HUS

ECMO-behandlingen räddar allvarligt sjuka barn - resultat på hög internationell nivå

Dela

Antalet ECMO-vårddygn har fördubblats vid Nya barnsjukhuset på två år. Behandlingsresultaten har hållit en hög internationell nivå.

ECMO-behandling (extracorporeal membrane oxygenation) är en intensivvårdsmetod som kan användas för patienter som har livshotande andningssvikt eller nedsatt blodcirkulation som inte stabiliseras genom normala stödåtgärder inom intensivvården, såsom t.ex. respiratorbehandling och stödmedicinering för blodcirkulationen.

Sedan 2018 har det varit möjligt att föra patienter inom en radie på 200 kilometer från Helsingfors till Nya barnsjukhuset med en ambulans som är utrustad för ECMO-transporter. Tidigare var barnpatienterna tvungna att söka vård med hjälp av det svenska ECMO-teamet. Vården gavs då också ofta i Sverige.

Behandlingsresultaten för ECMO-behandlingen på Nya barnsjukhuset ligger på en hög internationell nivå. 92 % av patienterna som har fått vård på grund av en lungrelaterad orsak och 82 % av en hjärtrelaterad orsak har överlevt den tunga behandlingen under de senaste åren. Det internationella medelvärdet för båda patientgrupperna är 72 %.

"Vi har lyckats vårda kritiskt sjuka barn med goda vårdresultat. ECMO-behandlingen är alltid en tillfällig behandling som kan ge barnet mer tid i väntan på till exempel en organtransplantation. Med ECMO-behandlingen har vi kunnat rädda barn som annars inte hade haft möjlighet att klara sig, berättar anestesiläkare Heli Salmi vid Nya barnsjukhuset.

Antalet vårddygn har fördubblats på två år

2021 var antalet ECMO-vårddygn 312, medan antalet vårddygn var cirka hälften färre, dvs. 150 två år tidigare. ECMO-behandlingen pågår i genomsnitt under cirka 1–2 veckor, men 2021 var antalet långvariga ECMO-behandlingsperioder som varade i månader fler än tidigare. På Nya barnsjukhuset vårdas ECMO-patienten i regel alltid av två skötare. Standardförfarandet varierar globalt och på en del sjukhus har patienten endast en skötare.

"Behovet av dold ECMO-behandling avspeglas som en ökning av antalet vårddygn. Behovet av vård har varit så stort att ECMO-patienternas vård har tagit upp till 25 % av skötarnas arbetstid på intensivvårdsavdelningen. Detta har å sin sida lett till flyttade hjärtoperationer. Antalet ECMO-vårddygn motsvarade i fjol cirka 600 vårdardagar, dvs. arbetstimmar som kan användas på intensivvårdsavdelningen för cirka hundra hjärtoperationer, berättar Jari Petäjä, direktör för resultatenheten Sjukvård för barn och unga.

Under 2021 utfördes 245 hjärtoperationer på barn. Man var tvungen att flytta hjärtoperationerna 107 gånger av orsaker som berodde på sjukhuset. För närvarande väntar 99 patienter på hjärtoperation, vilket är cirka en tredjedel fler än ett år tidigare.

Kontakter

direktör Jari Petäjä, tfn (09) 471 72700, jari.petaja@hus.fi
HUS Sjukvård för barn och unga

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum