Sitra

Det finländska flaggskeppsevenemanget för cirkulär ekonomi påskyndar utvecklingen av nya lösningar på hållbarhetskrisen

Dela

Allt fler experter inom olika områden samlas 13–15.9 vid det globala forumet för cirkulär ekonomi World Circular Economy Forum (WCEF) med målet att förnya ekonomin. Forumet, som initierades av Finland, ordnas nu för första gången i Nordamerika.

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra

Över 7 000 deltagare från 150 länder på alla kontinenter har anmält sig till World Circular Economy Forum, WCEF2021, i år. Sitra ordnar forumet i samarbete med kanadensiska staten. WCEF, som kommit att bli det främsta globala evenemanget för cirkulär ekonomi, samlar företagsledare, beslutsfattare och experter som vill leda världsekonomins omställning från överkonsumtion till en resursklok cirkulär ekonomi. Målet är att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt på så sätt att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås.

”Det är klart att förändringen mot en smartare, kolneutral cirkulär ekonomi fortfarande sker för långsamt globalt sett, trots att det påvisats att förändringen kan ge hushållen betydande ökat värde”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Temat för evenemanget i år är aktörer som ändrar riktning genom att ta vara på de möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder. Det syns särskilt tydligt hur unga aktörer som vill se förändring träder fram. Forumet fokuserar på de åtgärder som behövs under de fem kommande åren för att höja ambitionsnivån i fråga om cirkulär ekonomi överallt i världen, skapa nya allianser och lyfta fram de nya aktörers tankar och lösningar.

I anslutning till forumet ordnas också det första ministermötet för FN och den globala alliansen för cirkulär ekonomi GACERE, som Europeiska kommissionen grundat. Alliansen möjliggjordes först genom diskussioner som hållits vid WCEF. Dess mål är att lyfta fram cirkulär ekonomi och utnyttjandet av våra naturresurser i anslutning till de förhandlingar som rör klimat och biologisk mångfald.

”Cirkulär ekonomi är en oumbärlig del av åtgärderna för att få ekonomin på fötter efter coronakrisen och samtidigt göra samhällen klimatneutrala och minska förlusten av biologisk mångfald. Den cirkulära ekonomin håller värdet av våra material i cirkulation, vilket bidrar till att bromsa överkonsumtionen”, säger Katainen.

Talare på evenemanget är bland annat Inger Andersen, chef vid FN:s miljöprogram, Mark Cutifani, verkställande direktör för gruvbolaget Anglo American, professor Sir Partha Dasgupta som representerar Cambridges universitet och gett ut en rapport om förhållandet mellan naturförlusten och ekonomin, Natan Obed, som är ordförande för inuiternas organisation Inuit Tapiriit Kanatam samt Carolina Schmidt, Chiles miljöminister och ordförande för FN:s internationella klimatmöte COP25.

Urval av sessioner från programmet:

  • Climate + Biodiversity stimulerar diskussionen om hur cirkulär ekonomi kan erbjuda lösningar för att uppnå klimatmålen och samtidigt förebygga förlusten av biologisk mångfald.
  • Circularity at Home diskuterar hur lösningar för cirkulär ekonomi har tagits i användning i hushåll och lokalsamhället. Den presenterar samtidigt livsstilar som är förenliga med cirkulär ekonomi runt om i världen.
  • Natural Resources fokuserar på hur cirkulär ekonomi erbjuder långsiktig välfärd inom alla sektorer i samhället och i näringslivet – inklusive leveranskedjorna med början i primärproduktionen.

WCEF2021 är avgiftsfritt och öppet för alla. Program och anmälan till evenemanget: www.wcef2021.com

World Circular Economy Forum och cirkulär ekonomi

World Circular Economy Forum, WCEF, är ett årligt evenemang som samlar flera tusen företagsledare, beslutsfattare och experter från mer än hundra länder för att diskutera de bästa lösningarna för cirkulär ekonomi just nu. WCEF är också en plattform för mer definierade evenemang och kompletterande evenemang. År 2017 bjöd Sitra in alla som ville delta i arbetet för att förnya välfärden för att fira Finlands självständighets hundraårsjubileum på WCEF2017. Över 1 600 deltagare från nästan hundra länder reste till Helsingfors. WCEF2018 arrangerades i Yokohama i Japan, medan WCEF2019 åter anordnades i Helsingfors. Då hade evenemanget 2 200 deltagare. År 2020 ordnades WCEF för första gången helt virtuellt, och mellanevenemanget WCEF+Climate, som ordnades våren 2021 med Holland som bas, fokuserade på kopplingarna mellan den cirkulära ekonomin och lösningar på klimatkrisen.

Finländarnas framtidshus Sitra arrangerar WCEF2021 tillsammans med Kanadas regering och miljö- och klimatförändringsministerium samt med 15 andra internationella och kanadensiska partner.

Cirkulär ekonomi är en ny tankemodell för företag. Den går ut på att skapa hållbar ekonomisk tillväxt med nya affärsmodeller. Enligt en undersökning av Accenture kan den cirkulära ekonomin generera extra ekonomisk avkastning till ett värde av 4,5 biljoner US-dollar fram till år 2030. I undersökningen identifierades affärsmodeller för cirkulär ekonomi som gör det lättare att frikoppla ekonomisk tillväxt från utvinningen av naturresurser och att samtidigt öka vår konkurrenskraft.

Nyckelord

Kontakter

Mika Sulkinoja, projektchef, WCEF2021, mika.sulkinoja@sitra.fi, +050 357 1723
Samuli Laita, ledande kommunikationsexpert, samuli.laita@sitra.fi, 040 536 8650

Bilder

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra
Ladda ned bild

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

New study: many obstacles stand in the way of Finland’s climate action – major course correction needed towards the 1.5°C target19.8.2021 02:00:00 EEST | Press release

Finland is in a good position to succeed in climate action under the Paris Agreement, according to Sitra’s new study “Course correction – Finland towards 1.5-degree compatible measures”. But there are many obstacles to overcome. They include the uncertain long-term outlook, inadequate economic incentives and deficiencies in infrastructure.

Ny studie: Det finns flera hinder för Finlands klimatåtgärder, en stor korrigering behövs på vägen mot 1,5-gradersmålet19.8.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Finland har goda förutsättningar att lyckas med det klimatarbete som Parisavtalet fodrar, enligt Sitras nya utredning Korrigerande åtgärd – Finlands klimatåtgärder på vägen mot 1,5-gradersmålet. Det finns dock ett antal hinder på vägen mot framgång. Dessa är bland annat relaterade till de otydliga långsiktiga utsikterna, otillräckliga ekonomiska incitament och brister i infrastrukturen.

Uusi selvitys: Suomen ilmastotoimien tiellä on lukuisia esteitä, tarvitaan iso korjausliike kohti 1,5 asteen tavoitetta19.8.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Suomella on hyvät edellytykset onnistua Pariisin sopimuksen mukaisessa ilmastotyössä, kertoo Sitran uusi selvitys Korjausliike – Suomi kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia. Onnistumisen tiellä on kuitenkin paljon esteitä, jotka liittyvät muun muassa osin epätarkkaan pitkän aikavälin näkymään, riittämättömiin taloudellisiin kannustimiin ja infrastruktuurin puutteisiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum