Suomen Pankki

Elisa Newby blir avdelningschef för Finlands Banks ledningssekretariat

Dela

Finlands Banks direktion har utsett ekon. dr Elisa Newby till avdelningschef för ledningssekretariatet för en femårsperiod från och med den 1 oktober 2019. Hon efterträder ekon. mag. Mika Pösö, som har utnämnts till direktionsmedlem i IMF.

Elisa Newby har varit kommunikationschef vid ledningssekretariatet sedan 2018 och var före det chef för byrån för marknadsoperationer vid bankavdelningen och ekonom vid avdelningen för penningpolitik och forskning. Hon är medlem av Europeiska centralbankssystemets (ECBS) kommunikationskommitté och har tidigare medverkat bland annat i ECBS arbetsgrupp för penningpolitiska transaktioner och ECBS prognosarbetsgrupp.

Till sin utbildning är Elisa Newby doktor i ekonomiska vetenskaper. Hon disputerade vid University of St Andrews 2007. I sin doktorsavhandling undersökte hon premisserna för en trovärdig penningpolitik i kristider. Avhandlingens huvudartikel publicerades 2012 i Journal of Economic Dynamics and Control. Före sin anställning på Finlands Bank 2010 var Elisa Newby lektor i nationalekonomi och medlem av Fitzwilliam College vid University of Cambridge.

Ledningssekretariatet fungerar som stab för högsta ledningen. Avdelningen svarar för beredning av beslut och internationella policyval samt för strategisk planering och bankens kommunikation och juridiska tjänster. Ledningssekretariatet tillhandahåller assistenttjänster för direktionsmedlemmarna och fungerar som sekretariat för direktionen och bankfullmäktige. Avdelningen administrerar också Myntmuseet och samordnar utvecklingen av ekonomiskt kunnande.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

010 8311http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

BIS survey of foreign exchange and OTC derivatives markets 201916.9.2019 19:00:00 EESTUutinen

April 2019 saw the lowest daily turnover in the Finnish foreign exchange (FX) market since 2004.[1] The average daily FX turnover for financial institutions operating in Finland declined to less than a half, from USD 13.5 billion in 2016 to USD 6.6 billion this year. A similar trend has also been observed in the other Nordic countries. Global FX trading, in turn, has increased by USD 1,500 billion (29%) from April 2016. This information comes from the triennial survey of foreign exchange and OTC derivatives markets conducted by the Bank for International Settlements (BIS) and implemented in Finland by the Bank of Finland.

BIS:n valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakysely 201916.9.2019 19:00:00 EESTUutinen

Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymän valuuttakaupan päivävaihto oli huhtikuussa 2019 pienimmillään sitten vuoden 2004.[1] Valuuttakaupan päivävaihdon keskimääräinen arvo laski alle puoleen: vuonna 2016 se oli 13,5 mrd. ja tänä vuonna 6,6 mrd. Yhdysvaltain dollaria. Valuuttakaupan kehitys on ollut samansuuntainen myös muualla Pohjoismaissa, mutta sen sijaan globaali valuuttakauppa on kasvanut 1 500 mrd. dollaria (29 %) huhtikuusta 2016. Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen järjestelypankki BIS:n kolmivuosittain tekemästä valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakyselystä. Suomessa kyselyn toteuttaa Suomen Pankki.

BIS enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden 201916.9.2019 19:00:00 EESTUutinen

Dagsomsättningen i valutahandeln i finansinstituten med verksamhet i Finland var i april 2019 den lägsta sedan 2004.[1] Det genomsnittliga värdet av dagsomsättningen i valutahandeln sjönk under hälften från 13,5 miljarder US-dollar 2016 till 6,6 miljarder dollar i år. Utvecklingen i valutahandeln har varit likartad också i Norden i övrigt, men däremot har den globala valutahandeln ökat med 1 500 miljarder dollar (29 %) från april 2016. Uppgifterna framgår av den enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden som görs vart tredje år av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Enkäten genomförs i Finland av Finlands Bank.

ECB introduces two-tier system for remunerating excess liquidity holdings12.9.2019 16:35:00 EESTUutinen

ECB press release 12 September 2019 Two-tier system aims to support bank-based transmission of monetary policy Part of excess liquidity holdings exempt from negative deposit facility rate Scheme to apply as of seventh maintenance period starting on 30 October 2019 Exempt tier will be remunerated at the annual rate of 0% The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to introduce a two-tier system for reserve remuneration, which exempts part of credit institutions’ excess liquidity holdings (i.e. reserve holdings in excess of minimum reserve requirements) from negative remuneration at the rate applicable on the deposit facility. This decision aims to support the bank-based transmission of monetary policy, while preserving the positive contribution of negative rates to the accommodative stance of monetary policy and to the continued sustained convergence of inflation to the ECB’s aim. All credit institutions subject to minimum reserve requirements under Regulation

ECB provides additional details on purchases of assets with yields below the deposit facility rate12.9.2019 16:35:00 EESTUutinen

ECB press release 12 September 2019 ECB extends possibility of buying assets with yields below deposit facility rate to all private sector purchase programmes. Decision takes immediate effect. Extension facilitates smooth implementation of asset purchase programme. The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to extend the possibility of buying assets with yields below the interest rate on the deposit facility, to the extent necessary, under all parts of its asset purchase programme (APP). The Governing Council had previously decided, in January 2017, that purchases of assets with yields below the deposit facility rate could take place under the public sector purchase programme (PSPP). Today’s decision extends this possibility to the private sector parts of the APP, namely the third covered bond purchase programme (CBPP3), the asset-backed securities purchase programme (ABSPP) and the corporate sector purchase programme (CSPP). This extension takes place with

ECB announces changes to new targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)12.9.2019 16:35:00 EESTUutinen

ECB press release 12 September 2019 Interest rate on TLTRO III operations to be reduced Rate can be as low as the average interest rate on deposit facility Maturity extended to three years, from two years, with repayment option after two year The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to modify some of the key parameters of the third series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) to preserve favourable bank lending conditions, ensure the smooth functioning of the monetary policy transmission mechanism and further support the accommodative stance of monetary policy. First, in terms of the pricing of TLTRO III, the previously announced 10-basis point spread above the average interest rate of the Eurosystem’s main refinancing operations (MROs) and, for counterparties exceeding their lending benchmark, above the average interest rate on the deposit facility, will no longer be applied. The interest rate for TLTRO III will therefore be equal to

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum