Aluehallintovirasto

Den regionala beredskapskommittén 27.8.2020: Den största utmaningen vid sjukdomsbekämpningen är "coronatröttheten"

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté ordnades den 27 augusti 2020 på distans och mötet hölls nu för trettonde gången. Marko Pukkinen, ordförande för mötet och regionförvaltningsverkets överdirektör, gick i sitt inledande anförande igenom händelserna i samband med beslutet om sammankomstbegränsningar som meddelades i början av veckan. – Förutom att vi visserligen beaktar social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev så styrs vi framförallt av information som produceras av Institutet för hälsa och välfärds och våra egna sakkunniga och 50 personers gränsen är helt i linje med vad vi redan hade kommit till i frågan. Utvecklingen av sjukdomsläget är överlag nu sådan att det är rätt beslut. Det som tidigare var en rekommendation att vidta skyddsåtgärder i mindre evenemang ändrades i det här beslutet till ett föreläggande. Orsaken till att restriktionerna är de samma i alla regioner är "evenemangsturismen", det finns många som förflyttar sig efter evenemangen, berättade Pukkinen.

Vasa stads ledande överläkare: "Självupptagenheten gör sig påmind"

Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta berättade under mötet om smittläget i regionen och utmaningarna med smittspridningen för tillfället. Enligt Kaukoranta är vi på basis av antalet smittor klart redan i den andra vågen och till exempel i Vasa börjar man närma sig samma siffror som i Nyland vad gäller prevalensen. Orsaker till det ökade antalet fall är enligt Kaukoranta att man har större socialt umgänge än i våras, att begränsningsåtgärderna har lindrats och bara är rekommendationer och att folk är utleda och inte längre är rädda för att bli smittade. "Man tänker att sjukdomen inte längre kan undvikas, den kommer om den kommer. Särskilt bland unga gör sig självupptagenheten påmind. Till och med i den grad att man inte trots uppmaning är beredd att gå på coronatest."

Kaukoranta uttryckte kritik för att riksomfattande beslut fattas långsamt och att det är omöjligt att fatta lokala beslut. – Problemet är lokalt men beslut att till exempel begränsa restaurangernas öppethållningstider fattas på ministerienivå, sade Kaukoranta. Dessutom finns det en illusion om oändliga resurser vad gäller exempelvis personal och testkapacitet, beskriver Kaukoranta.

Kommunikation vid rätt tidpunkt är viktig - regionens medier gör sitt i talkot

Heikki Kaukoranta betonade i sitt anförande viktigheten i kommunikation vid rätt tidpunkt och adekvat information. Han framförde ett särskilt tack till regionens medier för deras sakliga linje. - Informationen till befolkningen är viktig. Vad vi än gör så kommer coronan att hänga med oss långt in på nästa vår. Fallen som gror idag syns efter ett antal veckor och därför är det viktigt med kommunikation vid rätt tidpunkt. Förtroende föds av handlingar, inte ord. När var och en gör lite - då blir det mycket tillsammans, sade Kaukoranta.  

Det förhärskande budskapet bland organisationerna som deltog i beredskapskommittémötet var att läget tillsvidare är lugnt.

Nyckelord

Kontakter

Mer information: överdirektör Marko Pukkinen t.0295 018 582, RFV

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum