ELY-keskukset

Effekten av lagen om smittsamma sjukdomar på skärgårdstrafiken

Dela

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs de som tillhandahåller tjänster inom skärgårdstrafiken att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra att coronavirussjukdomen sprider sig. Ändringen trädde i kraft 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till 30.6.2021.

Enligt lagen:

  • Serviceproducenterna åläggs att sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd > vid behov ska fartygens personkapacitet begränsas
  • Kunderna tas ombord i den ordning de anländer inom ramen för kapaciteten, som normalt
  • Begränsningsskyldigheten grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och är obligatorisk

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs tjänsteleverantörerna att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra att coronavirussjukdomen sprider sig. Ändringen trädde i kraft 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till 30.6.2021. I första hand åläggs serviceproducenterna att se till att säkerhetsavstånden är tillräckliga. På basis av de fastställda skyldigheterna ska serviceproducenterna begränsa persontransportkapaciteten för förbindelsefartyg och landsvägsfärjor för att möjliggöra tillräckliga säkerhetsavstånd.

Mer information om förpliktande åtgärder och övervakning https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/hygien-och-avstandsatgarder-blir-obligatoriska-leverantorer-av-transporttjanster

Förteckning över verkningarna av skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken enligt rutt och fartyg.

Förbindelsefartygsrutter:

Velkua rutt:

M/S Kaita, inomhus 17/50 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Rimito rutt:

M/S Isla, 40/100 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Iniö rutt:

M/S Satava, inomhus 20/80 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Houtskärs rutt:

M/S Hitis, 12/43 personer

M/S Karolina, 12/28 personer (ej i trafik för närvarande)

Nagu norra rutt:

M/S Merituuli, M/S Kokkomaa, inomhus 8/50 personer och 40/99 passagerare totalt.

Det rekommenderas att man vistas i fordonen eller på däck. 

Korpo rutt:

M/S Fiskö, inomhus 18/36 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Obs!

Passagerarna ska boka person- och bilplats på fartyget genom att ringa fartygets nummer

044 761 8000. Numret svarar under fartygets trafikeringstid.

Utö rutt:

M/S Baldur, 100/195 personer

Nagu södra rutt:

M/S Nordep, inomhus 20/78 personer

 

Nagu tvärgående rutt

Max 4 passagerare ombord på svävare. Från samma familj 5 passagerare. 

 

Cheri, 6 passagerare (ej i trafik för närvarande)

Myrskylintu, 15 passagerare (ej i trafik för närvarande)

 

Pargas rutt:

M/S Viken, inomhus 9/20 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Hitis rutt:

M/S Stella, inomhus 40/100 personer

Dessutom är det möjligt att resa i fordonet.

Borgå-Sibbo ruttområde:

Max 4 passagerare ombord på svävare. Från samma familj 5 passagerare. 

Kotka-Pyttis rutt:

M/S Otava, inomhus 50/132 personer

M/S Tekla I, inomhus 30/100 personer

Väntrummet i Kuusinen i Kotka 4 personer.

 

Färjrutter där passagerarutrymmet är i användning:

Iniö-Gustavs

Aura, passagerarutrymme 15 + 2 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Kasnäs-Hitis

Aurora, passagerarutrymme 15 + 2 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Karlö

Merisilta, passagerarutrymme 14 personer

Meriluoto, passagerarutrymme 9 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Pargas-Nagu

Elektra, passagerarutrymme 2+2 personer

Sterna, passagerarutrymmet inte i aktiv användning på rutten i fråga.

Falco, passagerarutrymmet inte i aktiv användning på rutten i fråga.

Inga begränsningar i fordonsmängden

Korpo-Houtskär-Norrskata

Stella, 20 personer i passagerarutrymmet

Mergus, 18 personer i passagerarutrymmet

Galtby väntrum 3 personer

Inga begränsningar i fordonsmängden

Färjrutter:

Palva färja

(väderskydd för skolbarn) 15/30 personer.

Inga begränsningar i fordonsmängden

Mer information fås direkt från fartygen och serviceproducenterna.

 

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt vastuulliset kalastajat ja osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset16.4.2021 13:31:16 EEST | Tiedote

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta asetuksen lopullisesta sisällöstä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä. Asetusluonnosta kannatti noin 80 prosenttia lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland går framåt (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)14.4.2021 13:12:55 EEST | Tiedote

I samarbetsområdet Östra och Södra har strategiarbetet fått en fartfylld start. En beskrivning av vattenförsörjningens nuläge och en utvärdering av verksamhetsmiljön har redan färdigställts. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar. Dessa arrangeras på distans i maj.

Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyö etenee (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)14.4.2021 13:12:54 EEST | Tiedote

Itäisen ja Eteläisen yhteistyöalueen strategiatyö on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vesihuollon nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön arviointi ovat valmistuneet. Seuraavaksi maakuntien sidosryhmätoimijat kutsutaan ELY-keskuksen organisoimiin yhteistyötilaisuuksiin, jotka järjestetään etäyhteyksin toukokuussa.

Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (Egentliga Finland, Satakunta)14.4.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland inleder planeringen av restaureringen av fågelvattnen i Bredviksfjärden och i Kumo älvs delta. Området är ett nationellt värdefullt häcknings- och rastområde för fåglar. Planeringen av restaureringen är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att trygga, skydda och förstärka den naturen i Finland och dess mångfald.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum