Tuomioistuinvirasto

Domstolsverket understöder inrättandet av en kommitté för utveckling av rättskipningen

Dela

I den bedömningspromemoria av utvecklingsgruppen för rättskipningen som justitieministeriet offentliggjorde i går föreslås bland annat att det för utvecklingsarbetet inrättas en bredbasig kommitté som arbetar långsiktigt.

Enligt promemorian skulle kommittémodellen säkerställa att domarna och domstolarna skulle få större inflytande och ansvar för att utveckla domstolarnas verksamhet.

”Jag understöder inrättandet av en sådan kommitté”, konstaterar Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

Enligt arbetsgruppen är de största problemen med rättsskyddet hur resurserna ska räcka till och att rättegångarna tar lång tid och att de är dyra.

"Vi har flera gånger strävat efter att lyfta fram att resurserna är otillräckliga. Det är fint att frågan tas upp också i denna bedömningspromemoria”, fortsätter Jaakkola.

Enligt arbetsgruppen kräver också ett starkt oberoende att en tillräcklig basfinansiering tryggas för alla aktörer inom rättsvården. Arbetsgruppen anser dessutom att det är viktigt att bland annat klarlägga domstolarnas kärnuppgift: vilka mål och ärenden som hör till dem även i fortsättningen och vilka som det är motiverat att sköta någon annanstans. Resurserna ska vara tillräckliga och rätt riktade och lokalerna och arbetsredskapen ska stödja verksamheten.

Domstolsverket har deltagit aktivt i utvecklingsgruppens arbete.

​​​​​​Bedömningspromemoria av utvecklingsgruppen för rättskipningen (på finska) (pdf) på justitieministeriets webbplats.

Nyckelord

Kontakter

överdirektör Riku Jaakkola, tfn 029 565 0513, fornamn.p.efternamn@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum