Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimialaHelsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Donation på 50 000 euro till Helsingfors stad för anskaffning av motionsredskap

Dela

Urlus-stiftelsen har donerat 50 000 euro till Helsingfors stad för anskaffning av motionsredskap för enheterna inom småbarnspedagogiken. Redskap anskaffas på lika grunder för de finsk- och svenskspråkiga enheterna inom småbarnspedagogiken och familjedagvården runt om i staden.

Med det donerade beloppet anskaffar fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad motionsredskapspaket som innehåller bl.a. en trampolin, olika slags bollar, racketar osv. I samband med valet av motionsredskap har man utnyttjat de svar som man fick av anställda inom småbarnspedagogiken i Likes-forskningscentrums enkät om motionsförhållandena på enheterna inom småbarnspedagogiken.

Sammanlagt 100 paket med motionsredskap anskaffas till ett pris på 500 euro styck. Paketen delas ut i de småbarnspedagogiska områdena i relation till antalet barn på enheten. Motionsredskapen har redan beställts och barnen får tillgång till dem i september-oktober.

”Vi tackar för donationen, den ökar barnens intresse för att röra på sig, vilket är stadens och småbarnspedagogikens strategiska målsättning”, konstaterar Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten.

Att öka den fysiska aktiviteten är ett av spetsprojekten i Helsingfors stads strategi. Ett av de viktigaste målen är att stöda och uppmuntra barnfamiljer att röra på sig mångsidigt i vardagen. I motsats till vad man har trott och tänkt är inte småbarn alltid i rörelse utan sitter förvånansvärt mycket i vardagen. Hela 80 procent av barn under skolåldern rör på sig för lite med tanke på sitt välbefinnande. Det här är en oroväckande upptäckt, eftersom motionsvanor etableras redan i 3 års ålder. En barndom fylld av rörelse bådar för mer fysisk aktivitet under hela livsloppet.

Urlus-stiftelsen ordnar ett prisutdelningsevenemang 19.8.2020. Från fostrans- och utbildningssektorn deltar direktören för den finska småbarnspedagogiken Satu Järvenkallas och daghemsföreståndaren Mepa Elfving. Urlus är en finsk stiftelse som med tillgängliga medel stöder fysisk fostran och idrottsliv i Finland (särskilt i Helsingforsnejden) samt främjar försvarsmässig och övrig verksamhet som stöder landets självständighet.

Nyckelord

Kontakter

Panu Hatanpää, pedagogiskt sakkunnig, panu.hatanpaa@hel.fi, tfn (09) 310 27095

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.9.202018.9.2020 12:00:00 EESTTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 22. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023 sekä tilahankkeita. Lautakunnalle esitetään päätettäväksi ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankintaa kolmelta eri yritykseltä. Hankintahinta ilman arvonlisäveroa on noin 4,8 miljoonaa euroa. Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vähimmäisvaatimuksissa. Palveluntuottajien edellytetään tuottavan sekä ruoka-, siivous- että käyttäjäpalvelut kestävien periaatteiden mukaisesti. Siivouspalvelujen tarjoajalla tulee olla ympäristöä säästävät siivousmenetelmät. Vähimmäisvaatimusten lisäksi ruokapalveluissa laadun yhtenä arviointikriteerinä on käytetty Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamista. Tilahankkeista lautakunnalle e

Kundnöjdheten i Helsingfors stads grundskolor är på en god nivå – skolornas styrkor är bland annat lärarna och stödet för lärandet18.9.2020 11:00:00 EESTTiedote

Helsingfors kartlade i början av år 2020 hur nöjda klienterna inom den grundläggande utbildningen är. Enligt svaren är eleverna och vårdnadshavarna nöjda med skolan och undervisningen. En tredjedel av eleverna och en fjärdedel av vårdnadshavarna gav skolorna högsta betyg i helhetsbedömningen. Grundskolornas styrkor är stödet för lärandet, tryggheten, samarbetet mellan hem och skola samt lärarna och lärarrollen.

Helsingin peruskoulujen asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla – vahvuuksina muun muassa opettajat ja oppimisen tuki18.9.2020 11:00:00 EESTTiedote

Helsinki selvitti perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä alkuvuodesta. Vastausten perusteella oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan. Helsingin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum