021.

Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu 2.3.26.2.2021 12:00:00 EETTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran ensi tiistaina 2.3.2021. Kokouksen esityslista Lautakunta käsittelee mm. seuraavia esityksiä: Lautakunta antaa lausunnon Opetushallitukselle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta. Lautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen. Lautakunta antaa lausunnon Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (Kuninkaantammenkierto 22). Lausunto annetaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle. Uusi tila korvaa väliaikaiset tilat osoitteessa Kuninkaantammenkierto 3. Uudisrakennus mitoitetaan 250 oppilaalle ja 210 päiväkotilapselle. Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita. Niiden suunnittelussa ja varustelussa

Merilahden peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang25.2.2021 15:34:04 EETTiedote

Sektordirektör för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen fattade ett beslut med stöd av lagen om grundläggande utbildning om att Merilahden peruskoulu ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang efter att ha diskuterat saken med skolans rektor samt med social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller eleverna i årskurs 4 samt 7–9 och är i kraft 1–5.3.2021.

Merilahden peruskoulussa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin25.2.2021 15:28:38 EETTiedote

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Merilahden peruskoulussa keskusteltuaan koulun rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt koskevat vuosiluokkien 4 sekä 7.–9. oppilaita ja ovat voimassa 1.–5.3.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum