Suomen Pankki

Diskussion om hållbar finansiering i Helsingfors

Dela

Den internationella Greener Finance for Sustainable Future-konferensen som arrangerades av finansministeriet och Finlands Bank den 30–31 oktober gav en djuplodande inblick i den hållbara finansieringens roll för att bromsa klimatförändringen.

Finansmarknaden och åtgärder för hållbar finansiering spelar en viktig roll i arbetet för att bromsa klimatförändringen. Greener Finance for Sustainable Future-konferensen bidrog till att lösa frågor kring hållbar finansiering genom att ta upp olika synpunkter, idéer och lösningar i den internationella debatten.

Diskussionerna lyfte fram hållbar finansiering och risker

Konferensen bjöd på många olika infallsvinklar till debatten om klimatfrågor och finansmarknadens roll för att bromsa klimatförändringen. På programmet för tvådagarskonferensen stod flera sektorövergripande anföranden och paneler. Särskild uppmärksamhet ägnades åt följande teman:

  • Klimatmålen kanske inte uppnås utan finansbranschens engagemang i klimatfrågor.
  • Pengar finns, men de ska i ökande grad styras mot hållbara investeringar.
  • Finansmarknaden behöver ett enhetligt klassificeringssystem för hållbarhet.
  • Bättre förståelse av klimatriskerna förutsätter samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Konferensen öppnades av finansminister Mika Lintilä och Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

Ta del av konferensmaterialet

En inspelning av konferensen Greener Finance for Sustainable Future har lagts ut på nätet. Anförandena vid evenemanget hölls på engelska.

Konferenssidan

Tal

Live-illustrationer

Inspelningar

En livlig diskussion om konferensens teman i sociala medier hittar du under hashtaggen #GreenFinance.

Läs mer om hållbar finansiering

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Finansexpert Milla Kouri, tfn +358 50 599 35 16, finansministeriet, milla.kouri(at)vm.fi

Senior ekonom Otso Manninen, tfn +358 50 372 52 95, Finlands Bank, otso.manninen(at)bof.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Mökkilainoja nostettiin ennätysmäärä kesäkuussa31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 milj. euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,96 %. Suuren nostomäärän myötä vapaa-ajanasuntolainakanta kasvoi 3,9 mrd. euroon, ja kannan kasvuvauhti (6 %) oli kesäkuussa nopeinta sitten vuoden 2013 elokuun. Vapaa-ajanasuntolainakannan osuus kaikista kotitalouslainoista oli kesäkuussa noin 3 %. Vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina tavallisten asuntolainojen tapaan. Kesäkuussa 2020 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 17 vuotta 11 kuukautta, oli kymmenen kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös asuntolainoja nostettiin vilkkaasti kesäkuussa tavanomaista hiljaisemman toukokuun jälkeen. Kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuo

Drawdowns of holiday cottage loans record high in June31.7.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new loans for holiday residences (holiday cottage loans) were record high in June 2020, amounting to EUR 154 million - an increase of as much as 64% on June 2019. The annualised agreed rate on new holiday residence loans in June was 0.96%. Reflecting the high level of drawdowns, the stock of loans for holiday residences increased to EUR 3.9 bn, and the growth rate of the stock (6%) in June was highest since August 2013. In June, the stock of holiday residence loans accounted for approximately 3% of the total stock of household credit. The repayment periods of holiday residence loans have lengthened in recent years, as have those of housing loans. The average repayment period of new holiday residence loans drawn down in June 2020 was 17 years 11 months, i.e. ten months longer than in June 2019. June was also a busy month for drawdowns of housing loans, following an exceptionally slow May. Drawdowns of new housing loans totalled EUR 1.8 bn in June, an increase of EUR 40 mill

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %. I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol. Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro m

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum