Aluehallintovirasto

Den regionala beredskapskommittén dryftade tryggandet av säsongsarbetskraft i primärproduktionen (Västra och Inre Finland)

Dela

Den regionala beredskapskommittén sammanträdde den 20 november 2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Mötets expertföredrag med temat anlitande av utländsk säsongsarbetskraft i primärproduktionens näringar hölls av lantbruksrådet Kirsi Heinonen från jord- och skogsbruksministeriet.

I Finland har årligen 15 000-16 000 säsongsarbetare arbetat i synnerhet på jordbruksföretag och handelsträdgårdar, men också på skogsplantskolor. I år var tillgången på säsongsarbetskraft hotad på grund av resebegränsningarna under coronapandemin. JSM säkerställde arbetskraften inom branscher som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen genom att förbereda sig på 9 000 säsongsarbetares ankomst. Slutligen har 7 000 säsongsarbetare anlänt till Finland.

Till jordbruken lyckades man också få en betydande mängd inhemsk arbetskraft. Enligt jordbruksrådet Kirsi Heinonen fortsätter rekryteringen av finländare och man vill tillsammans med MTK förbättra tillgången på säsongsarbetskraft.

De utländska arbetstagarnas coronatest upprepas när de anländer till landet. På så sätt säkerställer man att den som anländer till landet inte har fått viruset under resan och att arbetsgivaren har tillgång till ett negativt coronatestresultat som konstaterats i Finland.

Heinonen betonar att det av många orsaker är mycket viktigt att gårdarna ser till att biosäkerheten och coronabegränsningarna iakttas. För att förbättra tillgången på säsongsarbetskraft bör gårdarna dessutom sörja för goda arbets- och boendeförhållanden.

För att trygga arbetskraften som är kritisk för försörjningsberedskapen samarbetar myndigheterna, så som JSM, Migri, ANM och Gränsbevakningsväsendet, intensivt under vintern.

Insjö-Österbotten och Birkaland utgör orosmoment

För att åtgärderna för att bekämpa coronaviruset ska lyckas konstaterade beredskapskommittén att det finns en oro för att antalet infektioner i Insjö-Österbotten närmar sig nivån på kriterierna för accelerationsfasen. I Birkaland utgörs orosmomentet av den stora mängden smittor som förblir ospårade och som redan utgör över hälften av de positiva testresultaten inom ett stort område.

I Vasa har situationen förbättrats, även om man inte har råd med stora lättnader i begränsningarna. Nya infektioner har spårats till familjer, personer som redan är i karantän, privata tillställningar, men även smitta från arbetsplatser och från utlandet ökar.

Företagen planerar hur man ska klara av karantänerna

Företagen har utarbetat scenarier och granskat hur produktionen och verksamheten kan fortsätta när sjukfrånvaron ökar till 25-50-75 procent av personalen. Planerna fokuserar till exempel på hur ersättare och produktionssystem kan säkerställas under alla förhållanden genom ersättande arrangemang.  

Försvarsmakten har med specialarrangemang kunnat säkerställa även stora övningar och bevärings- och reservistutbildningar, så de arrangemang som man beslutat om under störningssituationen har man lärt in och de uppdateras naturligtvis hela tiden, konstaterade biträdande kommendören för Pansarbrigaden, överste Kari Kaakinen.

Den regionala beredskapskommittén i Västra och Inre Finland konstaterar att myndigheternas funktionsförmåga har bevarats inom alla sektorer i området.

Ytterligare uppgifter

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582 fornamn.efternamn@avi.fi

direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0 295 018 800, fornamn.efternamn@avi.fi

Västra och Inre Finland

Alkohol och servering
Djur och försöksdjursverksamhet
Företag- och sällskapsaker
Social- och hälsovård
Undervisning och kultur
Arbetarskydd

Nyckelord

Kontakter

Kommunikatio

Regionförvaltningsverkets kommunikation besvarar journalisternas frågor vardagar kl. 9–16. Numret till växeln är:

Tel:0295 016 000viestinta@avi.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava19.1.2021 16:09:18 EETTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 19.1.2021 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka. Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.

Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Regionförvaltningsverket och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovåden, Valvira har utövat en systematisk tillsyn enligt tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken sedan ingången av år 2020. Resultaten från tillsynen över personaldimensioneringen på kommunala daghem har varit goda. År 2021 kommer tillsynen att utövas över gruppstorlekarna på daghemmen. Även tillsynen över personaldimensioneringen kommer att fortsätta. Syftet med tillsynen är att se till att barnens intressen tillgodoses inom småbarnspedagogiken.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa vuoden 2020 alusta. Kunnallisiin päiväkoteihin kohdistuneen henkilöstömitoituksen valvonnan tulokset olivat hyviä. Vuonna 2021 valvonta kohdistuu päiväkotien ryhmäkokoihin. Myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Valvonnalla vahvistetaan lapsen edun toteutumista varhaiskasvatuksessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum