DNA Oyj

DNA:n matkaviestinliikevaihto, käyttökate ja tulos kasvoivat – laitemyynti yhä normaalia alhaisemmalla tasolla

Jaa

DNA:n liiketoiminta sujui vuoden 2020 heinä–syyskuussa poikkeuksellisista ajoista huolimatta hyvin. Matkaviestinliikevaihto on pysynyt kasvu-uralla, kuten myös käyttökate, liiketulos ja postpaid-liittymien määrä.

Kuva: DNA
Kuva: DNA

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista heinä–syyskuussa 2020

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

  • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 1 % ja oli 138 miljoonaa euroa (136).
  • Liikevaihto laski 3 % ja oli 233 miljoonaa euroa (240).
  • Käyttökate kasvoi 11 % ja oli 88 miljoonaa euroa (79).
  • Vertailukelpoinen käyttökate 1) kasvoi 6 % ja oli 88 miljoonaa euroa (84).
  • Liiketulos kasvoi 16 % ja oli 43 miljoonaa euroa (37).
  • Vertailukelpoinen liiketulos 2) kasvoi 4 % ja oli 43 miljoonaa euroa (41).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi1 % ja oli 16,7 euroa (16,5).
  • Matkaviestinverkon liittymämäärä laski ja oli 2 706 000 (2 708 000). Laskutusliittymien (postpaid-, liikkuva laajakaista ja Luuri-liittymät) määrä kasvoi 17 000 liittymällä ja prepaid-liittymien määrä laski 19 000 liittymällä.
  • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapeli-maksu-tv) laski 1 % ja oli 895 000 liittymää (900 000). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 38 000 liittymällä.

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt edelleen vakaasti myös vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana. Vaikka liikevaihtomme laski vertailukaudesta 3 prosenttia 233 miljoonaan euroon (240), kasvoi matkaviestinliikevaihtomme 1 prosentin ja oli 138 miljoonaa euroa (136). Lasku kokonaisliikevaihdossa johtui pääasiassa vuodenvaihteessa myydystä antenniverkon maksu-tv liiketoiminnasta sekä pienentyneestä laitemyynnistä, johon koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet heijastuivat jo keväällä. DNA:n vertailukelpoinen käyttökate kehittyi kolmannen neljänneksen aikana myönteisesti ja kasvoi 6 prosenttia 88 miljoonaan euroon (84). Myös vertailukelpoinen liiketulos parani 4 prosenttia ja oli 43 miljoonaa euroa (41).

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski 2 000 liittymällä vertailukaudesta, mikä johtui yksinomaan prepaid-liittymien määrän laskusta. Laskutusliittymien määrä kasvoi 17 000 liittymällä vertailukaudesta. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa vertailukaudesta 1 prosentin 16,7 euroon (16,5). Kiinteän verkon liittymäkanta laski 5 000 liittymällä, mutta laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 38 000 liittymällä.

DNA:n rooli nopeiden ja tietoturvallisten yhteyksien mahdollistajana on ollut läpi pandemia-ajan merkittävämpi kuin koskaan. Fyysisten kohtaamisten jäädessä edelleen merkittävästi aiemmasta on videopohjaisten palvelujen hyödyntäminen lisääntynyt. Tämä on näkynyt datamäärien valtavassa kasvussa ja nopeiden yhteyksien aiempaakin suuremmassa tarpeessa. Kansainvälisen tutkimusyhtiö Tefficientin tuorein raportti kertoikin syyskuussa, että DNA:n asiakkaat käyttävät jälleen koko maailmassa eniten mobiilidataa liittymää kohden. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana liittymäkohtainen datankäyttö nousi poikkeusolojen siivittämänä 33,1 gigatavuun kuukaudessa (25,3).

Mobiilidatan käyttö tulee kiihtymään entisestään 5G:n yleistymisen myötä. 5G-liittymien myynti onkin jatkunut rivakasti, ja DNA:n myydyimpien puhelimien TOP 15 -listalla oli syyskuussa jo neljä 5G-puhelinta. Myös DNA Koti 5G -palvelun asennukset ovat jatkuneet, ja asiakaspalaute palvelun toimivuudesta on ollut kiittävää.

DNA:lla on tehty huomattavan paljon töitä 5G-verkon ripeän laajentamisen eteen. Verkon rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa koronaviruksen aiheuttamista poikkeustoimista huolimatta, ja se on tarjolla jo yli 1,2 miljoonalle ihmiselle 25 paikkakunnalla. Näiden paikkakuntien lisäksi DNA:n 5G-verkko yltää paikallisemmalla peitolla jopa 33 muun kunnan alueelle. Vuoden loppuun mennessä DNA tavoittelee yli 1,5 miljoonan väestöpeittoa.

Jälleen kiihtyvä pandemia tekee DNA:n toimintaympäristöstä ja markkinanäkymistä poikkeuksellisia ja vaikeasti ennustettavia. Pandemia hidastanee talouskasvua Suomessakin, millä voi olla kielteisiä vaikutuksia DNA:n palveluiden kysyntään. Toisaalta tietoliikenne- ja viestintäpalvelujen käyttö pysynee edelleen korkealla tasolla.

Kolmannen vuosineljänneksen päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä oli edelleen etätöissä. Pandemiatilanteen etenemistä seurataan jatkuvasti ja toimenpiteistä päätetään vallitsevan tilanteen mukaisesti. Henkilöstökyselyn perusteella etätyö on ollut sujuvaa.

Jukka Leinonen

toimitusjohtaja

 

Keskeiset tunnusluvut 

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samoin kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut DNA:sta liikevaihtoa ja käyttökatetta lukuun ottamatta. Liikevaihto ja käyttökate eroavat tiettyjen erien luokittelueroista johtuen. Lukujen vertailukelpoisuutta ja sanastoa on avattu 28.4.2020 julkaistussa lehdistötiedotteessa, joka on nähtävissä DNA:n verkkosivuilla: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69879905

 

Miljoonaa euroa

7–9/2020

7–9/2019

Muutos, %

1–9/2020

1–9/2019

Muutos, %

1–12/2019

Liittymien ja liikenteen liikevaihto 3)

125

124

1

375

362

4

486

Yhdysliikenne ja inbound roaming

 10

10

1

31

30

3

40

Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä

135

134

1

405

392

3

525

Muu matkaviestinliikevaihto

3

3

1

 8

7

13

10

Matkaviestinliikevaihto yhteensä

138

136

1

413

399

4

535

Ei-mobiililiikevaihto 4)

43

46

-5

121

132

-8

182

Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto

181

182

-1

534

531

1

717

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteä puhe

4

4

-15

12

14

-11

18

Kiinteä laajakaista ja TV 5)

37

37

0

109

109

0

145

Datapalvelut

-

-

 

 -

 -

 

 -

Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 6)

7

12

-43

24

37

-35

50

Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä

48

54

-11

146

161

-9

214

Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 7)

4

4

11

12

11

5

15

Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä

52

58

-10

158

172

-8

229

Liikevaihto yhteensä 8)

233

240

-3

692

702

-1

946

 josta sisäistä laskutusta

-

-

 

 -

 -

 

-

               

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja

88

79

11

250

233

7

306

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

(0)

0

-

 (0)

0

-

-

Käyttökate 8),9)

88

79

11

250

233

7

306

Vertailukelpoinen käyttökate1)

88

84

6

250

238

5

310

Poistot

(45)

(42)

7

(131)

(126)

4

(172)

Arvonalentumistappiot

-

-

-

 -

 -

 

 -

Liiketulos

43

37

16

119

108

11

134

Vertailukelpoinen liiketulos 2)

43

41

4

119

112

6

141

 

             

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, %

38

33

15

36

33

9

32

Käyttökate / liikevaihto, %

38

33

15

36

33

9

32

Liiketulos / liikevaihto, %

19

15

19

17

15

12

14

               

Investoinnit 10)

174

27

540

240

85

184

159

Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja

44

26

67

96

68

40

140

               

Matkaviestinpalvelut:

             

Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 11)

2 706

2 708

0

2 706

2 708

0

2 696

 joista prepaid 12)

218

237

-8

218

237

-8

225

Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia

-

-

-

 -

 -

 

-

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 13)

16,7

16,5

1,4

16,8

16,2

3,6

16,3

 josta postpaid-liittymistä, euroa

17,4

17,4

0,5

17,6

17,1

2,7

17,2

 josta prepaid-liittymistä, euroa

8,3

 7,2

15,3

7,7

6,7

16,1

6,9

               

Kiinteät yhteydet:

             

Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)

             

- Kiinteät puhelinliittymät

33

34

-5

33

34

-5

36

- Kiinteä laajakaista

573

535

7

573

535

7

542

- TV 14)

289

330

-12

289

330

-12

330

               

ARPU neljänneksellä - kiinteä puhe, euroa

37

42

-11

41

43

-5

42

ARPU neljänneksellä - kiinteä laajakaista, euroa

16

17

-1

16

17

-4

17

ARPU neljänneksellä - TV, euroa

6

6

0

6

6

-10

6

1) Vuoden 2019 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikutti 4 miljoonan euron kertaluonteinen kuluerä, joka tuli yritysjärjestelystä johtuvista asiantuntijapalveluista sekä osakepalkkiojärjestelmien lakkauttamisesta. 1–9/2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

2) Vuoden 2019 liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat yhteensä 7 miljoonan euron kertaluonteiset erät, josta 4 miljoonaa euroa johtui yritysjärjestelyyn liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä osakepalkkiojärjestelmien lakkauttamisesta, ja 3 miljoonan euron kertaluonteisesta poistosta DNA:n VHF-antenniverkon liiketoiminnasta luopumisesta. 1–9/2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

3) Liittymien ja liikenteen liikevaihto koostuu matkaviestinverkon liittymien ja liikenteen liikevaihdosta.

4) Muu kuin matkaviestinliikevaihto = tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti

5) TV =pitää sisällään liikevaihdon seuraavista palveluista; kaapelimaksu-TV ja DNA TV

6) Muu liikevaihto kiinteistä palveluista; Antenni-TV / Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.

7) Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti = access ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.

8) DNA raportoi luvut osana Telenor-konsernia. DNA:n julkistama liikevaihto ja käyttökate eroavat Telenorin vastaavista luvuista muutamasta luokitteluerosta johtuen.

9) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA:n arvioi uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 2 miljoonaa euroa.

10) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA:n arvioi uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus taseeseen oli 121 miljoonaa euroa.

11) Matkaviestinverkon liittymämäärä sisältää postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.

12) Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät

13) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

14) Kaapeli-maksu-tv ja DNA TV -liittymät.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Kuvat

Kuva: DNA
Kuva: DNA
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

DNA Oyj
DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

http://www.dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj

DNA:n marraskuun 2020 myydyimmät puhelimet ja älykellot – jo yli puolet puhelinmalleista 5G-laitteita1.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Kuluttajien kiinnostus 5G-puhelimia kohtaan kiihtyi marraskuun aikana: marraskuun myydyimpien puhelinten listalla jo yli puolet laitteista ovat 5G-laitteita, ja listalla nähdään peräti seitsemän uutta mallia – kaikki 5G-malleja. Marraskuun älykellohankinnoissa tarjouskampanja näkyi myös vahvasti, ja kuluttajat ovat tehneet aktiivisesti kellohankintoja eri hintaluokista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme