Tuomioistuinvirasto

Domstolarnas anslag för 2022 motsvarar inte behovet

Dela

Statens budgetproposition för 2022 har färdigställts. I propositionen anvisas inte behövlig tilläggsfinansiering till domstolarna.

Domstolsverket föreslog en nivåhöjning på 19,5 miljoner euro i domstolsväsendets personalresurser samt tilläggsfinansiering på över 11 miljoner euro för ökningen av ICT-utgifterna. Justitieministeriet föreslog domstolarna ett tillägg på 10 miljoner euro. I budgeten för 2022, som godkändes i dag, anvisas domstolsväsendet dock genom beslut som fattades vid budgetmanglingen ett tillägg på bara ca 4,5 miljoner euro.

2,74 miljoner euro anvisas för koncentrering av bevisning till tingsrätterna, dvs. videoupptagningssystemet. Om olaga hot omvandlas till ett brott under allmänt åtal ökar finansieringen med 0,385 miljoner euro.

För förkortning av handläggningstiderna vid domstolarna anvisades 1 miljon och 0,5 miljoner euro för temporära tilläggsresurser för behandlingen av miljötillstånd.

Eftersom anslagen i budgetpropositionen för 2022 inte motsvarar behovet, förlängs handläggningstiderna i domstolarna ytterligare.

”De mest betydande utgifterna inom domstolsväsendet gäller personalen, och med beaktande av domstolarnas arbetsmängd går det inte att spara in på detta. Härnäst för vi resultatförhandlingar med domstolarna, och situationen ser inte lätt ut”, kommenterar Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

Situationen är mycket svår med tanke på domstolarnas och även Domstolsverkets resurser. Personalresurserna är för närvarande inte tillräckliga i förhållande till antalet mål och ärenden som handläggs vid domstolarna. Det är alltså fråga om otillräcklig basfinansiering för domstolarna.

Domstolsverket påminner om att domstolsväsendets centrala roll som verkställare av rättsskyddet ska beaktas när beslut fattas om verksamhetsförutsättningarna och i synnerhet anslagen. Domstolarna är skyldiga att avgöra alla mål och ärenden som kommer in oberoende av vilka resurser som står till förfogande.

Kontakter

Riku Jaakkola, överdirektör, tfn 029 565 0513, fornamn.p.efternamn@oikeus.fi

Bilder

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum