Varsinais-Suomen ELY-keskus

Elbussar till regionlinjen Pargas-Åbo

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland har konkurrensutsatt busstrafiken på linjerna Pargas–Åbo 801–802 och Houtskär–Korpo–Nagu–Pargas-Åbo 901–904. Linjerna 801–802 mellan Pargas och Åbo kommer att få elbussar före utgången av 2023. Det är fråga om NTM-centralernas första regionala upphandling av kollektivtrafik där man förutsatt eldrivna fordon. Med hjälp av elfordonen strävar man efter att minska trafikutsläppen. I och med konkurrensutsättningen kommer bussarna också att få informationsskärmar och det blir möjligt att köpa en enkelbiljett med bankkort. Den nya avtalsperioden enligt anbudsförfarandet inleds den 1.6.2022.

LS-Liikennelinjat Oy (TLO) vann anbudsförfarandet för NTM-centralen i Egentliga Finland för busslinjerna Pargas-Åbo 801-802 och Houtskär-Korpo-Pargas-Åbo 901-904. Den nya avtalsperioden enligt anbudsförfarandet inleds den 1.6.2022. LS-Liikennelinjat Oy är också linjernas nuvarande trafikidkare.

Den största ändringen som gäller trafikeringen har att göra med fordon. I anbudsförfarandet förutsattes elfordon för linjerna 801-802, som kommer till linjenätet senast före utgången av 2023. Med hjälp av elfordonen strävar man efter att minska trafikutsläppen. Det är fråga om NTM-centralernas första regionala upphandling av kollektivtrafik där man förutsatt eldrivna fordon. Linjerna 901-904 som trafikerar till skärgården körs även i fortsättningen med fjärrtrafikfordon. Laddningsmöjligheterna i skärgården är tills vidare begränsade.

Fordonen på linjerna 801-802 får också informationsskärmar där man enkelt kan följa med hur resan löper. Skärmarna är särskilt till nytta för resenärer och turister som reser sporadiskt.

De som reser på Pargaslinjerna har önskat möjlighet att köpa enkelbiljett med bankkort i bussarna. Betalning med bankkort har redan tidigare använts på linjerna 901-904. I fortsättningen kan man fr.o.m. den 1.6.2022 betala med bankkort också på linjerna 801-802.

Trafikhelheten har samma turutbud som för närvarande. Vissa ändringar har gjorts för att förbättra tidtabellssäkerheten.

Avtalsperioden för trafiken varar enligt anbudsförfarandet i fem år och i avtalet ingår optionsmöjlighet på tre år.. NTM-centralen i Egentliga Finland, Pargas stad och Åbo regionala myndighet Föli står för trafikkostnaderna. Linjenätets trafik har skaffats i samarbete med Åbo regionala myndighet Föli och för linjerna 801-802 och 901-904 följs således i Föli-området i S:t Karins och Åbo den regionala myndighetens prislista.

Tilläggsuppgifter:

- Om anbudsförfarandet: NTM-centralen i Egentliga Finland, Projektchef för kollektivtrafiken Markus Kivelä, markus.kivelä@ely-keskus.fi tfn 0295 022 007 eller Soile Koskela, soile.koskela@ely-keskus.fi tfn 0295 022 798.

- Trafikidkare: LS-Liikennelinjat Oy, Trafikdirektör Hannu Lehmus hannu.lehmus@tlo.fi tfn 0400 522 222

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Arbetslösheten i Egentliga Finland minskade snabbt i jämn fart i april24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av april 19 400 arbetslösa arbetssökande. I april brukar antalet arbetslösa vanligen minska jämfört med mars och så gick det också denna gång då antalet minskade med t.o.m. 1 000 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 6 000 personer (24 %), dvs. något långsammare än i hela landet generellt (25 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 300 (70 %) personer jämfört med året innan. I slutet av april var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,5 %, vilket är 2,6 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,1 %). I april var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Salo ekonomiska region (29 %) och den minsta skillnaden i Loimaa ekonomiska region (21 %).Den högsta arbetslöshetsgr

Varsinais-Suomen työttömyys tippui tasaisen vauhdikkaasti huhtikuussa24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 19 400 työtöntä työnhakijaa. Huhtikuun aikana työttömien määrä supistuu yleensä maaliskuuhun verrattuna kuten tälläkin kertaa tapahtui jopa 1 000 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 6 000 henkilöllä (24 %) eli hieman hitaammin kuin koko maassa yleisesti (25%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 300 (70%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5 % eli 2,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,1 %). Huhtikuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (29%) ja pienin Loimaan seutukunnassa (21%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (8,9 %) sekä Turun kaupungissa (11,7 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5

Joenperän silta korjataan Mynämäellä maantiellä 202118.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitseva Joenperän sillan korjaustyöt kesäkuun alussa. Korjaustyöt kestävät syyskuun loppuun saakka. Korjaustöiden aikana yleinen liikenne kulkee pääosin nykyisen sillan kautta, mutta sillan kansirakenteen uusimistöiden aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle n. 3 viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katkoaika pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Jalankulkijoiden käytössä on koko rakennustöiden ajan kulku työmaan läheisyydessä. Siltapaikalla töistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haitta tielläliikkujille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum