ELY-keskukset

Den omfattande finländska vattenkompetensen blir synligare ute i världen tack vare den nya resursen

Dela
Enligt Environmental Performance Index är det finländska dricksvattnet världens säkraste. Dessutom är den finländska behandlingen av avloppsvatten nummer ett i världen. Den finländska vattenkompetensen och lösningarna inom den har sammanställts till resursen Water Solutions and Expertice from Finland som presenteras den 1 mars 2023.
Vattendrop.
Vattendrop.

OECD har uppskattat att efterfrågan på vatten kommer att öka globalt med upp till 55 procent mellan 2000 och 2050. Största delen av tillväxten kommer från industrins behov, energiproduktionen och hushållens ökade vattenanvändning. Redan nu bor 2 miljarder människor i ett område där det råder brist på vatten. Dessutom beräknas mängden sötvatten minska med 40 procent under de kommande tio åren.

Finländarna har i årtionden utvecklat vattenkompetensen, vilket gör att vi i internationella mätningar står i främsta ledet när det gäller behandling av sanitet och dricksvatten, avloppsvatten och konstgjort grundvatten. Dessutom har vi rikligt med ny teknik och digitala lösningar för hantering av vattenanvändningen och förebyggande av miljöföroreningar.

Det EU-finansierade tillväxt- och internationaliseringsprogrammet för vattenkompetens har sammanställts en resurs, som innehåller spetsarna för finländsk vattenkompetens och lösningar och tjänster av cirka sextio företag inom vattenbranschen. Dessutom presenterar det forsknings- och utbildningsverksamhet inom vattenbranschen. Erbjudandet har bearbetats av jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralen i Södra Savolax, Business Finland, Finlands vattenforum samt regionala vattenkluster.

Resursen offentliggörs onsdagen den 1 mars kl. 8.30–10.00.

Andra finansieringsansökan för programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens

Programmet för ökad vattenkompetens och internationalisering genomförs av två finansieringsansökningar för projekt som främjar tillväxten och internationaliseringen av vattenkompetensen. Ansökan är öppen fram till den 17 mars 2023.

Kontakter

Projektchef Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax, anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi, tfn. 0295 024 064

Projektchef Jertta de Mazieres, jord- och skogsbruksministeriet, jertta.demazieres(at)gov.fi, tfn. 0295 162 113

Bilder

Vattendrop.
Vattendrop.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallassa sijaitsevan nikkelituotannon laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)29.3.2023 15:32:52 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan nikkelintuotantolaitoksen laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Kohonneet kustannukset ja pienempi rahoitus vähentävät päällystysmääriä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä29.3.2023 09:25:20 EEST | Tiedote

Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ovat jäämässä vähäisiksi. Tänä vuonna uudelleen päällystetään tämänhetkisen arvion mukaan 130–150 km maanteitä. Tarkka päällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum