Maanmittauslaitos

Det nya produktionssystemet för terrängdata är baserat på öppen källkod

Dela

Tekniker som är baserade på öppen källkod används som plattform för det nya produktionssystemet för terrängdata vid Lantmäteriverket. Beslutet om att förnya produktionssystemet fattades eftersom användningsbehoven för terrängdata har förändrats och det nuvarande systemet inte längre tillgodoser dessa behov. Det nuvarande produktionssystemet för terrängdata har varit i bruk i 20 år och varit till stor nytta hittills.

– En handlingsmodell som utgår från en plattform som är baserad på öppen källkod möjliggör ett brett samarbete med företag och resten av den offentliga förvaltningen i utvecklingen av systemet. Lantmäteriverket har varit en av de första aktörerna inom den offentliga förvaltningen som gjort data öppen, och vi fortsätter att främja av öppenhet även i utvecklingen av appar och program, konstaterar digitaliserings- och utvecklingsdirektör Jani Kylmäaho.

Med sitt beslut främjar Lantmäteriverket även regeringsprogrammets mål om att främja en primär öppen källkod i offentliga informationssystem.

Förnyandet av produktionssystemet för terrängdata är av stor betydelse för Lantmäteriverket. Det nya produktionssystemet används för att samla och uppdatera data i den nationella terrängdatabasen samt för att producera allmänna kartprodukter. Nya krav på produktionen av terrängdata är bland annat behandlingen av tredimensionella data, hanteringen av livscykeln för terrängobjekt samt utnyttjande av analysverktyg som effektiviserar uppdateringen av data. Det är inte kostnadseffektivt att bygga in dessa funktioner i det nuvarande systemet.

Smidigt och effektivt mot det nya

Lantmäteriverket vill skapa en leverantöroberoende teknikmiljö till underlag för det nya produktionssystemet för terrängdata. Målet är en modulär systemarkitektur alltså kan Lantmäteriverket välja det lämpligaste verktyget för varje arbetsskede. Tekniska lösningar kan även bytas ut eller konkurrensutsättas smidigt. Både komponenter från öppen källkod och slutna lösningar kan ingå i systemarkitekturen.

– När vi planerade förnyandet av systemet, konstaterade vi att aktuella behov inom den egna produktionsprocessen för terrängdata effektivt kunde tillgodoses med lösningar från öppen källkod. Enligt vår strategi är vi en aktiv påverkare i nätverk och olika ekosystem. Systemlösningen bidrar till att stödja detta mål, berättade Kylmäaho.

I det första skedet inleder Lantmäteriverket utarbetandet av en upphandlings- och införandeplan för det nya produktionssystemet för terrängdata.

Kontakter

Digitaliserings- och utvecklingsdirektör Jani Kylmäaho, 040 489 0307, jani.kylmaaho@lantmateriverket.fi

Frågor kring produktionen av terrängdata:
Direktör Juha Vilhomaa, 040 500 3905, juha.vilhomaa@lantmateriverket.fi

Samarbete med systemleverantörer:
Ledande expert Kimmo Perttilä, 040 521 9495, kimmo.perttila@lantmateriverket.fi

Bilder

Om

Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos
PL 84 (Opastinsilta 12C)
00521 HELSINKI

029 530 1100 (Vaihde)https://www.maanmittauslaitos.fi/

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

 

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum