Vaasan kaupunki - Vasa stad

Det nya daghemmet i Orrnäs – stadsdelens nya hjärta

Dela

I Orrnäs blir ett nytt daghem färdigt år 2024. Familjerna i området är glada över den nya byggnaden och önskar att det blir ett välplanerat, sunt hus och en trygg omgivning. Det här framgår av svaren på en öppen nätenkät som gjordes i januari.

Nätenkäten fanns på stadens webbsida, i sociala medier samt i Wilma i januari 2020. Sammanlagt inkom 94 svar. Med hjälp av enkäten samlade man in förslag och åsikter i anslutning till planeringen av föräldrar och invånare i området.

- Projektplaneringsgruppen har gått igenom alla inkomna enkätsvar. Vi tar också barnen med i planeringen i det skede då planeringen av lokalerna och gården är i ett mera detaljerat skede, berättar direktören för småbarnsfostran Anne Savola-Vaaraniemi.

Det nuvarande, på 1980-talet byggda daghemmet, skulle under de närmaste åren kräva en omfattande sanering och därför byggs ett nytt daghem i området och den gamla byggnaden rivs. Det nya daghemmet beräknas bli färdigt år 2024. Den nuvarande daghemsbyggnaden är i  användning till dess att den nya byggnaden färdigställs.

Det föreslås att det nya daghemmet byggs i närheten av det nuvarande daghemmet. Byggnaden planeras för åtta grupper, vilket är lika många som det finns i daghemmet i Orrnäs också nu. 

Närskogen, ett mångsidigt gårdsområde och en fungerande angöringstrafik

I enkäten önskade många att den lilla närskogen samt områdena i naturtillstånd skulle bevaras. Den inhägnade gården önskas bli en tillräckligt stor och mångsidig verksamhetsmiljö som uppmuntrar till aktiviteter och som passar barn i olika ålder. Vidare önskades en jämn sandplan för bollspel som på vintern kunde fungera som ett område för skridskoåkning.

I svaren föreslogs att även att fruktträd, bärbuskar och odlingslådor kunde placeras på gårdsområdet.   

Av dem som svarade tyckte 94 % att det är viktigt att daghemmets lekplats på gården kan användas också då daghemmet är stängt. Många var av den åsikten att säkerheten bör förbättras och skadegörelse förhindras med kameraövervakning och gården förses med en bra belysning.

Angöringstrafiken och trygga förvaringsmöjligheter för cyklar eller cykelkärror under dagen bör beaktas i planeringen av det nya daghemmet. Att föra barnet till och hämta barnet från daghemmet ska vara enkelt och tryggt oberoende av färdsätt.

En stor gymnastiksal önskas

I fråga om daghemmets inomhuslokaler ansågs som viktigt bl.a. att alla grupper har egna,  tillräckligt stora utrymmen för ytter-/regnkläder, en stor gymnastiksal samt möjlighet ett dela in utrymmen för verksamhet i smågrupper.

- I enkätsvaren tyckte man också att det är viktigt att det i stadsdelarna finns ställen, där olika grupper och föreningar kan träffas och som finns nära invånarna. Man önskar att området skulle få ett ”byahjärta”, säger Savola-Vaaraniemi.

Projektplanen blir färdig under våren

Byggprojektet är nu i projektplaneringsskedet som Vasa stads hussektor har hand om och i det deltar sakkunniga från olika branscher samt representanter för dem som kommer att använda daghemmet.

Projektplanen blir färdig under våren 2021 och går sedan vidare för att godkännas i stadsstyrelsen.

- Inget som är skadligt för hälsan har konstaterats i den nuvarande daghemsbyggnaden, så det är tryggt att vistas i byggnaden tills vi får de nya lokalerna i användning, berättar Savola-Vaaraniemi.

Eftersom det nya daghemmet enligt projektplanen ligger bredvid det gamla, kommer i planeringen av det nya och rivningen av det gamla daghemmet stor uppmärksamhet att fästas särskilt vid att barn, vårdnadshavare och personal kan röra sig tryggt på området samt på daghemmets verksamhet under byggnads- och rivningstiden.

Kontakter

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum