ELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskukset

Det erbjuds flera stödformer åt den som byter ut oljeuppvärmningen – ta reda på dessa saker innan du beslutar vilket stöd du ansöker om

Dela

Staten erbjuder dem som byter ut oljeuppvärmningen i småhus tre sorters morötter, men för en renovering kan man endast få ett stöd. Vi sammanställde tips och länkar som stöd för valet av stödform.

För ensamboende är NTM-centralens eller ARAs understöd på 4 000-6 000 euro alltid större än hushållsavdraget, men i hushåll med två vuxna lönar det sig att omsorgsfullt jämföra olika stödformers lämplighet och belopp. Foto: Motiva Oy / Nina Kaverinen
För ensamboende är NTM-centralens eller ARAs understöd på 4 000-6 000 euro alltid större än hushållsavdraget, men i hushåll med två vuxna lönar det sig att omsorgsfullt jämföra olika stödformers lämplighet och belopp. Foto: Motiva Oy / Nina Kaverinen

Småhusägare uppmuntras för närvarande att byta ut oljeuppvärmningen med tre alternativa stöd: Med NTM-centralens understöd som har riktats just till att avstå från oljeuppvärmning, med ARAs energiunderstöd samt med hushållsavdrag i beskattningen. För hushållsavdraget har man planerat en höjning för åren 2022-2027 för dem som byter ut oljeuppvärmningen.

För en renovering kan man dock endast få ett slags stöd. Det finns tydliga skillnader i användningen av stöden och i villkoren, så det lönar sig att noggrant utreda de olika stödens lämplighet och storlek för den egna fastigheten innan man väljer stödform.

Det lönar sig att börja planera bytet av uppvärmningsform genom att välja den uppvärmningsform som passar bäst. För att till exempel installera jordvärme krävs åtgärdstillstånd av kommunen och det är i allmänhet inte möjligt på grundvattenområden. Tips på val av uppvärmningsform får man på Motivas webbplats och via energirådgivningen för konsumenter.

Begär anbud och välj utifrån dem

"När man har hittat en lämplig uppvärmningsform för den egna fastigheten lönar det sig att be entreprenörerna om offerter som visar både projektets totala kostnad och arbetets andel. Det är lättare att jämföra olika stödformer när dessa faktorer fråmgår klart", säger gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Beroende på den nya uppvärmningsformen kan NTM-centralens understöd beviljas antingen 2 500 eller 4 000 euro och den kan användas för både utrustnings- och arbetskostnader.

ARAs energiunderstöd beviljas i stor utsträckning för åtgärder som förbättrar energiprestandan, både för utrustningen och arbetet. Understödets belopp är 50 procent av de godkända kostnaderna, men högst 4 000 eller 6 000 euro beroende på hur energieffektiviteten förbättras. För att bedöma energieffektiviteten används E-talsberäkningar.

Hushållsavdrag fås endast för arbetets andel, inte för utrustning. År 2021 är hushållsavdraget 40 procent av arbetets andel och högst 2 250 euro. Tillsammans med maken/makan kan man få avdrag på sammanlagt 4 500 euro när arbetskostnaderna är minst 11 750 euro.

För åren 2022-2027 planeras ett större hushållsavdrag på 60 procent för dem som byter ut oljeuppvärmningen. Maximibeloppet skulle vara 3 500 euro. Tillsammans med maken/makan kan man få ett avdrag på sammanlagt 7 000 euro, när arbetskostnaderna uppgår till minst 12 000 euro. Beslut om villkoren för ett högre skatteavdrag och andra detaljer torde fattas i slutet av 2021.

För ensamboende är understödet i allmänhet större, för två sökande lönar det sig att jämföra alternativen

För ensamboende är NTM-centralens eller ARAs understöd på 4 000-6 000 euro alltid större än hushållsavdraget, men i hushåll med två vuxna lönar det sig att omsorgsfullt jämföra olika stödformers lämplighet och belopp.

"ARAs energiunderstöd lämpar sig särskilt för objekt där man vidtar flera åtgärder som förbättrar energieffektiviteten, till exempel byte av uppvärmningsform, tilläggsisolering samt byte av fönster och dörrar", berättar överinspektör Sini Sirén vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Motiva har som exempel beräknat de olika stödalternativens inverkan på de totala kostnaderna i egnahemshus där oljeuppvärmningen byts ut mot jordvärme, luft-vattenvärmepump eller fjärrvärme. Priserna är fiktiva och den verkliga prisvariationen är stor beroende på objektet och dess läge. Också arbetets andel är endast en riktgivande bedömning.

"För närvarande är två personers hushållsavdrag större än NTM-centralens understöd när arbetskostnaderna överstiger 10 500 euro. Ett eventuellt höjt hushållsavdrag för åren 2022-2027 skulle vara större än understödet när arbetskostnaderna överstiger 7 000 euro och avdraget görs av två personer", säger Teemu Kettunen, energiexpert vid Motiva.

Ansök om understöd i förväg

Ansökan om energiunderstöd ska lämnas in till ARA på förhand. De reparationer för vilka understöd söks får inledas först när understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Det lönar sig också att ansöka om understöd från NTM-centralen redan innan projektet inleds, i synnerhet om man vill försäkra sig om att man får ett positivt understödsbeslut. Understöd kan dock beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020.

Hushållsavdraget meddelas i efterhand. Avdraget beviljas i beskattningen för det år då arbetet har betalats. Mer information om hushållsavdraget fås från Skatteförvaltningen.

Läs mer om stödalternativen

NTM-centralens understöd: Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)

ARAs energiunderstöd: Energiunderstöd för personkunder (ara.fi)

Hushållsavdrag: Hushållsavdrag (vero.fi)

Tips för val av understödsform

Från oljeuppvärmning till förnybar energi (på finska) (motiva.fi)

Vanliga frågor: Val av understödsform (ely-keskus.fi)

Räknare för energiunderstöd (ara.fi)

Kontakta oss

Val av uppvärmningsform: Energirådgivning för konsumenter (motiva.fi)

NTM-centralens understöd: Kundservice för miljöfrågor (ely-keskus.fi)

ARAs energiunderstöd: Telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd (ara.fi)

Hushållsavdrag: Kontaktuppgifter (vero.fi)

Kontakter

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi

Teemu Kettunen, expert, Motiva, tfn 050568 9445, teemu.kettunen@motiva.fi

Sini Sirén, överinspektör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, tfn 029 525 0832, sini.siren@ara.fi (under tiden 12.5–26.5. gruppchef Sami Turunen, tfn 029 525 0803 sami.turunen@ara.fi)

Bilder

För ensamboende är NTM-centralens eller ARAs understöd på 4 000-6 000 euro alltid större än hushållsavdraget, men i hushåll med två vuxna lönar det sig att omsorgsfullt jämföra olika stödformers lämplighet och belopp. Foto: Motiva Oy / Nina Kaverinen
För ensamboende är NTM-centralens eller ARAs understöd på 4 000-6 000 euro alltid större än hushållsavdraget, men i hushåll med två vuxna lönar det sig att omsorgsfullt jämföra olika stödformers lämplighet och belopp. Foto: Motiva Oy / Nina Kaverinen
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

Maanteiden varsien niitto- ja raivaustyöt ovat käynnistyneet (Keski-Suomi, Itä-Suomi)11.6.2021 09:10:06 EEST | Tiedote

Keski- sekä Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella mm. niittämällä ja raivaamalla teiden varsia. Ne parantavat liikenneturvallisuutta sekä edistävät samalla luonnon monimuotoisuutta. Työt ovat paikoitellen jo käynnistyneet taajamissa maatiealueilla sijaitsevien viheralueiden niitoilla. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoitourakoissa.

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg lindras stegvis10.6.2021 16:51:41 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Passagerarbegränsningarna lindras försiktigt från mitten av juni. I det här skedet kommer man dock endast att öka antalet utomhusplatser på några rutter. Från och med början av juli kommer passagerarbegränsningarna att bedömas på nytt varje vecka enligt sjukdomssituationen och gällande anvisningar. Eftersom man ännu inte kan avstå från passagerarbegränsningarna rekommenderas det fortfarande att man undviker onödvändiga resor med förbindelsefartyg.

Yhteysalusten matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain10.6.2021 09:04:11 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain kesäkuun puolivälistä alkaen. Tässä vaiheessa tullaan kuitenkin lisäämään ainoastaan ulkopaikkoja muutamille reiteille. Heinäkuun alusta alkaen matkustajarajoituksia tullaan arvioimaan uudelleen tautitilanteen ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaan viikoittain. Koska vielä ei pystytä luopumaan matkustajarajoituksista, on edelleen suositeltavaa välttää ei-välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum