HUS

Den nya operationsroboten Da Vinci Xi stärker HUS roll som utvecklare av robotkirurgi i Europa

Dela

HUS har redan länge varit en föregångare inom den högteknologiska robotkirurgin. Nu kan patienterna opereras med den nya fyrarmade operationsroboten Da Vinci Xi. För närvarande är HUS det enda sjukhuset i Finland att utföra krävande lung- och matstrupskirurgi samt operationer av cancer i matstrupen och av brässen. Med samma robot börjar man också göra operationer av tjock-och ändtarmscancer.

Med den nya roboten kan man operera patienter som inte kan genomgå stora öppna operationer. Vid robotassisterad kirurgi behövs inga långa snitt, vilket gör återhämtningen snabbare. Robotens kamerateknik ger det möjligt att se bättre än med vanlig teknik.

Fördelen är snabbare återhämtning

Fördelarna med operationstekniken är mindre blödningsrisk och mindre vävnadstrauma. Patienten är också fortare på benen efter operationen och rehabiliteringen kan påbörjas omedelbart, vilket hjälper patienten att återhämta sig även från stora operationer.

Hittills har användningen av operationsroboten krävt utbildning utomlands. Den nya roboten utnyttjas av flera specialiteter. Vid HUS hjärt- och lungcentrum utvidgas robotoperationerna särskilt till behandlingen av elakartade tumörer i matstrupen. Enhetens tre kirurger har skaffat sig den specialkompetens som behövs under en till två år långa kommenderingar utomlands.

Även instrumentskötarna vid Mejlans operationsavdelning har fått robotutbildning utomlands, varefter man vid HUS utbildat fler kunniga i att utföra robotåtgärder.

"Nuförtiden arbetar 21 sjukskötare som fått robotutbildning på operationsavdelningen. De lär sig för närvarande den nya robotens teknik under ledning av maskinoperatören och det vårdarbete som krävs", berättar överläkare Leena Vikatmaa från anestesi- och operationsavdelningen.

Direktör för HUS Hjärt- och lungcentrum Antti Vento, som också själv opererat med roboten, berättar att det via monitorn öppnas en hel 3D-värld för den som opererar. Operationen görs med mycket smala instrument.

"Sikten är ytterst exakt, det är som om man vore i cockpiten på ett flygplan. Med hjälp av roboten kan operationstekniken utvecklas till fullo, vilket i sin tur återspeglas i resultaten. I Finland görs endast 150 matstrupscanceroperationer årligen och centraliseringen av dessa patienter förbättrar även resultaten nationellt ", säger Vento.

Operationer av ändtarmscancer med samma robot

Vid HUS börjar man också utföra operationer av tjock- och ändtarmscancer med samma robot. Det finns många fördelar med operationsroboten i operationsbehandling av ändtarmscancer, säger Esko Kemppainen, direktör vid Gastrocentrum.

"Eftersom robotoperationen är mindre invasiv innebär den mindre smärta för patienten, minskad infektionsrisk, snabbare återhämtning och kortare tid på vårdavdelningen. Roboten kommer verkligen till nytta och vi kan minska andra länders försprång nämnvärt när det gäller att utnyttja ny teknologi", säger Kemppainen.

På HUS finns redan en operationsrobot av samma typ, med vilken man i fortsättningen på Kvinnokliniken börjar operera bland annat ovarialcystor. Livslängden hos en operationsrobot är cirka 15 år.

En ny form av robotmedicin gör det också möjligt att göra fjärroperationer, där patienten vid behov kan befinna sig på en annan sida av Europa än den opererande läkaren. HUS samarbetar bland annat med universitetet Utrecht i Holland, som man planerar att utföra en samoperation på distans med, bara verksamheten utvecklas lite mer.

Operationsavdelningen och de kirurgiska resultatenheterna har som gemensamt mål att säkerställa en tillräcklig resursfördelning och en maximal användningsgrad för robotoperationsverksamheten. Användningen av roboten följs upp av styrgruppen för Mejlans operationsavdelning.

Nyckelord

Kontakter

Antti Vento, direktör för Hjärt- och lungcentrum, antti.vento@hus.fi, tfn 050 427 0629
Esko Kemppainen, direktör för Gastrocentrum, esko.kemppainen@hus.fi, tfn 050 427 0640
Överläkare Leena Vikatmaa, Anestesi- och operationsavdelningar, leena.vikatmaa@hus.fi, tfn 050 427 1743

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Personer med sällsynta cancersjukdomar får stöd av det europeiska kompetensnätverket2.12.2021 09:11:02 EET | Tiedote

HUS Cancercentrum har godkänts som en del av det europeiska kompetensnätverket (European Reference Network ERN). Med hjälp av nätverket får Cancercentret bättre information om de nya behandlingsformerna för sällsynta cancerformer, eftersom nätverket omfattar experter på sällsynta cancerfall runtom i Europa. Allt fler personer som lider av sällsynt cancer har tillgång till specialkompetens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum