Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Den snabba snösmältningen ökar risken för isproppar i Kyro älv och Lappo å

Dela

Som en följd av det varma vädret har snön fortsatt att smälta snabbt i de österbottniska landskapen. Under tisdagen 30.3.2021 fortsatte vattenståndet att stiga i Kyro älv och Lappo å, trots att betydande mängder flödesvatten leddes till de konstgjorda och reglerade sjöarna. Under natten mellan tisdag och onsdag började flödesvatten lagras även i den konstgjorda sjön Pitkämö i Kurikka. Trots att de konstgjorda sjöarna utnyttjas, finns det en risk för att flödesvatten måste ledas ut till de invallade områdena i övre loppet av Kyro älv. Dessutom finns det risk för isproppar i Storkyro, Vasa och Korsholm på grund av den höga vattenföringen i Kyro älv. Också i Lappo å kan isproppar bildas i avsnittet nedanför dammen i Pouttu.

Lite is rör på sig i Lappo å 31.3.2021. Bilden är tagen uppströms från Kangas-Annala bron.
Lite is rör på sig i Lappo å 31.3.2021. Bilden är tagen uppströms från Kangas-Annala bron.

Vattenståndet i Kyro älv steg under tisdagen med 106 cm vid mätstationen i Nikkola i Ilmajoki och på onsdag morgon klockan 8 låg vattenståndet på nivån 39,71 m. Om snön fortsätter smälta exceptionellt snabbt, är det möjligt att vattenståndet i Nikkola i kväll eller imorgon når nivån 40,00 m. Då måste översvämningsluckorna till invallningsområdena längs Kyro älv öppnas för att släppa ut flödesvatten till de invallade åkerområdena för att på detta sätt undvika att det uppstår översvämningsskador i Ilmajoki centrum. Efter torsdagen förväntas vädret bli kyligare, vilket gör att vattnet stiger långsammare.

I Kyro älv är avsnittet mellan Seinäjoki uträtningsfåra och Ylistaro i huvudsak isfritt. Mot Ilmajokihållet finns det ännu tämligen mycket is och från Ylistaro mot mynningsområdet har älven i huvudsak ännu istäcke. Eftersom vattenföringen (Skatila 337 m3/s idag kl. 8) är hög och sannolikt stiger ytterligare idag, är det möjligt att isarna börjar röra på sig och att isproppar kan bildas i nedre loppet av älven.

Också i Lappo å steg vattenståndet snabbt under tisdagen. Vid mätstationen i Pouttu i Lappo steg vattnet med 99 cm under tisdagen. På onsdag morgonen kl. 8 låg vattenståndet på 27,77 m. Enligt nuvarande prognoser torde vattenståndet inte stiga till nivån 28,40 och sannolikt behöver inte flödesluckorna längs Lappo å öppnas. I Lappo å nedanför dammen i Pouttu är det möjligt att isproppar kan bildas.

Lappfjärds å, Tjöck å och Närpes å har i huvudsak nått flödestoppen under natten mellan tisdag och onsdag. Enligt prognoserna kommer vattenståndet att sakta börja sjunka under de närmaste dagarna. Malax å och Toby å når sannolikt flödestoppen idag och vattenståndet fortsätter ännu sakta att stiga.

Mer information i Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Översvämningscentret / Finlands miljöcentral (SYKE):

Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439
Forskare Kalle Sippel, tfn 0295 251 646
Hydrolog Panu Juntunen, tfn 0295 251 805

Bilder

Lite is rör på sig i Lappo å 31.3.2021. Bilden är tagen uppströms från Kangas-Annala bron.
Lite is rör på sig i Lappo å 31.3.2021. Bilden är tagen uppströms från Kangas-Annala bron.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Våröversvämningarna inföll betydligt tidigare än normalt i Österbotten5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Islossningen och vårflödestoppen i åarna och älvarna i Österbotten och Södra Österbotten infaller i genomsnitt andra veckan i april och i Mellersta Österbotten under slutet av april. I år nåddes vårflödesnivåerna i de österbottniska åarna ett par veckor tidigare, d.v.s. under perioden 30.3–3.4.2021. Översvämningen i Lappo å, Kyro älv, Toby–Laihela å och Malax å motsvarade en översvämning som återkommer ungefär en gång på 5–10 år. Också i åarna norr om Lappo å har vattenföringen stigit snabbt under de senaste dagarna och åarna kan nå flödestoppen ganska snart. Å andra sidan är det möjligt att vårens flödestopp i Mellersta Österbotten infaller först i slutet av april, eftersom det enligt prognoserna för den kommande veckan väntas kyligare väder.

Pohjalaisjoet tulvivat selvästi normaalia aikaisemmin5.4.2021 13:07:52 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien jäiden lähtö ja keväinen tulvahuippu ajoittuvat keskimäärin huhtikuun toiselle viikolle ja Keski-Pohjanmaalla huhtikuun loppupuolelle. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttivat kevään tulvahuipun pari viikkoa normaalia aikaisemmin eli välillä 30.3. – 3.4.2021. Toistuvuudeltaan Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Maalahdenjoen tulva vastasi noin kerran 5–10 vuodessa toistuvaa tulvaa. Myös Lapuanjoen pohjoispuoliset joet ovat viime päivinä nousseet nopeasti ja voivat saavuttaa tulvahuippunsa melko piankin. Toisaalta on mahdollista, että Keski-Pohjanmaan joet saavuttavat tämän kevään tulvahuipun vasta huhtikuun loppupuolella, sillä alkavalle viikolle on ennustettu kylmempää säätä.

Översvämningsläget i de österbottniska landskapen har stabiliserats och flödesluckorna till invallningsområdena behöver inte öppnas3.4.2021 16:31:14 EEST | Tiedote

Tack vare kalla nätter och obetydlig nederbörd har vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten börjat sjunka. Det finns ännu en risk för att isproppar kan uppstå i nedre loppet av Kyro älv, där isen tills vidare har anhopats i flera mindre högar i Vasa (Lillkyro) och Korsholm. Vattenståndet i Kyro älv har sjunkit och idag 3.4.2021 på eftermiddagen låg det på nivån N43 +38,64 m vid mätstationen i Nikkola i Ilmajoki (flödesgräns +40,00 m) och i Lappo å låg vattenståndet i Pouttu på nivån N43 +27,35 m (flödesgräns +28,40). Detta innebär att det inte är nödvändigt att leda ut vatten till de invallade åkerområdena under denna flödestopp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum