Uudenmaan ELY-keskus

Det finns nu gott om understöd att söka för förbättring av enskilda vägar

Dela

Det lönar sig nu för enskilda vägars väglag att ansöka om understöd för förbättringsprojekt, eftersom det i år finns gott om statliga understödsmedel. NTM-centralen i Nyland har beviljats över 1,7 miljoner euro i år för projekt för förbättring av enskilda vägar. Understödets storlek för vägprojekt är 50 % och för broprojekt 75 % av projektets mervärdesskattepliktiga kostnader. NTM-centralen i Nyland beviljar statsunderstöd för enskilda vägar i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Syvänoja bro, Pukkila, genomförd av Syvänoja väglag (bild Mika Tervo).
Syvänoja bro, Pukkila, genomförd av Syvänoja väglag (bild Mika Tervo).

Hurdana projekt kan beviljas stöd?

Statsunderstöd beviljas i första hand för sådant förbättrande av bärigheten och trafiksäkerheten i fråga om konstruktioner på enskilda vägar som räknas som byggande. Understöd beviljas inte för förbättringsåtgärder av underhållskaraktär, så som dikning, ökning av förbrukningsskiktet, sladdning, avlägsnande av kantbitar, slåtter eller plogning. Storleken på de förbättringsprojekt som understöds har ingen nedre gräns, men i praktiken understöds endast sällan projekt under 10 000 euro.

Understöden riktas särskilt till förbättringsprojekt som är kritiska med tanke på trafiken, såsom brorenoveringar. Dessutom kan objekten vara till exempel projekt för att förbättra vägarnas bärighet samt reparationer av översvämnings- och tjälskador.

Stödet är behovsprövat. Förutom ett tydligt påvisbart förbättringsprojekt ska stödmottagaren uppfylla behörighetsvillkoren:

  1. för skötseln av ärenden ska ett väglag grundas
  2. väglagets kontaktuppgifter ska vara uppdaterade i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
  3. Dessutom ska uppgifterna om den enskilda vägen i fråga vara uppdaterade i Trafikledsverkets datasystem för väg- och gatunätet Digiroad. https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad/enskilda-vagar-i-digiroad

Ansökan om understöd från NTM-centralen

Följ följande anvisningar för att påskynda beslutsfattandet:

  1. Före beredningen av projektet, bekanta dig med de aktuella anvisningarna på adressen https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset
  1. NTM-centralen rekommenderar användning av e-tjänster. Mer information om fullmakten för e-tjänster: https://www.suomi.fi/fullmakter
  1. Fyll i ansökningsblanketten och de obligatoriska bilagorna i e-tjänsten: Lantmäteriverkets FDS-utdrag/enskilda vägar, Digiroad-verifikat, protokollsutdrag från väglagets stämma, där man beslutat om ansökan om och mottagande av understöd och gett personen i fråga fullmakt att uträtta ärenden elektroniskt, eventuella andra beviljade fullmakter till väglaget att sköta förbättringsprocessen tillsammans med NTM-centralen, arbetsbeskrivning, NTM-prestationsbaserad kostnadsberäkning och plankarta.

Nyckelord

Kontakter

Rådgivning i ärenden som gäller statsunderstöd för enskilda vägar:
0295 020 603 må–fr kl. 9–16, sommartid kl. 9–15 (lna/msa),
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Bilder

Syvänoja bro, Pukkila, genomförd av Syvänoja väglag (bild Mika Tervo).
Syvänoja bro, Pukkila, genomförd av Syvänoja väglag (bild Mika Tervo).
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Muutoksia Helsingintien (tie 170) liikenteelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla kevyen liikenteen väylän rakentamisen vuoksi16.4.2021 09:37:30 EEST | Tiedote

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Tyysterintie- Ernestas aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Helsingintien (mt 170) varrelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2020 ja valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Rakennustyö ei kuitenkaan aiheuta mitään häiriöitä moottoritielle.

Espoon Kehä I:n Mestarintunnelissa sulkuja öisin 6.–9.4. klo 00.00.–04.3031.3.2021 10:28:32 EEST | Tiedote

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Mestarintunnelin molemmat tunneliputket suljetaan yötestien vuoksi. Sulkuajankohdat ovat tiistain ja keskiviikon (6.–7.4.) välinen yö ja keskiviikon ja torstain (7.–8.4.) sekä torstain ja perjantain (8.–9.4.) välinen yö klo 00.00–04.30. Täksi ajaksi Kehä I:n liikenne johdetaan kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum