DNA Oyj

DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2021 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja käyttökate kehittyivät myönteisesti, 5G-tuotteiden suosion kasvu jatkuu

Jaa

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2021 tammi–syyskuussa tasaisesti. Kokonaisliikevaihto, matkaviestinliikevaihto ja käyttökate ovat nousussa ja 5G-tuotteiden suosio on jatkanut myönteistä kehitystään.

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2021 tammi–syyskuussa tasaisesti. Kuva: DNA
DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2021 tammi–syyskuussa tasaisesti. Kuva: DNA

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista tammi–syyskuussa 2021

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 2 % ja oli 422 miljoonaa euroa (413).
 • Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 705 miljoonaa euroa (690).
 • Käyttökate kasvoi 8 % ja oli 271 miljoonaa euroa (250).
 • Liiketulos laski 1 % ja oli 117 miljoonaa euroa (119).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 2 % ja oli 17,0 euroa (16,7).
 • Matkaviestinverkon liittymämäärä9) nousi ja oli 2 707 000 (2 706 000).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja TV) kasvoi 1 % ja oli 902 000 (895 000).
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 28 000.

Toimitusjohtajan katsaus

Aloitin DNA:n toimitusjohtajana maanantaina 11. lokakuuta ja olen iloinen voidessani todeta, että jo ensimmäisessä talouskatsauksessani pääsen tarkastelemaan oikein myönteisiä kehityslukuja kuluvan vuoden ajalta. Läpi poikkeusajan jatkunut kehitys ei kuitenkaan rajaudu vain taloudelliseen menestykseen, vaan samalla ovat parantuneet myös liiketoimintamme vastuullisuus, asiakkaiden arkea helpottavat käytännöt ja mutkattomuus työnantajana. DNA:n arvot paistavat aidosti läpi kaikesta toiminnasta.

Talousluvuista havaitaan DNA:n liiketoiminnan kehittyneen vuoden 2021 tammi–syyskuussa vakaasti. Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 2 % ja oli 705 miljoonaa euroa (690). Myös matkaviestinliikevaihtomme nousi 2 % ja oli 422 miljoonaa euroa (413). DNA:n käyttökate on kehittynyt vuoden aikana hienosti kasvaen 8 % 271 miljoonaan euroon (250). Vakaana pysytellyt liiketulos oli 117 miljoonaa euroa (119), mikä on 1 % laskua vertailukauteen.

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä on kasvanut 1 000 liittymällä vertailukaudesta. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa 17,0 euroon (16,7). Kiinteän verkon liittymäkanta on kasvanut yhteensä 7 000 liittymällä. Laskua oli kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrässä, kun taas kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 28 000 liittymällä.

5G-mobiililiittymien myynti on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana selvästi. Tämä näkyy myös 5G-puhelinten kasvaneissa myyntimäärissä, sillä jo 70 % myymistämme puhelimista on 5G-kykyisiä. 5G-tuotteiden myyntiä edistää tietysti nopeasti rakentuva DNA:n 5G-verkko, jonka peitto tavoittaa jo yli puolet suomalaisista. Verkkopeiton nopea kehitys on edistänyt myös kiinteiden Koti 5G -liittymien myyntiä.

Kolmannen vuosineljänneksen päättyessä DNA:n henkilöstö oli yhä lähes täysmittaisesti etätöissä. Valtakunnallisen etätyösuosituksen päätyttyä lokakuun puolivälissä päättyi myös DNA:n oma etätyösuositus, mikä oli välittömästi nähtävissä toimistojemme kasvaneessa käyttöasteessa. Vaikka DNA:n nykyaikaisten toimitilojen vetovoima ilahduttaakin minua, olen yhtä lailla tyytyväinen voidessani todeta, että DNA:laisilla säilyy jatkossakin vapaus valita itse, missä ja miten he haluavat työnsä tehdä. Se ei ole joko–tai vaan sekä–että.

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa

1–9/2021

1–9/2020

Muutos, %

1–12/2020

Liittymien ja liikenteen liikevaihto

 383

 375

2

 500

Yhdysliikenne ja inbound roaming

 29

 31

-4

 41

Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä

 413

 405

2

 541

Muu matkaviestinliikevaihto

 9

 8

16

 11

Matkaviestinliikevaihto yhteensä

 422

 413

2

 552

Ei-mobiililiikevaihto 1),2)

 123

 121

2

 172

Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto 2)

 545

 534

2

 723

 

   

 

 

Kiinteä puhe

         12

         12

-1

         17

Kiinteä laajakaista ja TV 3)

       117

       109

7

      147

Datapalvelut

-

          -  

-

          -  

Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 4)

         19

         22

-12

         29

Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä

       148

       144

3

      193

Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 5)

         12

         12

-2

         16

Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä

       160

       155

3

      211

Liikevaihto yhteensä 6)

       705

       690

2

      932

 josta sisäistä laskutusta

-

           -  

 

-

         

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja 2)

       271

       248

9

 330

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

       (0)

           2

-108

 2

Käyttökate2),6),7)

       271

       250

8

 333

Poistot

(153)

(131)

17

 -181

Arvonalentumistappiot

 -  

           -  

-

 -  

Liiketulos2)

       117

119

-1

 151

 

       

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, %

38

36

7

35

Käyttökate / liikevaihto, %

38

36

6

36

Liiketulos / liikevaihto, %

17

17

-4

16

         

Investoinnit 8)

      117

       224

-48

308

Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja

         92  

96

-4

171

         

Matkaviestinpalvelut:

       

Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 9)

    2 707

    2 706

0

 2 694

 joista prepaid 10)

       219

       218

1

 209

Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia

          -  

          -  

0

 

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 11)

      17,0

      16,7

2

 16,8

 josta postpaid-liittymistä, euroa

      17,7

      17,4

2

 17,5

 josta prepaid-liittymistä, euroa

 8,3

 8,3

0

 7,9

         

Kiinteät yhteydet:

       

Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)

       

- Kiinteät puhelinliittymät

         28

         33

-14

 31

- Kiinteä laajakaista

       601

       573

5

 584

- TV 3)

       273

       289

-6

 285

         

ARPU neljänneksellä - kiinteä puhe, euroa

      39,3

      37,2

6

 42,1

ARPU neljänneksellä - kiinteä laajakaista, euroa

      16,4

      16,3

0

 16,3

ARPU neljänneksellä - TV, euroa

        7,5

        6,2

21

 5,9

 1. Tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti.
 2. Tavaraliikevaihtoon (ei-mobiililiikevaihto) on tehty kertaluontoinen oikaisu vuoden 2021 aiemmin raportoituihin vuosineljänneksiin. Oikaisulla on negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, mutta ei oleellista vaikutusta koko vuoden 2021 lukuihin syyskuun loppuun mennessä.
 3. TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV.
 4. Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.
 5. Access- ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.
 6. Liikevaihto sekä käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja eroavat vuoden 2020 osalta aiemmin raportoidusta johtuen siirtymisestä Telenorin raportointitapaan. Kyseessä on 2 miljoonan euron suuruinen luokitteluero vertailukaudella 1–9/2020 ja samalla koko vuonna 2020.
 7. Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA:n arvioi syyskuussa 2020 uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 15 miljoonaa euroa tammi–elokuussa 2021.
 8. Investoinneissa ei enää raportoida taajuuksien maksueriä. Jatkossa DNA raportoi uutta taajuutta hankkiessaan taajuuden hankintahinnan investointina hankintahetkellä.
 9. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
 10. Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät.
 11. ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Maria Strömberg, DNA Oyj, puh. 044 044 3270, maria.stromberg@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Kuvat

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2021 tammi–syyskuussa tasaisesti. Kuva: DNA
DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2021 tammi–syyskuussa tasaisesti. Kuva: DNA
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

DNA Oyj
DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

http://www.dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj

What is work like in the digital world? DNA will start cooperation with Plan to promote digital inclusion for immigrant youth29.11.2021 09:00:00 EET | Press release

DNA and the children's rights organisation Plan International Finland will start promoting digital inclusion and diversity in their new joint project. DNA’s main objectives for the cooperation include increasing diversity in its own operations and providing young people with an immigrant background the opportunity to explore the ICT sector as a workplace.

Millaista on työ digimaailmassa? DNA aloittaa yhteistyön Planin kanssa maahanmuuttajanuorten digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi29.11.2021 09:00:00 EET | Tiedote

DNA ja lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi lähtevät edistämään digitaalista yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta uudessa yhteisessä hankkeessaan. DNA:n päätavoitteina alkavassa yhteistyössä on lisätä monimuotoisuutta omassa toiminnassaan sekä tarjota maahanmuuttajataustaisille nuorille mahdollisuutta tutustua ICT-alaan työpaikkana.

Do you keep your Wi-Fi modem inside your switchboard? DNA’s specialist evaluates 10 common internet myths23.11.2021 10:00:00 EET | Press release

Over the years, we have all surely dealt with a slow or malfunctioning internet connection and tried various tricks to improve the coverage and speed of our internet connection. DNA has compiled some general claims about the functioning of your internet connection and how to improve it. The company’s Director of Radio Networks Jarkko Laari will now assess whether or not they are true.

Ethän säilytä WiFi-modeemiasi sähkökaapissa? DNA:n asiantuntija arvioi 10 yleistä nettimyyttiä23.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Jokainen meistä on vuosien varrella ollut tekemisissä pätkivän tai huonosti toimivan nettiyhteyden kanssa, ja monet ovat kokeilleet useita erilaisia kikkoja kuuluvuuden ja hitaan nettiyhteyden parantamiseksi. DNA kokosi yhteen yleisiä väittämiä netin toiminnasta sekä yhteyden parantamisesta ja yhtiön radioverkkojohtaja Jarkko Laari arvioi nyt, pitävätkö ne paikkansa.

All DNA 5G base stations are now connected to a standalone 5G core network — the new technology increases speed and reduces latency18.11.2021 09:45:00 EET | Press release

All of the 5G base stations in DNA’s own network are now connected to a core network that supports standalone 5G architecture. Customers will be able to start using services of the standalone network gradually during 2022, once all quality assurance has been completed in the production network. Until now, 5G technology has relied on the 4G core network.

Kaikki DNA:n 5G-tukiasemat on nyt liitetty itsenäiseen 5G-ydinverkkoon – uusi teknologia lisää nopeutta ja vähentää viivettä18.11.2021 09:45:00 EET | Tiedote

Kaikki DNA:n oman verkon 5G-tukiasemat on nyt liitetty itsenäistä 5G-arkkitehtuuria tukevaan ydinverkkoon. Asiakkaille itsenäisen verkon palveluiden käyttöönotto tulee mahdolliseksi vaiheittain vuoden 2022 aikana, kunhan kaikki laadunvarmistukset on tuotantoverkossa saatu tehdyksi. Tähän asti 5G-tekniikka on tukeutunut 4G-ydinverkkoon.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme