Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Den krisande kommunekonomin behöver stödjas också nästa år – budgetförhandlingarna måste ge en lösning

Dela

Kommunförbundets styrelses arbetsutskott kräver att kommunekonomin får coronastöd också nästa år. Enligt förbundets uppskattning, som baserar sig på enkäter bland kommunerna, kommer coronaepidemin att försvaga den kommunala ekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021.

Under höstens budgetförhandlingar måste det fattas beslut som lindrar krisen i kommunekonomin, tryggar välfärdstjänsterna och som dämpar trycket att höja kommunalskatten.

Kommunförbundet föreslår att kommunernas andel av samfundsskatten ska vara förhöjd också år 2021.

I budgetförhandlingarna måste man sätta igång en beredning för att på ett bestående sätt stärka kommunernas inkomstbas genom att en del av kapitalskatterna styrs till kommunerna.

Kommunförbundet kräver att statsandelsnedskärningen på över 234 miljoner euro, som gjordes till följd av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet, nu bör upphävas eftersom förlängningen av arbetstiden till största delen är slopad. Annars skulle staten i strid med regeringsprogrammet skära ned den statsandelsfinansiering som är riktad direkt till kommunal basservice.

Staten måste förhålla sig återhållsamt till nya och utvidgade uppgifter för kommunerna.

Dessutom vill Kommunförbundet påskynda en reform av fastighetsbeskattningen. Den har skjutits upp upprepade gånger, vilket förorsakar osäkerhet bland aktörerna.

Kommunerna erbjuder lösningar för att främja sysselsättningen

Kommunernas förutsättningar att tillhandahålla sysselsättnings- och företagstjänster måste förbättras. Alla kommuner som ansökt om att få delta i sysselsättningsförsöken bör får göra det.

Hållbar stimulering behövs också framöver

Åtgärderna för hållbar stimulering som stöder kommunernas klimat- och sysselsättningsmål bör fortsätta. Behovet av stimulering är mest akut inom energi- och inneluftrenoveringar samt kollektivtrafik, fotgängar- och cykeltrafik.

Vid beredningen av stimulansåtgärderna måste man grundligt höra kommunerna och städerna, eftersom de har en betydande roll då det gäller att främja projekten i samarbete med i synnerhet företagen.

Närmare upplysningar:

Joona Räsänen, styrelseordförande, tfn 050 547 5590

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907 

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Minna Punakallio, chefsekonom, tfn 040 751 5175

Kontakter

Dokument

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår16.9.2020 18:54:55 EESTTiedote

Kommunförbundet är i viss mån lättat över att regeringen Marin noterade kommunernas problem och förlängde coronastödet till kommunsektorn till år 2021. Även om stödet inte helt täcker de förluster som coronakrisen ger upphov till, underlättas beredningen av nästa års budget och balanseringen av ekonomin i kommunerna av beskedet om att stödet fortsätter. Det minskar även trycket på höjningar av kommunalskatten.

Riihipäätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita - kiky-leikkauksen säilyminen pettymys16.9.2020 17:41:05 EESTTiedote

Kuntaliitto on varovaisen helpottunut, että Sanna Marinin hallitus kuuli kuntien tuskan ja jatkoi kuntakentän koronatukea myös vuodelle 2021. Vaikka tuki ei kata koronan aiheuttamia menetyksiä täysimääräisesti, tieto tuen jatkumisesta helpottaa kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa ja talouden tasapainottamista sekä vähentää paineita kunnallisverojen korotuksiin.

Lappland tar hem finska mästerskapet i kommunal marknadsföring9.9.2020 15:06:03 EESTTiedote

Tystnaden vann i marknadsföringstävling Tack vare en originell och produktiv marknadsföring av naturliga styrkor gick årets mästerskap i kommunal marknadsföring till Lappland, för den internationella turistkampanjen ”Sound of Lapland”. Idensalmi stad fick silver för en mångsidig invånarmarknadsföring, och brons gick till samkommunen Kymsote för en service- och varumärkesreform som inkluderade invånarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum