Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Det nya offentliga verket Ecology Stone av Akseli Leinonen är färdigt i Mellersta Böle

Dela

Ett nytt offentligt konstverk, Ecology Stone av Akseli Leinonen, är nu färdigt utanför Tripla i mellersta Böle. Verket offentliggörs i konstnärens närvaro tisdagen den 20 oktober kl. 11. Ecology Stone vann en allmän konsttävling som arrangerades åren 2016–2017. Tävlingen arrangerades av Helsingfors stad och YIT Rakennus Oy. Med tävlingen ville man finna ett beständigt verk med lokal förankring för att stärka Fredriksbergsterrassens karaktär av mötes- och trivselplats. Verket förväntades ge området en unik identitet och nya perspektiv åt såväl områdets invånare som andra som rör sig i Böle.

Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020 / Bild av konstverket under byggnadsskedet: HAM/Sonja Hyytiäinen
Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020 / Bild av konstverket under byggnadsskedet: HAM/Sonja Hyytiäinen

Dessa förhoppningar kring tävlingen tog form i det dramatiska verket Ecology Stone. Verket har karaktären av ett landmärke och består av tre delar: en port, ett skulpterat block och växtlighet. Stålporten i svart som placerats framför Tripla är abstrakt och minimalistiskt geometrisk. Ovanpå den, ovanför de förbipasserande, balanserar ett block med fria former inuti vilket ett odlingstråg placerats. I tråget finns växter som är typiska för det finländska skogslandskapet och som med tiden kommer att täcka hela ytan upptill på stenblocket.

Ecology Stone påminner betraktaren om naturens närvaro och betydelse i den byggda stadsmiljön. Den lyfter fram den sköra och ostabila balansen mellan människan och naturen. Konstnären berättar själv om utgångspunkterna för verket: ”Vår nuvarande verklighet i Mellersta Böle företräder en omgivning som människan omformat totalt. Utvecklingen går mot en ordning som i allt högre grad skapas av människan och där också naturen vackert inordnas i systemet. Mitt i det med linjär precision planerade Böle är det omöjligt att ana sig att där en gång fanns en sjö och några jättekast.”

Akseli Leinonen, född 1983 i Tammerfors, har studerat till arkitekt vid Tammerfors tekniska universitet. Leinonen har under den senaste tiden vid sidan om arkitektyrket skapat flera offentliga konstverk.

Verket Massa blev färdigt i fjol framför Ode på Medborgartorget. Verket beställdes av Helsingfors stad och påminner om VR-magasinen, som tidigare fanns på platsen men förstördes i en brand 2006. Verket Massa är en inbuktning av tegel, som inbjuder till fri vistelse och för samtidigt tankarna till platsens historia och kulturhistoriska betydelse.

Akseli Leinonens bägge verk har förverkligats genom procentprincipen, som Helsingfors stad tillämpar. Omkring en procent av kostnaderna för bygge eller renovering av stadens fastigheter reserveras för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat i Fiskehamnen, Vallgård, Uppby och vid Tölöviken. HAM Helsingfors konstmuseum är konstexpert i projekten, och verken integreras i HAM:s konstsamling.

Pressbilder:
https://www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia).

Kontakter

Klas Fontell, arkitekt
HAM Helsingfors konstmuseum
tfn 050 336 2186
klas.fontell@hel.fi

Bilder

Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020 / Bild av konstverket under byggnadsskedet: HAM/Sonja Hyytiäinen
Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020 / Bild av konstverket under byggnadsskedet: HAM/Sonja Hyytiäinen
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Uusia koronaepidemian hillitsemiseen tähtääviä rajoituksia ja suosituksia voimaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa 23.11.2020 alkaen 20.11.2020 16:41:00 EETTiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 19.11.2020 uusista suosituksista ja rajoituksista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Kirjastot, kulttuurikeskukset, museot, nuorisotalot ja liikuntapaikat pysyvät auki. Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu enintään 20 henkilöön ja aikuisten joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta perutaan ajalla 23.11.-13.12.2020.

Ennakkotiedote: kulttuuri- ja kirjastojaoston ylimääräinen kokous 24.11.202020.11.2020 12:21:54 EETTiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu päätöksentekoon ylimääräiseen kokoukseen ti 24.11.2020. Kokouksen esityslista on julkaistu. Kokouksessa päätetään 3 miljoonan euron erityisavustuksen kohdentamisesta taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen vuosille 2020–2021 sekä kehittämistavustuksista vuodelle 2021.

Love in the shadow of the valley of death – butoh artist Ken Mai’s new performance leads us to an invisible reality19.11.2020 10:00:00 EETPress release

Butoh artist Ken Mai’s new performance In the Shadow of the Valley of Death will have its world premiere at Cultural Centre Caisa on 3 December. The artist mixes butoh with the aesthetics of martial arts, modern dance, ballet, and gymnastics along with song and zen philosophy. The profound and poetic performance deals with life, death, love and universal consciousness.

Rakkautta kuoleman laakson varjossa – Buto-taiteilija Ken Main uusi teos johdattaa näkymättömään todellisuuteen19.11.2020 10:00:00 EETTiedote

Buto-taiteilija Ken Main uusi teos In the Shadow of the Valley of Death saa maailman ensi-iltansa kulttuurikeskus Caisassa 3.12. Taiteilija yhdistää butoon itsepuolustuslajien, modernin tanssin, baletin ja voimistelun estetiikkaa, laulua ja zen-filosofiaa. Syvällinen ja runollinen teos käsittelee elämää, kuolemaa, rakkautta ja universaalia tietoisuutta.

Mittava lisärahoitus lasten ja nuorten digimedian hankintaan yleisille kirjastoille19.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Koronaepidemian vuoksi laaditusta eduskunnan lisäbudjetista on lohkaistu 800 000 euron määräraha yleisten kirjastojen valtakunnalliseen digimediahankintaan. Summa käytetään lasten ja nuorten e-aineistojen hankintaan. Määrärahan turvin alkaneessa valtakunnallisessa hankkeessa halutaan edistää lukutaitoa, lisätä erilaisia oppimismahdollisuuksia ja vähentää eriarvoisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum