HUS

Det finns ett växande behov av stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld

Dela

Finlands första stödenhet för personer som utsatts för sexuellt våld firar fem år. Enheten finns vid Kvinnokliniken i Helsingfors. Sammanlagt 15 center har öppnats under de fem åren.

HUS Seri-stödcenter öppnades vid Kvinnokliniken i Helsingfors den 29 maj 2017 och under de gångna åren har cirka 2 000 sexualbrottsoffer fått vård vid stödcentret.

Seri-stödcentret har varit den första offentliga instansen som erbjuder heltäckande hjälp och stöd till personer som utsatts för sexuellt våld.

Seri-stödcentret som finns vid Kvinnokliniken i Helsingfors har varit en pilotenhet. Under de senaste fem åren har 14 andra Seri-stödcenter grundats enligt samma modell på olika håll i Finland.

Enligt Riina Korjamo, avdelningsläkare vid Seri-stödcentret, är målet att det finns något över 20 stödcenter i Finland före utgången av 2023.

"Det verkar som att vi kommer att nå vårt mål", berättar Korjamo.

Seri-stödcentret är en enhet som ger stöd till personer över 16 år som utsatts för sexuellt våld. Om det inte gått mer än en månad sedan övergreppet kan du uppsöka enheten, endera på egen hand, med en anhörig eller hänvisad av en myndighet. Du kan söka hjälp oberoende av om du har anmält våldet till polisen. Tjänsterna är avgiftsfria.

Om det gått över en månad sedan övergreppet kan du söka hjälp vid hälsovårdscentralen inom ditt område, familjerådgivningen, kommunens sexualrådgivare eller genom olika organisationer. Unga under 16 år vårdas på Nya barnsjukhuset.

Jubileumsseminarium 24.5

För att fira jubileumsåret ordnar Seri-stödcentret ett 5-årsjubileumseminarium där personer som jobbar med våldsförebyggande arbete och representanter för media är välkomna. Seminariet ordnas på distans tisdagen den 24 maj 2022 kl. 8.30–11.30 via Teams. Här finns länken till evenemanget. Du behöver inte anmäla dig separat.

Efter seminariet är eventuella medieintervjuer möjliga. Mer information och intervjuförfrågningar: suvi.parnanen@hus.fi

Nyckelord

Kontakter

Avdelningsläkare, MD, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossningar Riina Korjamo
riina.korjamo@hus.fi

Bilder

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid inleds på HUS1.7.2022 08:42:13 EEST | Tiedote

Paxlovid är det första orala läkemedlet för behandling av covid-19 som fått försäljningstillstånd i Europa. Social- och hälsovårdsministeriet har definierat målgrupperna för den nya Paxlovid-coronavirusmedicinen. De enheter som har hand om specialistsjukvården på HUS börjar genast ge läkemedlet till de patienter som följs upp hos dem, och som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och till personer med kronisk lungsjukdom.

Paxlovid-koronaviruslääkkeen käyttö alkaa HUSissa1.7.2022 08:38:53 EEST | Tiedote

Paxlovid on ensimmäinen Euroopassa myyntiluvan saanut suun kautta otettava lääke koronavirustaudin hoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt uuden Paxlovid-koronaviruslääkkeen kohderyhmät. HUSin erikoissairaanhoidon hoitavat yksiköt aloittavat välittömästi lääkkeen käytön niille seurannassa oleville potilailleen, jotka ovat sairautensa tai lääkehoitonsa takia immuunipuutteisia, tietyille syöpäpotilaille ja kroonista keuhkosairautta sairastaville.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum