ELY-keskukset

Det långsiktiga arbetet för Skärgårdshavets bästa får ny fart

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har inlett ett projekt var man utreder möjligheterna att avlägsna diffus belastning av Skärgårdshavets avrinningsområde från Östersjökommissionen HELCOMs så kallade hot spot-lista.

Foto: Kaija Joki-Sipilä
Foto: Kaija Joki-Sipilä

Regeringen gjorde på torsdagen den 29.4.2021 ett beslut om Skärgårdshavet-programmet för åren 2021–2027 och om den uppföljningsgrupp som grundas för programmet. Skärgårdshavet är unikt och att få det i gott skick är viktigt, inte bara nationellt utan också med tanke på hela Östersjöområdet. Skärgårdshavet-programmets första steg är hot spot-projektet som koordineras av Egentliga Finlands NTM-central.

Kartläggning av nuvarande åtgärder och en vägkarta för att avlägsna hinder

Med tanke på att kunna avlägsna Finlands enda hot spot kartlägger man i hot spot-projektets första fas de åtgärder som redan gjorts för att minska näringsämnesbelastningen. I följande fas identifierar man de flaskhalsar i vattenskyddarbetet som gör det svårt att reducera näringsämnesbelastningen. I tredje fasen skapar man en vägkarta för att avlägsna flaskhalsarna och för att få den diffusa belastningen under kontroll. Vägkartan förverkligas sedan inom ramen för Skärgårdshavet-programmet ända till år 2027. Med hjälp av vägkartan och de identifierade flaskhalsarna strävar man till att inverka på de nationella planerna vid vattenskyddet som t.ex. vattenförvaltningsplanen och planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Samarbetet i nyckelroll

”På NTM-centralen har man redan länge oroat sig över Skärgårdshavet. Man har gjort ett stort arbete vid jordbrukets vattenskydd för att förbättra situationen inom området. Viljan att skydda vattnen finns där men man har inte hittat tillräckligt effektiva metoder. Det stöd som vi nu fått av regeringen är glädjande och av en stor betydelse”, säger enhetens chef Mirja Koskinen. Det arbete som vi nu gör för Skärgårdshavets bästa kräver insatser av alla. Hot spot-projektet förverkligas i samarbete med MTK-Egentliga Finland, SLC Åboland,Finlands miljöcentral, Naturresurscentralen och Operation Det Unika Skärgårdshavet, fortsätter Koskinen.

Jordbrukarna och det vattenskyddsarbete som görs av dem är avgörande. MTK-Egentliga Finland verkar i projektet som jordbrukarnas samarbetspartner. Man hoppas också på att områdets företagare, organisationer och jordbrukets samt vattenskyddets olika aktörer deltar i projektet. Finlands miljöcentral kommer att bidra till projektet med aktuella uppskattningar om Skärgårdshavets tillstånd och om den diffusa belastningen som den utsätts för. Naturresurscentralen i sin tur producerar information om områdets jordbruk och om de vattenskyddsåtgärder som jordbruket hittills har gjort.

Mer information

Projektchef Elina Laurila 
elina.laurila@ely-keskus.fi 
050 3128 577

Enhetens chef Mirja Koskinen 
mirja.koskinen@ely-keskus.fi 
0295 022 886

Nyckelord

Bilder

Foto: Kaija Joki-Sipilä
Foto: Kaija Joki-Sipilä
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

Maanteiden varsien niitto- ja raivaustyöt ovat käynnistyneet (Keski-Suomi, Itä-Suomi)11.6.2021 09:10:06 EEST | Tiedote

Keski- sekä Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella mm. niittämällä ja raivaamalla teiden varsia. Ne parantavat liikenneturvallisuutta sekä edistävät samalla luonnon monimuotoisuutta. Työt ovat paikoitellen jo käynnistyneet taajamissa maatiealueilla sijaitsevien viheralueiden niitoilla. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoitourakoissa.

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg lindras stegvis10.6.2021 16:51:41 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Passagerarbegränsningarna lindras försiktigt från mitten av juni. I det här skedet kommer man dock endast att öka antalet utomhusplatser på några rutter. Från och med början av juli kommer passagerarbegränsningarna att bedömas på nytt varje vecka enligt sjukdomssituationen och gällande anvisningar. Eftersom man ännu inte kan avstå från passagerarbegränsningarna rekommenderas det fortfarande att man undviker onödvändiga resor med förbindelsefartyg.

Yhteysalusten matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain10.6.2021 09:04:11 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain kesäkuun puolivälistä alkaen. Tässä vaiheessa tullaan kuitenkin lisäämään ainoastaan ulkopaikkoja muutamille reiteille. Heinäkuun alusta alkaen matkustajarajoituksia tullaan arvioimaan uudelleen tautitilanteen ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaan viikoittain. Koska vielä ei pystytä luopumaan matkustajarajoituksista, on edelleen suositeltavaa välttää ei-välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum